Proces verbal – Secţiunea Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor (Constanţa, 10-12 septembrie 2009)

Cea de-a XX-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, cu tema Continuitate şi schimbare în bibliotecă, s-a desfăşurat în zilele de 10 – 12 septembrie 2009, la Biblioteca Judeţeană “I.N. Roman” din Constanţa.

În cadrul Secţiunii Achiziţii şi Dezvoltarea Colecţiilor au fost prezentate următoarele materiale:
* Soluţii electronice online la dispoziţia bibliotecilor pentru gestionarea informaţiei (Victor Voican, E-nformation SRL)
* Noutăţi editoriale străine ale anului 2009 (Anca Yastremskyi, Prior & Books)
* Dezbatere: Înregistrarea publicaţiilor electronice în evidenţele bibliotecii (Viorica Iepureanu)

Prezenţa domnului prof.univ.dr. Mircea Regneală, Preşedintele ABR, la lucrări a fost mai mult decât benefică, impulsionând luările de cuvânt ca şi dezbaterile pe diferite probleme, inevitabile când este vorba de achiziţiile de documente.

Au participat un număr de 20 de bibliotecari din toate tipurile de biblioteci – universitare, publice şi şcolare.

Lucrările secţiunii au fost conduse de Doamna Viorica Iepureanu, preşedinte Secţiunea de achiziţii şi dezvoltarea colecţiilor, care a prezentat raportul de activitate al secţiunii pe perioada septembrie 2008 – septembrie 2009.
Aşa cum s-a putut remarca în ultimii ani Secţiunea de achiziţii şi dezvoltarea colecţiilor a avut ca obiective lucrări care au ţinut cont de problemele întâmpinate de bibliotecarii care desfăşoară activităţi în departamentele de dezvoltare a colecţiilor, parcurgând toate etapele principale de la informare, selecţie, la achiziţie propriu-zisă şi deselecţie.
Pentru anul 2009 au fost propuse două obiective – la cererea exprimată în plenul lucrărilor de către bibliotecarii prezenţi:

Obiectivele propuse pentru 2009 au fost:

1. Achiziţia, prelucrarea şi evidenţa cărţilor electronice – bazele de date de ebooks.
2.Gestionarea Depozitului Legal în bibliotecile care beneficiază de el.

Conform programului stabilit la Conferinţa Naţională ABR – 2008, întrunirea profesională a Secţiunii Achiziţii şi Dezvoltarea Colecţiilor s-a desfăşurat în perioada 17-18 iunie 2009 la Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” – Iaşi, sub genericul “Specialistul în ştiinţa informării: parte integrantă a unei Europe a documentării şi comunicării”.
La lucrările acestei secţiuni au participat 25 de bibliotecari.
În cadrul Secţiunii Achiziţii şi Dezvoltarea Colecţiilor au fost prezentate următoarele materiale:

1. Achiziţia, prelucrarea şi evidenţa cărţilor electronice – bazele de date de ebooks.
Viorica Iepureanu – BCU-Bucureşti – şef Serviciul Dezvoltarea Colecţiilor

2. DEPOZITUL LEGAL: Metodologie de aplicare a Legii 11/1995*** Republicată privind Depozitul legal de documente
Maria Răducu – Biblioteca Naţională a României – şef Serviciul Depozit Legal

3. “Rolul deselecţiei în dinamica dezvoltării colecţiilor
Elena Cojocariu, Biblioteca de Litere din cadrul B.C.U Iaşi

Toate prezentările au fost făcute in PowerPoint.
Această tematică a fost cerută cu insistenţă de bibliotecile care beneficiază de DL.

Problemele prezentate dar şi dezbătute au acoperit toate aspectele de la transportul publicaţiilor până la modificările legislative.
Problemele sunt complicate atât pentru Biblioteca Naţională cât şi pentru bibliotecile beneficiare.

Astfel d-na Răducu menţiona:
– colaborarea greoaie cu editurile;
– un ISBN costă 1 leu dar se pun aiurea, apar două cărţi cu acelaşi ISBN;
– la rezerva naţională există dublete – de ele putând beneficia şi alte biblioteci;
– problema prelucrării acestor documente;
– se atribuie ISBN ocazional de către persoane fizice (cele care au “0” la mijloc);
– amenzile există, dar nu au metodologie de aplicare.

În concluzie s-a propus un parteneriat care să se încheie între BN şi bibliotecile beneficiare de DL în care să se coroboreze toate etapele şi operaţiile principale vizând această cale de achiziţie.

Întâlnirea a continuat şi în partea a doua a zilei fiind prezentată lucrarea “Achiziţia, prelucrarea şi evidenţa cărţilor electronice – bazele de date de e-books” de Viorica Iepureanu – preşedinta Secţiunii.

S-a pus accentul pe legătura strânsă şi directă care există între achiziţionarea acestor documente şi comunicarea lor în beneficiul utilizatorilor.
Foarte important este accesul acestor cărţi electronice şi din catalogul online, utilizatorul având informaţia pe domeniul care îl interesează din toate documentele, indiferent de suportul material, deţinute de bibliotecă.

A fost multiplicat CD-ul care cuprindea achiziţionarea cărţilor electronice conform legislaţiei în vigoare.

A fost exprimat regretul că nu s-a menţinut acea convenţie de colaborare ( “consorţiu”) între cele 4 bcu-uri , având posibilitatea de a achiziţiona mai multe baze de date cu eforturi financiare reduse, până în momentul în care Consorţiul avizat juridic ar fi funcţionat.
Materialele prezentate au fost foarte apreciate având în vedere că aria de acoperire a problemelor de interes a fost extinsă pentru toate tipurile de biblioteci.

La Conferinţa Naţională de la Constanţa, în cadrul Secţiunii Achiziţii şi Dezvoltarea Colecţiilor au fost prezentate următoarele materiale:
* Soluţii electronice online la dispoziţia bibliotecilor pentru gestionarea informaţiei
(Victor Voican, E-nformation SRL)
* Noutăţi editoriale străine ale anului 2009
(Anca Yastremskyi, Prior & Books)
* Dezbatere: Înregistrarea publicaţiilor electronice în evidenţele bibliotecii (Viorica Iepureanu)

Discuţii:

Domnul Preşedinte prof.univ.dr. Mircea Regneală a felicitat pe cei care au făcut prezentările şi a punctat câteva probleme foarte actuale care îi preocupă pe bibliotecarii din achiziţii:
– Suporturile pe care copiem informaţia;
– BCU “Carol I” – a experimentat crearea unui depozit electronic format din lucrările profesorilor care au renunţat la drepturile de autor;
– Tot ce a editat BCU-Bucureşti va trece pe suport electronic.

Director Victor Voivan:
– produse gen METALIB oferă o platformă care reuneşte toate resursele electronice dintr-o bibliotecă

Preşedinte Mircea Regneală:
– se scanează foaia de titlu şi cuprinsul pentru fiecare carte achiziţionată;
– obligativitatea instruirii şi educării bibliotecarului şi a utilizatorului pentru accesarea documentelor electronice;
– indicii de consultare a bazelor de date cresc anual.

V. Iepureanu:
– tipuri de evidenţă pentru fiecare tip de bibliotecă. Găsirea unui model standard de înregistrare a documentelor electronice în evidenţele unei biblioteci..

Cât priveşte evidenţa acestor documente electronice nu s-a găsit altă cale decât cea aplicată peste tot până acum: procesul verbal care dovedeşte existenţa lor, semnat de ordonatorul de credite, de directorul economic, de compartimentul de achiziţii publice, de şefii serviciilor dezvoltarea colecţiilor, comunicarea colecţiilor şi referinţe.

Adriana Szekely – Preşedinta Diviziunii biblioteci universitare:
– În urma sondajului făcut obiectivele cerute de bibliotecari propuse pentru dezbateri în Secţiunea Achiziţii şi dezvoltarea colecţiilor au fost:
– Achiziţia documentelor electronice.
– Achiziţia documentelor electronice prin consorţiu.
– Găsirea unor soluţii pentru evidenţa documentelor electronice.
– Achiziţia de documente vechi.

Ivona Olariu – membru Consiliul de Conducere al ABR:
– Ce fel de contract se face pentru achiziţionarea de baze de date?
– Cum se virează taxa de membru CARER?

Prof.univ.dr. M.Regneală – în funcţie de valoarea publicaţiilor.

Adriana Szekely – cum se inventariază bazele de date: abonament, donate şi schimb?

Preocuparea principală rămâne aplicarea Legii Achiziţiilor Publice pentru toate bibliotecile.

Obiectivul propus pentru 2010 este:
Înregistrarea publicaţiilor electronice în evidenţele bibliotecii.

Următoarea întâlnire de lucru a Secţiunii se va ţine la Biblioteca Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu prin bunăvoinţa doamnei director Rodica Volovici.

Probleme organizatorice:
Având în vedere că doamna Alexandra Enescu a devenit preşedinte la Secţiunea de Periodice, în locul ei a fost aleasă ca vicepreşedinte doamna Valentina Ardelean de la BCU “Eugen Todoran” din Timişoara.

Comitetul Permanent al Secţiunii Achiziţii şi Dezvoltarea Colecţiilor arată astfel în prezent:
1.Viorica Iepureanu – preşedinte – BCU “Carol I” – Bucureşti
2. Valentina Ardelean – vicepreşedinte – BCU “Eugen Todoran” Timişoara
3. Cristina Popa – secretar – BCU – Cluj Napoca

Membri:
1. Viorica Morărescu – Colegiul Naţional “I. Minulescu” Slatina
2. Lia Popescu – BCU “Carol I” Bucureşti
3. Paul Ichim – BCU “Mihai Eminescu” Iaşi
4. Crina Marin – Bibl. Centală. a Universităţii Craiova
5. Gabriela Vasile – Bibl. Centrală a Univ. Politeh. – Bucureşti
6. Ogner Maria – Lic. Teoretic “Onisifor Ghibu” Sibiu
7. Despina Rotaru – Bibl. Univ. “Stefan cel Mare” Suceava

Preşedinte Secţiune,
Viorica Iepureanu

{xtypo_download}icon ACHIZIŢII ŞI DEZVOLTAREA COLECŢIILOR Iasi 2009 (45 kB) icon Lucrari Achiziție Iași 2009 (4.14 MB){/xtypo_download}