PROBIB 2012

În perioada 18-19 mai, la Piteşti, s-au desfăşurat lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice pe Probleme de Biblioteconomie „PROBIB 2012”, având ca temă „Bibliotecile româneşti în societatea informaţională şi a cunoaşterii”. Organizatori au fost Filiala Argeş a ABR, Filiala Argeş a ANBPR, Biblioteca Universităţii din Piteşti şi Biblioteca Judeţeană Argeş. Aflată la a V-a ediţie, manifestarea a fost găzduită de Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş, ocazie cu care îi mulţumim d-lui director dr. Octavian Mihail Sachelarie, precum şi întregului colectiv al bibliotecii, pentru eforturile făcute în această direcţie.

 

În prima zi a întâlnirii, după cuvintele de salut, a urmat o dezbatere intitulată „Direcţii strategice de dezvoltare a bibliotecii româneşti”. Au luat cuvântul dl. Mircea Regneală, preşedintele ABR, d-na Elena Tîrziman, director, Biblioteca Naţională a României, dl. Octavian Mihail Sachelarie, director, Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş, dl. Liviu-Iulian Dediu, vicepreşedinte ANBPR, precum şi una dintre invitatele din afara graniţelor ţării noastre, d-na Ludmila Corghenci, vicepreşedinte a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, director adjunct al Departamentului Informaţional Biblioteconomic din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Chişinău.

În continuare, dl. Dragan Nicolič (EBSCO Publishing Regional Sales Manager, Southeast Europe) a susţinut prezentarea „EBSCO electronic books and audiobooks @your library”, care a fost urmată de două lansări de carte: „Triunghiul cunoaşterii”, autor Octavian Mihail Sachelarie, şi „Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane”, autor Liviu Iulian Dediu.

În a doua parte a primei zile de discuţii au avut loc lucrările pe secţiuni. Anul acesta, tematica manifestării a fost împărţită în patru subtematici: „Managementul cunoaşterii”, „Biblioteca şi utilizatorii săi”, „Biblioteca – participant activ la proiecte naţionale şi internaţionale” şi „Profesia de bibliotecar în context european”.

În prima zi, în cadrul secţiunii „Managementul cunoaşterii” au fost programate următoarele lucrări: Octavian-Mihail Sachelarie (Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş) – „Google sau aventura informaţiei şi a cunoaşterii”, Robert Coravu (ROMDIDAC) – „Accesarea bazelor de date EBSCO în cadrul proiectului ANELiS (2010-2011). Consideraţii privind comportamentul informaţional al utilizatorilor din mediul universitar pornind de la interpretarea datelor statistice”, Dan Matei (Institutul Naţional al Patrimoniului) – „De-construcţia înregistrărilor catalografice: experienţa proiectului european CARARE”, Tatiana Oprescu (Biblioteca Universităţii din Piteşti) şi Lidia Oprescu (Universitatea din Piteşti) – „Managementul informaţiei în biblioteci”, Gabriela Nuţă (Şcoala Nr. 5 „Nicolae Iorga” Piteşti) şi Elisabeta Oproiu (Şcoala Nr. 15 „Adrian Păunescu” Piteşti) – „Managementul calităţii în biblioteca şcolară”, Doru Stan (Biblioteca Universităţii din Piteşti) şi Lidia Stan (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti) – „E-publishing şi impactul său asupra dezvoltării colecţiilor în biblioteci”, Nicoleta-Roxana Dinu (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti) – „Prezervarea colecţiilor digitale”.

În cadrul celei de-a doua secţiuni, „Biblioteca şi utilizatorii săi”, au fost programate lucrările: Letiţia Purdoiu (Biblioteca Facultăţii de Medicină Veterinară Bucureşti) – „O incursiune în aria legislativă privind dreptul de autor şi drepturile conexe”, Elena Rotaru (Universitatea din Bucureşti) – „Accesul la informaţii prin instituţiile publice de tip bibliotecă în societatea actuală”, Maria Buturugă (Biblioteca Academiei Române) – „Dimensiunea interactivă a Bibliografiei Naţionale Retrospective Româneşti a Cărţilor”, Lucreţia Picui (Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş) – „Valorificarea patrimoniului cultural tip carte şi non carte – metodă de atragere a publicului către bibliotecă”, Oana-Adriana Antonescu şi Maria-Magdalena Roşoiu (Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş) – „Biblioteca publică – noi tendinţe”, Eduard Fîşcă (Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş) – „Biblioteca publică: vector constant în ecuaţia formării personalităţii umane”, Gabriela Rădulescu (Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş) – „Biblioteca publică şi rolul ei în cunoaşterea şi promovarea istoriei locale”.

Cea de a doua zi a continuat cu expunerile lucrărilor în cadrul celoralte două secţiuni.

În cadrul secţiunii „Profesia de bibliotecar în context european” au fost programate expunerile: Ludmila Corghenci (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova) – „Creativitatea bibliotecarilor – fundament al schimbării bibliotecilor”, Zinaida Sochircă (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova) – „Cultura informaţiei şi a învăţării – prioritate în activitatea Bibliotecii”, Dana Stana (Biblioteca Universităţii din Piteşti) – „Profesia de bibliotecar”, Dorina Litră şi Marius Motreanu (Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş) – „Misiunea bibliotecarului în societatea informaţională contemporană”, Sabina Diacenco (Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş) – „Bibliotecarul de azi şi de mâine – stereotip şi realitate”.

Pentru ultima secţiune, „Biblioteca – participant activ la proiecte naţionale şi internaţionale”, au fost programate: Mihaela Voinicu (Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş) – „Proiectele cu finanţări externe – direcţie strategică de dezvoltare pentru bibliotecile publice”, Cristina Popescu (Universitatea din Bucureşti) şi Aurelian-Cătălin Popescu (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti) – „Organizaţii internaţionale cu preocupări în domeniul conservării patrimoniului documentar al umanităţii”, Ionela Panait (Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş) – „Biblioteca publică – actor pe scena europeană”.

Lucrările Sesiunii de comunicări au fost încheiate prin tragerea unor concluzii referitoare la situaţia actuală a bibliotecilor.

Manifestarea s-a bucurat de o prezenţă numeroasă, la nivel naţional şi nu numai, reunind 72 de persoane înscrise, dintre care 30 semnatare de lucrări, dovedind astfel interesul acordat acestui domeniu.

Lucrările in extenso vor fi publicate într-un volum ce va fi tipărit cât mai curând.

dr. Doru Stan Preşedinte,Filiala Argeş a ABR