Prezentări

Secțiune Informatizare-digitizare

Lucrările Secțiunii Informatizare – Digitizare:

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Prezentări pe categorii:

Cataloage partajate

Catalog național partajat – soluții posibile, dr. ing. Doina Ostafe (2015)

Catalog partajat – Model Marinela Covaci, Biblioteca Națională a României (2015)

Catalog național partajat, Doina Ostafe, BCU Eugen Todoran, Timișoara (2008)

Informatizarea bibliotecilor

Web-ul datelor în biblioteci, dr. ing. Doina Ostafe (2014)

Interconectare și partajare date la BCU Cluj, dr. Olimpia Curta, BCU “Lucian Blaga” (2014)

Bibliotecile românești în mediul virtual, Luminița Gruia, Biblioteca Națională a României, (2013)

Prezentarea situației informatizării bibliotecilor românești , (2013), dr. ing. Doina Ostafe

Situația informatizării bibliotecilor școlare , dr. ing. Doina Ostafe, (2012)

Caiet de sarcini privind achiziția de echipamente, prezentare generală (2008), Adriana Popa, Delia Pârșan, B.C.U. „Eugen Todoran”

Ghid , informatizare biblioteci mici, Doina Ostafe, BCU Eugen Todoran, Timișoara, (2006)

Software pentru biblioteci

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” Galați, Soluții software testate și implementate la Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Lenuța Ursachi, dr. Miora Voncilă, (2014)

Ex Libris în biblioteci azi & mâine ( Ex Libris in the libraries today & tomorrow) , Ágoston Németh, Ex-Lh Kft, reprezentat ExLibris, (2012)

Prezentarea produselor firmei ExLibris, Agoston Nemeth, Ex-Lh Kft., reprezentat ExLibris, (2010)

ILS

Qulto – experiențe dobândite după primul an pe piața Românească ,Walter Brem, SC. Cultware Srl., distribuitor Qulto, (2013),

Drumul de la inovare la produs , Cosmin Sabo, eBibliophil, (2013)

ISISMarc – Free open source software pentru catalogarea documentelor, Marinela Covaci, BCU Iași, (2010)

Integrarea resurselor electronice în sistemele informatice ale bibliotecilor, Doina Ostafe, BCU Timișoara, (2009)

Sisteme gratuite de bibliotecă , Doina Ostafe, BCU Timișoara, (2007)

Integrarea datelor de achiziție în programul ALEPH 500, Valentina Ardelean, BCU Eugen Todoran, Timișoara, (2006)

Urmărirea publicațiilor seriale cu ajutorul sistemului ALEPH 500, Carla Suhaida, BCU Eugen Todoran, Timișoara, (2006)

ALEPH 500 – Modulul Seriale, Alina Muntyan, BCUT, (2006)

Avantajele utilizării modulului de circulație al programului ALEPH 500, Delia Pârșan, BCU Eugen Todoran, Timișoara, (2006)

Portaluri, metasearch, link resolver – cataloage colective

Implementarea SFX – link server – pentru periodicele românești , Doina Ostafe B.C.U. Timișoara, (2008)

Stadiului actual al Rolinest, a noutăților în noua versiune de METALIB, Doina Ostafe, BCU Eugen Todoran, Timișoara, (2007)

ROLiNeST – realizări și perspective, BCU Eugen Todoran, Timișoara, Doina Ostafe, (2006)

Discovery & delivery

Primo and Primo Central Index the Discovery and Delivery tool of Ex Libris , Ágoston Németh, Ex-Lh Kft, reprezentant ExLibris, (2013)

Produsul bX de recomandări academice al Ex Libris , dr. ing. Doina Ostafe, (2013)

Programe de tip discovery and delivery, dr. ing. Doina Ostafe, (2011)

Servicii online oferite de biblioteci, dr. ing. Doina Ostafe, (2011)

Sisteme de regăsire a informației utilizate în mediul electronic, Carmen Predescu, UPB, (2011)

PRIMO Agoston Nemeth, Ex-Lh Kft., (2008)

Biblioteci digitale- digitizare

Biblioteca Digitală a BCU Cluj: evoluție și provocări, Lucia Hosu, B.C.U. Cluj Napoca (2014)

Europeana Connection Kit – a new open source toolkit to export cultural data to the Europeana portal, Ágoston Berger, Qulto (2014)

Creșterea vizibilității colecțiilor cu noile funcționalități Dspace , Robert Bodnar, Agnes Brem, BCU “Lucian Blaga” (2014)

Un proiect finalizat: digitalizarea „Lexiconului de la Buda (1825), Dr. Maria Aldea, BCU “Lucian Blaga” (2014)

Agenda Digitală Europeană – Strategii europene TIC pentru cultură/pentru biblioteci, Elena Mircea, Biblioteca Academiei Române, Departamentul Bibliografia Națională, (2014)

Europeana B.J. Cluj, Sorina Stanca, Biblioteca Județeană Cluj, (2013)

Biblioteci digitale în inima Transilvaniei – Cluj, Róbert Bodnar, bibliotecar Cultware SRL (2013)

Sistemul integrat online pentru managementul bibliografiei naționale retrospective (1508-1918) SIMBNR, Elena-Grațiela Duvalmă, Biblioteca Academiei Române (2013)

Informația – produs digital cu valoare adăugată, Vicențiu Popa, CCS – Content Conversion Specialists (2010)

Gestionarea resurselor electronice BCU București, Alina Franțiuc B.C.U. București, (2009)

Digitizarea în masă, CCS Content Conversion Specialists Rom(2008),

Digitizarea documentelor la B.C.U. „Lucian Blaga , Cluj Napoca, Olimpia Curta,B.C.U. „Lucian   Blaga” Cluj -Napoca, (2008)

Les bibliotheques numeriques en France , Fabien Plazannet, Ministerul Culturii si Comunicarii – Franta (sef al Departamentului Politici documentare și patrimoniale, Direcția Cărții și a lecturii ) Traducere – prezentare : Mihaela Dragu, Biblioteca Academiei (2008)

MEBDIGIT: între hartie și display (2008), Carmen Diaconescu, Marinela Covaci

DigiTool , Agoston Nemeth, Ex-Lh Ltd. (2008)

ROMDOC – Platformă Centrală de Publicații pentru Literatură Gri din Universitățile Românești, Carmen Predescu, U.P. București, (2008)

RFID

Qulto –  RFID systems in Libraries, István Udvardy, Qulto (2013)

Demonstrație practică a utilizării echipamentelor RFID 3M, Carla Suhaida, B.C.U. „Eugen Todoran, (2009)

Soluție informatică pentru biblioteci cu Terminale Sun Ray, demonstrație practică, Eta2U Computer, (2009)

Soluție RFID integrată în biblioteci , RFiD Solutions, (2008)

Sistemul RFID în BCUT , Doina Ostafe, B.C.U. „Eugen Todoran” (2008)

Catalogare

Câmpuri – deduplicare

Corespondența UNIMARC-MARC21

RDA lucrări religioase

Ghidul de catalgoare ( în 2 vorbe)

Descrierea resurselor bibliografice multivolum (2013), Mihaela Cristea