Post scriptum la cea de-a XXVI-a Conferință Națională a ABR, Iași, 9-11 Septembrie 2015

Toamna… la Iaşi…

Valentina Lupu

 

Curând începe un an nou universitar la Iaşi. Străzile vor fi pline de zumzetul tinerilor veniţi să-şi croiască un drum în viaţă. Dealul Copoului găzduieşte cea mai mare întâlnire profesională anuală. S-au adunat câteva sute de bibliotecari din întreaga ţară. Cu gazdele suntem aproape 500 de participanţi.

 

De mai bine de douăzeci de ani, în România, s-a reînfiinţat învăţământul de specialitate pentru sistemul infodocumentar: studii iniţiale, masterate, doctorate, cursuri postuniversitare, într-un cuvânt există o structură de formare ca pentru orice ştiinţă serioasă. O profesie atât de utilă societăţii şi atât de puţin recunoscută. Şi ca orice profesie  care se respectă şi aceasta şi-a creat o asociaţie profesională care reuneşte specialişti din infodocumentare din întreaga reţea naţională de biblioteci. Au trecut 25 de ani de la înfiinţarea acesteia, prilej de a sărbători evenimentul la Iaşi, în renovata Bibliotecă Centrală Universitară «Mihai Eminescu». Dezbaterile profesionale, întâlnirile în plen şi în secţiuni au dat prilejul participanţilor să dezbată problemele importante ale vremurilor pe care le trăim : «Biblioteca şi provocările epocii digitale».

Aşa cum se întâmplă întotdeauna, discuţiile au continuat şi la cocktailul organizat în curtea bibliotecii, prilej de a admira minunata construcţie ce datează din 1730, reconstruită între anii 1853-1858 a bisericii cu hramul «Sf. Parascheva». Reconstrucţia s-a făcut prin stăruinţa preotului de atunci, cu ajutorul financiar al familiilor Alexandru Hulubei şi Tăutu, dar şi al «poporanilor» aşa cum marchează pisania.

Masa festivă organizată într-un modern restaurant ieşean Congress Hall-Sala Vivaldi (Palas) a dat prilejul participanţilor să admire Iaşul noaptea cu luminile şi monumentele ce-l înconjoară.

Calitatea discuţiilor, locaţiile alese, ţinuta şi comportamentul participanţilor au făcut ca zilele de 9-11 septembrie să fie adevărate sărbători profesionale. Bilanţul celor 25 de ani de activitate a asociaţiei, prezentaţi în deschiderea întâlnirii de către prof. dr. Mircea Regneală, cu realizări dar şi cu neîmpliniri a dat prilejul bibliotecarilor să treacă în revistă bogata activitate desfăşurată în aceşti ani.

Vine vremea schimbului de generaţii-aşa cum s-a întâmplat acum la Iaşi- când tânăra generaţie, dar deja cu o experienţă frumoasă şi o implicare profesională demnă de urmat-a preluat ştafeta pionierilor informatizării bibliotecilor din România.

O toamnă frumoasă, o întâlnire profesională de ţinută academică, locaţii încărcate de trecutul glorios al învăţământului românesc, iată cum pot caracteriza acest eveniment.

Excursiile în bibliotecile din Chişinău, dar şi în castelele de la Ruginoasa şi Miclăuşeni, precum şi vizitarea mânăstirii Agapia au oferit participanţilor prilejul de a cunoaşte mai bine acest colţ de ţară, de a începe noi colaborări  şi cooperări cu colegii bibliotecari din Basarabia.

Câteva fotografii din arhiva personală vor completa cele spuse de mine.