PLANURILE DE ACTIVITATE ALE SECTIUNILOR PROFESIONALE (2004-2005)

  • Traducerea românească a documentului IFLA intitulat Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) (decembrie 2004)
  • Organizarea unui seminar national privind continutul documentului intitulat Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) (trim.I, 2004)
  • Obtinerea drepturilor de traducere si traducerea volumului The Universal Decimal Classification: a Guide to its Use de I. C. McIlwaine (trim. IV, 2005)
  • Achizitia, prelucrarea si exploatarea e-book-urilor în bibliotecile universitare – seminar (trim.II, 2005)
  • Elaborarea metodologiei de evaluare a cărtilor rare si de patrimoniu (trim.III, 2005)
  • Elaborarea metodologiei de recuperare a publicatiilor pierdute – seminar (mai 2005, Iasi)
  • Realizarea repertoriului bibliotecilor care efectuează împrumut interbibliotecar national si international (trim.IV, 2005)
  • Elaborarea metodologiei de perfectionare (pe module) a bibliotecarilor scolari si universitari (trim.I, 2005)
  • Definitivarea proiectului de furnizare de referinte tn mod partajat REM-RO – seminar (trim.I, 2005)
  • Alegerea conducerii sectiunii (trim.IV, 2004, Iasi)
  • Periodicele electronice – seminar (trim.IV, 2004, Iasi)
  • Consortiile de bibliotecă – seminar (trim.I, 2005, Bucuresti)
  • Realizarea consortiului PROQUEST Medical Library (trim.IV, 2004)
  • Participarea unei delegatii a sectiunii la conferinta anuală a Asociatiei bibliotecarilor din domeniul medical din Ungaria (13 – 15 octombrie 2004, Budapesta)
  • Lansarea proiectului RO-BIBLIOMED – constituirea unei baze de date analitice din reviste de specialitate românesti (trim.IV, 2005)
  • Reuniunea sectiunii medicale a ABIR în vederea selectionării temelor si lucrărilor stiintifice prezentate de participantii români la cea de 10-a Conferintă EAHIL – Cluj, iunie 2006
  • Demersuri pentru adoptarea standardului 2789 revizuit (Statistica de biblioteca) (trim.IV, 2004)
  • Stabilirea setului de indicatori de perfectionare relevanti pentru tipurile de biblioteci din sistemul de învătământ (trim.I, 2005)
  • Elaborarea metodologiei de întocmire a statisticii de bibliotecă (trim.IV, 2005)
  • Demararea, împreună cu alte asociatii ale bibliotecarilor, a unor demersuri pentru îmbunătătirea statutului specialistilor IT din biblioteci la Ministerul Muncii, în vederea reducerii fluctuatiei de personal specializat si atragerea de specialisti bine pregătiti (trim.I, 2005)
  • Testarea protocolului Z39.50 sau a altor mijloace de căutare simultană în cataloagele electronice ale bibliotecilor din tară, în diferite sisteme integrate de bibliotecă (trim.I, 2005)
  • Testarea importului si exportului de date (înregistrări bibliografice, fisiere de autoritate) în format MARC din sistemele integrate de bibliotecă utilizate în România (trim.II, 2005)
  • Alcătuirea unui set unitar de criterii pentru evaluarea bibliotecilor scolare si ale CCD
  • Alcătuirea codului deontologic al bibliotecarului scolar
  • Perfectionarea bibliotecarilor din CCD în vederea coordonării activitătii bibliotecilor din CDI
  • Managementul calitătii serviciilor în bibliotecile scolare – seminar (mai 2005)
  • Sarbatorirea Zilei bibliotecarului scolar (trim.IV, 2004)
  • Criterii de catalogare a cărtilor rare – seminar (Iasi)
  • Elaborarea unei antologii a celor mai valoroase articole publicate în revista Buletin ABIR (trim.IV, 2005)
  • Publicarea lucrării Introducere în serviciile de referinte digitale (trim.IV, 2005)
  • Continuarea editării publicatiilor Informatii ABIR si Buletin ABIR (trimestrial)
  • Actualizarea periodică a site-ului ABIR
 1. Sectiunea Catalogare-Indexare
 2. Sectiunea Achizitie si dezvoltarea colectiilor
 3. Sectiunea Comunicarea documentelor si împrumut interbibliotecar
 4. Sectiunea Dezvoltare profesională si legislatie de bibliotecă
 5. Sectiunea Referinte
 6. Sectiunea Periodice
 7. Sectiunea Biblioteci medicale
 8. Sectiunea Statistică si evaluare
 9. Sectiunea Informatizare
 10. Sectiunea Biblioteci scolare si ale caselor corpului didactic
 11. Sectiunea Colectii speciale
 12. Sectiunea Editorială