PLANURILE DE ACTIVITATE ALE SECTIUNILOR 2002

Catalogare, clasificare, indexare

1.Tiparirea unui tezaur multilingv (român-englez-francez) bazat pe o editie prescurtata a CZU care acopera toate clasele si poate servi necesitatilor de indexare ale bibliotecilor publice si ale celor din învatamântul preuniversitar –  termen: trim. IV 2002

2. Organizarea unui seminar comun cu Sectiunea de Perfectionare Profesionala  pe tema armonizarii si coordonarii practicilor de  catalogare a publicatiilor periodice si indexarea subiectelor si instrumente de indexare la BCU Bucuresti – termen: luna octombrie 2002

3. Organizarea unui seminar privind traducerea româneasca a normelor ISBD (ER) si traducerea româneasca a documentului IFLA intitulat Functional Requirements  for Bibliographic Records (FRBR) la BCU Iasi – termen: luna aprilie 2003

4. Publicarea tezaurului bazat pe CZU pentru Clasa 630 – Silvicultura la BU Brasov –  termen: trim. III 2003

5. Traducerea volumului The Universal Decimal Classification: a Guide to its Use de I. C. McIlwaine – termen: trim. IV 2003

Informatizare

1.Analiza necesarului de licente soft pentru biblioteci (licente pentru alte programe decât cele integrate de biblioteca sau chiar si acestea  daca se pot obtine reduceri prin ABIR, MEC)

2. Colaborarea cu celelalte sectiuni

Editoriala

1. Continuarea editarii publicatiilor “Buletinul ABIR” (trimestrial) si “Informatii ABIR” (bimestrial).

2. Editarea lucrarii “Tezaur interdisciplinar trilingv pentru uzul bibliotecilor” (trimestrul IV, 2002).

3. Editarea lucrarii “Managementul informatiei si documentelor în mileniul III” (traducere) (trim.I).

4. Editarea lucrarii “Comunicari ale sectiunilor profesionale – 2002” (titlu provizoriu) (trim.II).

5. Editarea lucrarii “ABIR: un deceniu de existenta” (“monografia ABIR”) (trimestrul IV).

6. Editarea lucrarii “Ghid de utilizare a CZU” (traducere) (trim.IV)

7. Actualizarea paginii Web (permanent).

Legislatie de biblioteca si perfectionare profesionala

1.  Finalizarea si actualizarea bazei de date cuprinzând legislatia de biblioteca

2. Interpretarea si stabilirea unui sistem de statistica unitar pentru bibliotecile universitare

3. Parteneriat în acord cu Federatia Asociatiilor de Bibliotecari – România pentru participarea la cursurile de perfectionare organizate de Centrul de perfectionare al Ministerului Culturii si Cultelor

Biblioteci scolare si biblioteci ale Caselor Corpului Didactic

1. Elaborarea unui metodologii de perfectionare a bibliotecarilor din învatamântul preuniversitar – proiect

2. Sprijinirea bibliotecilor din Republica Moldova cu carti în limba româna

3. Schimb de publicatii cu scoli din Franta, Italia  –  existând legaturile din cadrul programului Socrates, deoarece toate proiectele au fost realizate în biblioteci si prin biblioteci

4. Continuarea perfectionarii bibliotecarilor scolari, prin cursuri de initiere a bibliotecarilor nou veniti la nivel local cu specialisti locali

5.  Sesiunea nationala a bibliotecarilor scolari la Arad

6.  Manifestari culturale dedicate lui Ciprian Porumbescu, cu participarea bibliotecilor scolare din jud. Suceava

7.  Simpozion I. L. Caragiale, cu participarea bibliotecilor CCD si scolare din judetele Alba si Teleorman

8.  Schimburi bibliotecare interjudetene, judetele Arges, Olt, Alba si Teleorman

9.  Colocviu C. Noica  –  Omul deplin, cu participarea bibliotecilor scolare si CCD din judetele Vaslui, Suceava, Alba si Teleorman

Colectii speciale, conservare si restaurare

Pentru anul 2003, Sectiunea Colectii speciale, conservare si restaurare îsi propune sa continue linia seminariilor nationale. Astfel, Sectiunea  se va întruni în cadrul unui seminar national cu tema: Catalogarea partajata a cartii vechi la Iasi, în prima jumatate a anului viitor.

Achizitie si dezvoltarea colectiilor

1. Achizitie publica prin licitatie deschisa în bibliotecile academice – model standard de prezentare a documentatiei

2. Repertoriul vendorilor on-line de publicatii românesti

3. Se propune o întâlnire de lucru pentru membrii sectiunii pâna la urmatoarea conferinta ABIR

Referinte

1. Demararea unui parteneriat la nivel national, REM-RO , între principalele biblioteci universitare, în vederea rezolvarii cererilor de Referinte prin e-mail, prin delimitarea clara a unor domenii la care fiecare biblioteca participanta poate a oferi raspunsuri.

2. Se va implementa un formular de feed-back obligatoriu, pentru a se aduna date despre cei care folosesc REM si pentru a se îmbunatati serviciul. Acest formular standard va fi elaborat prin colaborarea bibliotecilor participante.

3.  Adresa de e-mail a diferitelor REM va fi de tipul referinte@…… .ro si se va pastra denumirea de Referinte prin e-mail, care are mai bine de un an vechime. Se va lua în considerare si posibilitatea intocmirii unui formular standard de introducere a întrebarii. Mijloacele de promovare vor fi si ele unitare, cu un design asemanator.

Etape:

* stabilirea unor domenii în care fiecare biblioteca exceleaza (în functie de oameni si de profilele dezvoltate) si a domeniilor în care NU îsi asuma raspunderea celui mai bun raspuns;
* scrisoare de intentie din partea asociatiei catre principalele biblioteci universitare;
* semnarea unui acord de principiu;
* centralizarea datelor într-o baza de date comuna, pe web (de preferinta www.referinte.ro – care se poate constitui ulterior într-un punct unic de acces);
* demararea în mod oficial (si în cadru festiv) a parteneriatului, prin redirectionarea de cereri între doua biblioteci – cu un demo;
* statistici pe web – de uz semi-intern.

4. Întâlnire profesionala a sectiunii, urmând ca data si locul sa fie stabilite si anuntate ulterior.

Comunicarea documentelor si împrumutul interbibliotecar

1.Realizarea unui Repertoriu al persoanelor care efectueaza Imprumut interbibliotecar in bibliotecile universitare.

2.Colectarea datelor statistice pe formular unic.

Biblioteci medicale

1.Întâlnirea de lucru a bibliotecilor medicale, 20-21 martie 2003 cu ordinea de zi:
–    alegerea Comitetului National de Organizare a celei de 50-a Conferinte a EAHIL (European Association of Health Information and Libraries) ce va avea loc la Cluj în 2006;
–    traducerea în limba româna a MeSH – Medical Subject Headings- problemele de acces la baza de date HINARI a Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

2. Publicarea primului segment a bazei de date RoBiblioMed, cuprinzând articole din reviste medicale romanesti (activitate reportata din anul precedent).

3. Crearea unei pagini web romanesti privind informatiile medicale pentru pacienti.