OMAGIEREA PROFESORULUI MIRCEA REGNEALĂ – 70 DE ANI DE VIAȚĂ

(acest articol urmează să apară în nr. 3/4 pe 2013 al Revistei Române de Biblioteconomie și Știința Informării, nr. ce va apărea în prima jumătate a lunii ianuarie)

La 30 noiembrie 2013, de ziua Sfântului Andrei, profesorul Mircea Regneală, fondatorul și directorul revistei noastre și președintele Asociației Bibliotecarilor din România, a împlinit vârsta de 70 de ani.

Personalitatea profesorului a fost omagiată de către colegi și prieteni în ziua de 15 noiembrie la Biblioteca Națională a României și în ziua de 5 decembrie în cadrul Cafenelei Critice de la Clubul A.

La Biblioteca Națională a României, adunarea omagială s-a desfășurat în prezența a peste 100 de bibliotecari din țară (București, Brașov, Oradea, Pitești, Vaslui, Târgoviște, Buzău) și din Republica Moldova (Chișinău). S-au aflat printre participanți colegi de catedră, foști colegi de la Biblioteca Centrală Universitară, reprezentanți ai marilor biblioteci românești – Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Pedagogică Națională „I. C. Petrescu” -, reprezentanți ai Asociației Bibliotecarilor din România și ai conducerii Facultății de Litere a Universității din București, și discipolii direcți ai profesorului – studenți, doctoranzi și doctori.

Evenimentul, păstrat în mare taină de organizatori spre a nu afla nimic sărbătoritul, fiind o surpriză absolută, a fost făcut cunoscut colegilor prin următoarea invitație: „Avem plăcerea de a vă invita să participați la o sărbătorire de suflet pentru biblioteci. La sfârșitul lunii noiembrie, profesorul Mircea Regneală, președintele Asociației Bibliotecarilor din România, personalitate marcantă în domeniul biblioteconomiei, împlinește vârsta de 70 de ani. Cu acest prilej, Biblioteca Națională a României găzduiește vineri, 15 noiembrie 2013, cu începere de la orele 16, un eveniment dedicat sărbătoririi vieții și operei profesorului Mircea Regneală. În cadrul evenimentului, va fi lansat volumul omagial intitulat „Biblioteconomia românească la început de secol XXI”. Vă așteptăm!”.

Directorul Bibliotecii Naționale a României, conf. univ. dr. Elena Tîrziman a deschis adunarea festivă prezentând aspecte din activitatea profesională a domnului Mircea Regneală, dar și calitățile sale ca om de o mare moralitate.

A urmat academicianul Gabriel Ștrempel, director onorific al Bibliotecii Academiei Române. Din mesajul său emoționat, am desprins următoarele: „Nu-mi aduc aminte de când ne cunoaștem, dar eram bibliotecari în două instituții de mare prestigiu și ne-am stimat de la început. Aveam amândoi spiritul domol al oamenilor de dincolo de munți, de unde ne-am tras seva și am răzbit. Te văd muncind ca un rob, ca să salvezi ce se mai putea salva din focul ce a pârjolit Biblioteca Fundației Universitare. Te văd director adjunct în clădirile din Calea Plevnei, ce au adăpostit fondurile voastre de carte în așteptarea restaurării lăcașului superb dăruit de marele rege Carol I. În sfârșit, te văd director general, tot acolo, încununat de munca ta, de unde te-ai retras la pensie cu fruntea sus, nepătată. Ai fost la curent cu toată legislația bibliotecărească și ai fost implicat în conducerea mișcării biblioteconomice pe țară. Ai pus umărul la dezvoltarea învățământului specific și ai fost dascăl de prestigiu la catedra pregătirii cadrelor de bibliotecari pe întreaga țară. Ce ți-ai mai putea dori ? Uită-te peste umăr la drumul pe care l-ai parcurs și bucură-te în pace de o lungă perioadă de odihnă, așa cum meriți. Aceasta este urarea pe care ți-o face mai bătrânul tău coleg de breaslă, care te îmbrățișează din toată inima”(ȘTREMPEL, Gabriel. La o aniversare. În: Biblioteconomia românească la început de secol XXI. Constanța: Ex Ponto, 2013, p. 7)

Doamna conf. univ. dr. Oana Murăruș, decanul Facultății de Litere a Universității din București, după ce a prezentat omagiul colegilor de la Litere, a înmânat sărbătoritului Diploma aniversară, acordată cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de la înființarea Școlii Superioare de Litere ca „semn de gratitudine și prețuire pentru contribuția adusă de-a lungul anilor la dezvoltarea excelenței academice”.

Domnul dr. Robert Coravu, fostul elev și coleg al sărbătoritului la B.C.U. București, a prezentat volumul Biblioteca românească la început de secol XXI, realizat ca „omagiu profesorului Mircea Regneală la 70 de ani”. Volumul coordonat de domnul Robert Coravu și doamna Elena Tîrziman are în loc de prefață reflecțiile academicianului Gabriel Ștrempel. Urmează o schiță biografică a profesorului și o analiză a operei sale din perspectivă bibliografică, ambele realizate de Robert Coravu. Lucrarea cuprinde mai multe capitole, interesante pentru stadiul evoluției biblioteconomiei românești: Biblioteca între tradiție și modernitate; Colecțiile bibliotecilor; Lectura și bibliotecile; Management de bibliotecă; Biblioteca și mediul digital; Istoria bibliotecilor; Gânduri. Au colaborat cu studii de specialitate: Alexe Rău (Chișinău), Vasile D.Țâra, Tiberius Ignat, Maria Micle, Gabriela Băran, Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, Elena Tîrziman, Nicoleta Rahme, Mihaela Zecheru, Doru Stan, Aurelian Popescu, Cristina Popescu, Corina Apostoleanu, Teodora Fîntînaru, Ionel Enache, Angela Repanovici, Simona Marilena Bursașiu, Raluca Man, Nicoleta-Roxana Dinu, Gabriela Jurubiță, Mihaela Dragu, Doina Ostafe, Mihai Constantinescu, Adriana Elena Borună, Gheorghe Buluță, Victor Petrescu, Agnes Erich, Ilie Zanfir. În ultima diviziune, Gânduri, cei mai apropiați de profesor (Octavian Mihail Sachelarie, Cristina Popescu, Robert Coravu, Claudia Balaban, Silvia Ghinculov și Natalia Cheradi – ultimii trei din Chișinău, Valentina Lupu, la care se adăugă numeroși colegi de la Biblioteca Națională a României, au transmis mesaje pline de afecțiune septuagenarului sărbătorit.

Din partea Asociației Bibliotecarilor din România, prin doamna dr. Mihaela Zecheru, vicepreședinte, i-a fost înmânată o plachetă cu următorul conținut: ,,Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste a înțelepciunii, bibliotecarii din România vă urează multă sănătate, putere de muncă și o nesfârșită tinerețe a sufletului, pentru a vă bucura de roadele muncii neîncetate pe care ați depus-o în folosul bibliotecilor românești”.

Au luat apoi cuvântul numeroși colegi vechi și noi, de la Universitate, de la B.C.U. „Carol I” din București cu care profesorul a lucrat ani îndelungați, prieteni de la alte mari biblioteci din România și Republica Moldova, doctoranzi și studenți ai domnului profesor.

Cea de-a doua sărbătorire, la Cafeneaua critică de la Clubul A, din ziua de 5 decembrie s-a făcut din inițiativa profesorului Ion Bogdan Lefter, care a anunțat evenimentul printr-un afiș însoțit de următorul text: „Bibliologul şi profesorul Mircea Regneală a împlinit pe 30 noiembrie 70 de ani. Bibliotecar de-o viață, director al Bibliotecii Centrale Universitare (în perioada 2003-2010), profesor de bibliologie la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Învăţămînt din România, apoi al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, coordonator general al Tratatului de biblioteconomie editat sub egida ABR (vol. I, 2013), reprezentant al breslei autohtone în structuri asociative şi în foruri de dezbatere şi decizionale internaţionale, Mircea Regneală este o reputată personalitate în domeniu, un mare „om al cărţii” și unul dintre marii profesori ai Literelor bucureștene ale perioadei postcomuniste. Invitat la Cafeneaua critică, Mircea Regneală va vorbi despre viaţa şi cariera sa” Au participat peste 50 de prieteni și admiratori ai profesorului. La întrebările amfitrionului, profesorul Mircea Regneală a vorbit cu umor – involuntar în opinia doamnei Elena Tîrziman, voluntar în cea mai mare parte din perspectiva profesorului său, dar și cu sentimentalism, despre copilăria și familia sa, despre anii de școală petrecuți în Făgărașul natal, despre perioada studiilor universitare și profesorii săi, despre periplul său profesional – mai întâi ca profesor în învățământul de cultură generală, apoi ca bibliotecar și cadru didactic universitar. Amintirile și evocările unui timp neștiut și nemărturisit într-o mare măsură au fost împletite cu pilde și îndemnuri de dragoste pentru profesia de bibliotecar pe care a susținut-o și a încurajat-o toată viața atât pe plan național, cât și internațional, din diferitele ipostaze pe care le-a avut până acum. Și în acest cadru, au luat cuvântul numeroși colegi și prieteni care au evocat diferite aminiri legate de profesor — cum l-au cunoscut sau ce cred despre Domnia Sa. Discuțiile trebuia, conform invitației, să se încheie la ora 9, dar au continuat până aproape de ora 11.

Coordonatorul acestui număr, în numele tuturor colaboratorilor revistei, îi urează domnului profesor Mircea Regneală viață lungă cu sănătate și multe împliniri profesionale.

Dr. Gabriela Băran, Universitatea din București – studentă, doctorand, colegă a unui mare profesor și om: Mircea Regneală.

OMAGIEREA PROFESORULUI MIRCEA REGNEALĂ – 70 DE ANI DE VIAȚĂ

La 30 noiembrie 2013, de ziua Sfântului Andrei, profesorul Mircea Regneală, fondatorul și directorul revistei noastre și președintele Asociației Bibliotecarilor din România, a împlinit vârsta de 70 de ani.

Personalitatea profesorului a fost omagiată de către colegi și prieteni în ziua de 15 noiembrie la Biblioteca Națională a României și în ziua de 5 decembrie în cadrul Cafenelei Critice de la Clubul A.

La Biblioteca Națională a României, adunarea omagială s-a desfășurat în prezența a peste 100 de bibliotecari din țară (București, Brașov, Oradea, Pitești, Vaslui, Târgoviște, Buzău) și din Republica Moldova (Chișinău). S-au aflat printre participanți colegi de catedră, foști colegi de la Biblioteca Centrală Universitară, reprezentanți ai marilor biblioteci românești – Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Pedagogică Națională „I. C. Petrescu” -, reprezentanți ai Asociației Bibliotecarilor din România și ai conducerii Facultății de Litere a Universității din București, și discipolii direcți ai profesorului – studenți, doctoranzi și doctori.

Evenimentul, păstrat în mare taină de organizatori spre a nu afla nimic sărbătoritul, fiind o surpriză absolută, a fost făcut cunoscut colegilor prin următoarea invitație: „Avem plăcerea de a vă invita să participați la o sărbătorire de suflet pentru biblioteci. La sfârșitul lunii noiembrie, profesorul Mircea Regneală, președintele Asociației Bibliotecarilor din România, personalitate marcantă în domeniul biblioteconomiei, împlinește vârsta de 70 de ani. Cu acest prilej, Biblioteca Națională a României găzduiește vineri, 15 noiembrie 2013, cu începere de la orele 16, un eveniment dedicat sărbătoririi vieții și operei profesorului Mircea Regneală. În cadrul evenimentului, va fi lansat volumul omagial intitulat „Biblioteconomia românească la început de secol XXI”. Vă așteptăm!”.

Directorul Bibliotecii Naționale a României, conf. univ. dr. Elena Tîrziman a deschis adunarea festivă prezentând aspecte din activitatea profesională a domnului Mircea Regneală, dar și calitățile sale ca om de o mare moralitate.

A urmat academicianul Gabriel Ștrempel, director onorific al Bibliotecii Academiei Române. Din mesajul său emoționat, am desprins următoarele: „Nu-mi aduc aminte de când ne cunoaștem, dar eram bibliotecari în două instituții de mare prestigiu și ne-am stimat de la început. Aveam amândoi spiritul domol al oamenilor de dincolo de munți, de unde ne-am tras seva și am răzbit. Te văd muncind ca un rob, ca să salvezi ce se mai putea salva din focul ce a pârjolit Biblioteca Fundației Universitare. Te văd director adjunct în clădirile din Calea Plevnei, ce au adăpostit fondurile voastre de carte în așteptarea restaurării lăcașului superb dăruit de marele rege Carol I. În sfârșit, te văd director general, tot acolo, încununat de munca ta, de unde te-ai retras la pensie cu fruntea sus, nepătată. Ai fost la curent cu toată legislația bibliotecărească și ai fost implicat în conducerea mișcării biblioteconomice pe țară. Ai pus umărul la dezvoltarea învățământului specific și ai fost dascăl de prestigiu la catedra pregătirii cadrelor de bibliotecari pe întreaga țară. Ce ți-ai mai putea dori ? Uită-te peste umăr la drumul pe care l-ai parcurs și bucură-te în pace de o lungă perioadă de odihnă, așa cum meriți. Aceasta este urarea pe care ți-o face mai bătrânul tău coleg de breaslă, care te îmbrățișează din toată inima”(ȘTREMPEL, Gabriel. La o aniversare. În: Biblioteconomia românească la început de secol XXI. Constanța: Ex Ponto, 2013, p. 7)

Doamna conf. univ. dr. Oana Murăruș, decanul Facultății de Litere a Universității din București, după ce a prezentat omagiul colegilor de la Litere, a înmânat sărbătoritului Diploma aniversară, acordată cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de la înființarea Școlii Superioare de Litere ca „semn de gratitudine și prețuire pentru contribuția adusă de-a lungul anilor la dezvoltarea excelenței academice”.

Domnul dr. Robert Coravu, fostul elev și coleg al sărbătoritului la B.C.U. București, a prezentat volumul Biblioteca românească la început de secol XXI, realizat ca „omagiu profesorului Mircea Regneală la 70 de ani”. Volumul coordonat de domnul Robert Coravu și doamna Elena Tîrziman are în loc de prefață reflecțiile academicianului Gabriel Ștrempel. Urmează o schiță biografică a profesorului și o analiză a operei sale din perspectivă bibliografică, ambele realizate de Robert Coravu. Lucrarea cuprinde mai multe capitole, interesante pentru stadiul evoluției biblioteconomiei românești: Biblioteca între tradiție și modernitate; Colecțiile bibliotecilor; Lectura și bibliotecile; Management de bibliotecă; Biblioteca și mediul digital; Istoria bibliotecilor; Gânduri. Au colaborat cu studii de specialitate: Alexe Rău (Chișinău), Vasile D.Țâra, Tiberius Ignat, Maria Micle, Gabriela Băran, Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, Elena Tîrziman, Nicoleta Rahme, Mihaela Zecheru, Doru Stan, Aurelian Popescu, Cristina Popescu, Corina Apostoleanu, Teodora Fîntînaru, Ionel Enache, Angela Repanovici, Simona Marilena Bursașiu, Raluca Man, Nicoleta-Roxana Dinu, Gabriela Jurubiță, Mihaela Dragu, Doina Ostafe, Mihai Constantinescu, Adriana Elena Borună, Gheorghe Buluță, Victor Petrescu, Agnes Erich, Ilie Zanfir. În ultima diviziune, Gânduri, cei mai apropiați de profesor (Octavian Mihail Sachelarie, Cristina Popescu, Robert Coravu, Claudia Balaban, Silvia Ghinculov și Natalia Cheradi – ultimii trei din Chișinău, Valentina Lupu, la care se adăugă numeroși colegi de la Biblioteca Națională a României, au transmis mesaje pline de afecțiune septuagenarului sărbătorit.

Din partea Asociației Bibliotecarilor din România, prin doamna dr. Mihaela Zecheru, vicepreședinte, i-a fost înmânată o plachetă cu următorul conținut: ,,Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste a înțelepciunii, bibliotecarii din România vă urează multă sănătate, putere de muncă și o nesfârșită tinerețe a sufletului, pentru a vă bucura de roadele muncii neîncetate pe care ați depus-o în folosul bibliotecilor românești”.

Au luat apoi cuvântul numeroși colegi vechi și noi, de la Universitate, de la B.C.U. „Carol I” din București cu care profesorul a lucrat ani îndelungați, prieteni de la alte mari biblioteci din România și Republica Moldova, doctoranzi și studenți ai domnului profesor.

Cea de-a doua sărbătorire, la Cafeneaua critică de la Clubul A, din ziua de 5 decembrie s-a făcut din inițiativa profesorului Ion Bogdan Lefter, care a anunțat evenimentul printr-un afiș însoțit de următorul text: „Bibliologul şi profesorul Mircea Regneală a împlinit pe 30 noiembrie 70 de ani. Bibliotecar de-o viață, director al Bibliotecii Centrale Universitare (în perioada 2003-2010), profesor de bibliologie la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Învăţămînt din România, apoi al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, coordonator general al Tratatului de biblioteconomie editat sub egida ABR (vol. I, 2013), reprezentant al breslei autohtone în structuri asociative şi în foruri de dezbatere şi decizionale internaţionale, Mircea Regneală este o reputată personalitate în domeniu, un mare „om al cărţii” și unul dintre marii profesori ai Literelor bucureștene ale perioadei postcomuniste. Invitat la Cafeneaua critică, Mircea Regneală va vorbi despre viaţa şi cariera sa” Au participat peste 50 de prieteni și admiratori ai profesorului. La întrebările amfitrionului, profesorul Mircea Regneală a vorbit cu umor – involuntar în opinia doamnei Elena Tîrziman, voluntar în cea mai mare parte din perspectiva profesorului său, dar și cu sentimentalism, despre copilăria și familia sa, despre anii de școală petrecuți în Făgărașul natal, despre perioada studiilor universitare și profesorii săi, despre periplul său profesional – mai întâi ca profesor în învățământul de cultură generală, apoi ca bibliotecar și cadru didactic universitar. Amintirile și evocările unui timp neștiut și nemărturisit într-o mare măsură au fost împletite cu pilde și îndemnuri de dragoste pentru profesia de bibliotecar pe care a susținut-o și a încurajat-o toată viața atât pe plan național, cât și internațional, din diferitele ipostaze pe care le-a avut până acum. Și în acest cadru, au luat cuvântul numeroși colegi și prieteni care au evocat diferite aminiri legate de profesor — cum l-au cunoscut sau ce cred despre Domnia Sa. Discuțiile trebuia, conform invitației, să se încheie la ora 9, dar au continuat până aproape de ora 11.

Coordonatorul acestui număr, în numele tuturor colaboratorilor revistei, îi urează domnului profesor Mircea Regneală viață lungă cu sănătate și multe împliniri profesionale.

Dr. Gabriela Băran, Universitatea din București