Oferta educațională biblioteconomie

Pentru cei interesați, am adăugat oferta educațională privind cursurile de biblioteconomie ale facultăților de profil din București și din țară.

Denumirea/tipul cursului Domeniul de studii Instituția organizatoare Autorizare Localitatea
Masterat Profesor documentarist Științe ale comunicării Universitatea Lucian Blaga – Facultatea de Litere și Arte Ministerul Educației Naționale – Grad de Încredere Ridicat Sibiu
SPECIALIZARE PENTRU OCUPAȚIA DE BIBLIOTECAR (studii superioare), cod N.C./COR 262202 Științe ale comunicării BCU „Mihai Eminescu” Iași (Fundația BCU) Autorizație seria IS nr. 001914/ 5.06.2019 Iași
Curs de calificare pentru ocupația BIBLIOTECAR (STUDII MEDII) Științe ale comunicării BCU „LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA Autorizație seria CJ nr. 002346/17.09.2019 Cluj-Napoca
Curs postuniversitar de biblioteconomie și știintele informării și documentării Științe ale comunicării Universiatea de Vest din Timișoara Timișoara
Licență Știinte ale Informării și Documentării Științe ale comunicării Universitatea din București/Fac. Litere București
Masterat Gestionarea informației în societatea contemporană Științe ale comunicării Universitatea din București/Fac. Litere București
Curs postuniversitar Biblioteconomie și știința informării Științe ale comunicării Universitatea din București București

Va rugăm, consultați și acest document pentru informații complete.