Noul sediu al ABR

Stimați colegi membri și nemembri ai ABR,

Vă informăm că Asociația Bibliotecarilor din România a fost evacuată din clădirea Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din București, unde se afla încă de la constituire.

Biblioteca Națională a României, deși preocupată de mutarea în noul local, a acceptat cu mare plăcere să găzduiască asociația, fapt pentru care, în numele breslei bibliotecare, îi mulțumim.

Toate activitățile asociației se vor desfășura conform programelor și termenelor aprobate de Consiliul de conducere.

Vă rugăm să rețineți noua noastră adresă:

Asociația Bibliotecarilor din România (ABR)
Biblioteca Națională a României
Str. Ion Ghica nr. 4, sector 3, București, cod 030046
Telefon: 40-21-3142434 int. 125, 135
Fax: 40-21-312.33.81
Persoană de contact: Dana Drăguţ – Cabinetul bibliologic

Preşedinte ABR,

Mircea Regneală