Noi studii de biblioteconomie

Mircea Regneală, Noi studii de biblioteconomie. Bucureşti: Editura ABR, 2009. 632 p. ISBN 978-973-85962-5-2 (“Biblioteca ABR”; 24)

Volumul cuprinde : studii, articole, interviuri şi recenzii publicate în perioada 2002-2009 în reviste de specialitate, precum şi în reviste de cultură şi cotidiane.

Selecţia articolelor a avut drept criteriu reprezentativitatea în domeniul biblioteconomiei, privită istoric şi din punct de vedere al evoluţiei contemporane.

Lucrarea  are următoarea structură:
I Biblioteconomia între tradiţie şi modernitate
, secţiune în care sunt cuprinse  articole  privitoare la istoricul biblioteconomiei româneşti şi universale;
II Aspecte privind dezvoltarea colecţiilor
;
III Articole. Comunicări-tematica este aici foarte diferită, mergând de la  rolul bibliotecii universitare în era digitală până la integrarea bibliotecilor româneşti în fluxul informaţiilor economice, perspectivele învăţământului biblioteconomic românesc, programele IFLA de dezvoltare, prezentarea activităţii unor personalităţi din domeniul biblioteconomiei precum Prof. Univ. Dr. Ion Stoica şi Profesorul Vasile Ţâra, prezentări ale unor importante biblioteci europene;
IV Prefeţe. Interviuri. Recenzii– În interviuri, Prof. Univ. Dr. Mircea Regneală îşi reiterează preocuparea pentru dezvoltarea domneiului biblioteconomiei în contextul unei modernizări accentuate a tuturor tipurilor de biblioteci româneşti. Recenziile evidenţiază lucrări importante ai căror autori marcat prin apariţiile lor editoriale domeniile cunoaşterii : Ion Stoica, Elena Maria Târziu, Dimitrie Poptămaş, Liliana Lazia, Elena Târziman, Mihaela Zecheru, Roxana Zainea, Adina Berciu-Drăghicescu, Maria Petre, Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu.

Noua carte semnată de Prof. Univ. Dr. Mircea Regneală  se adresează deopotrivă specialiştilor în ştiinţele informării, dar şi acelor cititori doritori să se familiarizeze cu un domeniu de activitate extrem de interesant, dar insuficient  cunoscut de marele public.

Dr. Corina Apostoleanu