Nocturna bibliotecilor la C.C.D. Călărași

Nocturna bibliotecilor,

 

Dorită a veni în sprijinul bibliotecilor prin mai multă şi mai bună mediatizare  a activităţilor ce se derulează în acest cadru instituţional, „Nocturna bibliotecilor” s-a bucurat de succes în toată ţara.

Anul acesta, şi Biblioteca C.C.D. Călăraşi a intrat în sfera de activităţi specifice  desfăşurate în multe biblioteci din  ţară.

Ne-au însoţit în această incursiune profesori, elevi, bibliotecari  de la Şcoala gimnazială „Mircea Vodă”, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” şi de la Colegiul Agricol „Sandu Aldea”.

Au fost prezenţi şi câţiva membri ai cenaclurilor literare călărăşene „Marin Giurcă” şi „Foenix” care au citit sau recitat versuri din Antologia „Sub aripă de Luceafăr”, din operele poetului Florin Grigoriu, creaţii proprii, poezii Haiku şi altele.

A fost organizată o expoziţie de carte, fiind prezentate noile achiziţii sau cărţile mai importante, a fost vizitată expoziţia virtuală  Codex aureus de pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României, au avut loc dezbateri în care cei prezenţi au recomandat cărţile citite de ei, a fost un schimb de idei legat de importanţa lecturii ca loisir şi ca necesitate în activitatea profesională. Au fost aduse în discuţie avantajele şi dezavantajele lecturii în comparaţie cu rivalul bibliotecilor, calculatorul.

Bibliotecarul C.C.D., ing. Dorina Ursan a prezentat biblioteca, noutăţile editoriale existente, activităţile derulate prin programele CCD.

A fost o noapte frumoasă pentru cititorii prezenţi, prilej de socializare, de interacţiune cititor-bibliotecar-profesor.

 

 

 

 

 

Bibliotecar C.C.D. Călăraşi,

Ing.  Dorina  Ursan