Moțiune privind accesul deschis adoptată de Conferința Națională a ABR – București, 2010

Moţiune privind Accesul Deschis la informaţia ştiinţifică academică

Este bine cunoscut că în epoca contemporană Internetul a schimbat fundamental modalitatea de acces la informaţia ştiinţifică şi culturală mondială.

În acord cu recomandările reuniunii pentru Acces Deschis la articolele ştiinţifice din mediul academic de la Budapesta din 2002, a Cartei ECHO (European Cultural Heritage Online) şi a Declaraţiei de la Bethesda, Maryland, SUA din aprilie 2003, s-a adoptat Declaraţia de la Berlin din octombrie 2003 privind Accesul Deschis la cunoştinţele din ştiinţele exacte şi umaniste prin intermediul Internetului ca un instrument funcţional pentru dezvoltarea gândirii umane şi ca bază a cunoaşterii ştiinţifice globale. În acest sens sunt specificate măsurile pe care creatorii politicilor din instituţiile de cercetare, agenţiile de finanţare, bibliotecile, arhivele şi muzeele ar trebui să le adopte.

 

Misiunea bibliotecilor, de a disemina cunoaşterea, este îndeplinită doar pe jumătate dacă informaţia nu este disponibilă cât mai larg şi în text integral. Noile căi de diseminare a cunoaşterii trebuie să fie realizate nu numai prin forme clasice ci şi prin modalităţi moderne electronice, bazate pe accesul deschis, promovat de comunitatea ştiinţifică. În acest context, bibliotecilor le revine un rol important. În condiţiile actuale, bibliotecile pot deveni garanţia accesului la informaţia ştiinţifică prin includerea resurselor electronice cu text integral şi în acces deschis în portofoliul serviciilor oferite. Astfel, Accesul Deschis la informaţia ştiinţifică poate veni în sprijinul cercetării fără eforturi financiare.

Comunitatea specialiştilor din ştiinţele informării din Asociaţia Bibliotecarilor din România este chemată să susţină crearea şi dezvoltarea produselor şi serviciilor electronice bazate pe Accesul Deschis. Prin promovarea acestor servicii şi produse se vor constitui structuri de cooperare interinstituţională, reţele de informare la nivel naţional care să se integreze în reţelele internaţionale.

Marcându-se in acest an şapte ani de la semnarea Declaraţiei de la Berlin, un moment important al mişcării pentru Accesul Deschis, Asociaţia Bibliotecarilor din România propune aderarea tuturor membrilor săi instituţionali din structurile academice la principiile acestei declaraţii prin extinderea depozitelor digitale instituţionale existente şi crearea în toate instituţiile de învăţământ superior a unor asemenea structuri informaţionale, precum şi unificarea acestora într-un sistem naţional bazat pe colaborarea între universităţi, biblioteci şi arhive.

În vederea dezvoltării sistemului naţional de conţinut digital în Acces Deschis din România, apelăm la factorii de decizie din învăţământ să întreprindă măsuri de implementare a depozitelor instituţionale digitale cu Acces Deschis, al căror conţinut să cuprindă lucrările cele mai reprezentative din toate domeniile ştiinţifice, în mod deosebit articole ştiinţifice.
Senatele universităţilor sunt chemate să promoveze în rândul creatorilor de lucrări ştiinţifice ideea constituirii de depozite instituţionale cu text integral în Acces Deschis, care să satisfacă, la nivel superior, nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de informaţii ştiinţifice, la nivel naţional şi internaţional.
Un astfel de demers ar asigura creşterea vizibilităţii producţiei ştiinţifice a universităţilor româneşti şi a prestigiului lor.
Totodată, prin Accesul Deschis, s-ar face mai bine cunoscute realizările ştiinţifice ale membrilor comunităţii academice şi de cercetare din România.

Asociaţia Bibliotecarilor din România
București, 9 septembrie 2010