Ministerul Educaţiei solicită opinia asociaţiilor partenere cu privire la modificarea structurii anului şcolar

Bibliotecarii şcolari care au un punct de vedere cu privire la problema semnalată mai jos sunt rugaţi să-l transmită Ministerului Educaţiei, la adresa de e-mail menţionată, în numele ABR – asociaţie parteneră a MECTS.

 

Către:
Asociațiile profesionale din educație și cercetare
 
Stimați colegi,
 
În procesul public de consultare inițiat de către puterea legislativă, precum și de alte structuri ale societății civile, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a sesizat un interes al partenerilor noștri pentru o modificare a structurii pe semestre a anului școlar, în sensul revenirii la structura trimestrială.
În baza Protocolului de colaborare și pentru fundamentarea celei mai bune decizii, vă rugăm să ne comunicați opinia dumneavoastră cu privire la oportunitatea revenirii la structura trimestrială a anului școlar.
Așteptăm răspunsul dumneavoastră la adresa de e-mail chira.laura@medu.edu.ro, până miercuri, 20.04.2011, ora 16,00.
 
Cu considerație,
Laura Chira
DRPPS-MECTS
0740973133