MIHAI APOSTU, POETUL – BIBLIOTECAR

În deschidere gazda întâlnirii, Geta Modiga, custodele centrului,  a arătat importanța profesiei, rolul și rostul ei în viața socială, avatarurile momentului, dar și perspectiva nobilă a muncii cu cartea, care va rămâne pururi instrument de formare, de documentare și de conservare a creației și inteligenței umane. A anticipat momentul de grație a întâlnirii prin prezentarea poetului Mihai Apostu invitat aici în dubla sa calitate de poet și bibliotecar, subliniindu-i cu admirație și prețuire realizările sale, dar mai ales pentru sârguința sa în a-și însuși tendințele moderne ale biblioteconomiei, ca și tehnicile actuale din activitatea bibliotecarului.

Doctorul Valeriu Lupu a felicitat lumea bibliotecarilor frumos reprezentată la eveniment și a subliniat fericita îmbinare a activității de bibliotecar și poet pe care a trăit-o cu satisfacție și activitate creativă de excepție luceafărul poeziei noastre, Mihai Eminescu, care nu înceta să considere activitatea de bibliotecar ca fiind una ”științifică și literară”.

Un moment aparte l-a constituit analiza stilistică și de conținut a poeziei poetului Mihai Apostu, realizată de o manieră extrem de profesionistă de către poeta Anca Balan care a încântat audiența prin prestația sa de pe poziția unui tovarăș de breaslă, dar și a unui critic literar de finețe.

A urmat analiza volumului Lumina vine din interior prezentată de reputatul critic literar și literat Gheorghe Clapa, un fin observator și analist al actului de cultură de aici și de pretutindeni.

Realizările poetului în calitatea sa de bibliotecar au fost elogiate în continuare de profesor Valentina Lupu, în calitatea sa de președintă a Asociației Bibliotecarilor Școlari. Din cuvântul domniei sale a reieșit mai ales caracterul inovativ al bibliotecarului Mihai Apostu ale cărui inițiative, metode și tehnici menite să atragă cititorii către lumea cărții, sunt adevărate exemple de devotament și dragoste pentru profesie. A încheiat adresând felicitari bibliotecarilor afirmând că activitatea poetului Mihai Apostu onorează această lume dedicată cărții.

 Mihai Apostu s-a prezentat ca poet și bibliotecar subliniind momentele importante ale devenirii sale, momente care nu au fost nici simple și nici lipsite de dificultăți. În prezentarea celor opt volume publicate a recitat din fiecare volum câte două-trei poezii semnificative, în care patosul creatorului, care are ceva de spus și știe mai bine ca oricine să-l spună, a încântat efectiv audiența, creând o atmosferă de adevărată emulație și trăire spirituală. Impresia generală a fost a unui adevărat regal de poezie în care frumusețea limbii, vocația creatorului și munca bibliotecarului s-au regăsit în toată splendoarea lor.