Luna Internațonală a Bibliotecilor Școlare la Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” din Alba Iulia