Luna aprilie – luna cărților, a bibliotecilor și a dreptului de autor

În săptămâna Școala Altfel” toate instituțiile școlare din județul Vaslui au organizat activități de promovare a cărții, a studiului individual și colectiv desfășurând acțiuni în cadrul bibliotecii proprii și în parteneriate cu instituțiile de cultură din comune, municipii și județ (amănunte și imagini într-un mesaj viitor).

În data de 22.04.2016, un grup de membri ai filialei noastre s-au deplasat la Suceava pentru a participa la Simpozionul Interjudețean, ed. a V-a cu tema Biblioteca între imagine și realitate organizat de Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava și Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava și Asociația Bibliotecarilor din România.

Pe această cale mulțumim conducerii Casa Corpului Didactic Suceava și Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava pentru buna organizare și valoare profesională a prezentărilor și a luărilor de cuvânt.

Felicitări doamnei prof. Daniela Argatu și întregului colectiv al filialei ABR Suceava pentru perseverență și înalt profesionalism.

Amănunte și imagini din câteva activități ale ABR-Filiala Vaslui

Prof. Valentina Lupu

Pledoarie pentru lectură

 

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Cărţii şi a Drepturilor de Autor, la biblioteca Colegiului Tehnic “Al. I. Cuza” Bârlad, s-a organizat activitatea Pledoarie pentru lectură.

Activitatea a constituit o experienţă interesantă pentru elevii prezenţi care au avut ocazia să urmărească un interviu al prof. univ. Dan C. Mihăilescu intitulat Ce şi de ce ar trebui să citească un tânăr, interviu ce vrea să evidenţieze importanţa lecturii în viaţa adolescentilor.

Creativitatea şi cunoştinţele generale ale elevior au fost puse la încercare prin intermediul unui concurs în care au avut de completat cuvinte lipsă din poezii celebre, de recunoscut opera și autorul din care făceau parte câteva fragmente citate și de reconstituit proverbe despre carte și lectură.

 

Iulia Cezarina Rotaru

Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor


Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor – Ziua Bibliotecarului a devenit un eveniment important pentru pasionaţii de lectură. Astfel, în Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui, bibliotecarul Grijincu Olga Valeria şi elevii clasei a III-a A, îndrumaţi de prof. înv. primar Nastica Olaru, au realizat activitatea: Cartea e prietena mea, voi citi mereu din ea, lansând elevilor provocarea de a petrece mai mult timp în compania cărţilor de lectură.

Elevii au fost informaţi despre semnificaţia zilei de 23 aprilie, apoi doamna bibliotecară le-a prezentat un Power Point despre istoria şi evoluţia cărţii din care elevii au aflat despre: apariţia alfabetului, suportul scrierii, descoperirea tiparului, difuzarea şi păstrarea textului, şi despre cărţile electronice. Activitatea a avut un caracter interactiv. S-au pus întrebări, s-au adus completări de către cadrele didactice prezente. La final elevii au prezentat sceneta „La bibliotecă”, au recitat şi cântat poezii despre carte.

Bibliotecar, Grijincu Olga

O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN SĂPTĂMÂNA „ȘCOALA ALTFEL”

”SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”

 

Motto: „Mă uit şi sărut mâna tuturor bibliotecarelor, iar celor tinere le sărut şi obrajii şi le mulţumesc tuturor bibliotecarelor care-şi cheltuiesc viaţa în această mireasmă atât de amară şi atât de dragă sufletului”, Fănuș Neagu

TEMA: 23 aprilie Ziua bibliotecarului  ”Sărbători pascale”

LOC DE DESFĂŞURARE: Sală de clasă

PARTICIPANTI: elevi de la Școala Gimanzială ”Ștefan cel Mare”, elevi de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui și cadre didactice.

ORGANIZATORI: bibliotecar Cecilia Vasilescu, prof. Mirela Obreja.

  • Concurs de cultură generală „Simboluri Pascale!”
  • Concurs pe echipe: ”Coșul iepurașului de Paște”

Nici o zi fără ca biblioteca școlii să nu ofere informații scrise și în imagini despre evenimentele de zi cu zi.

Poftiți la bibliotecă!

Bibliotecar, Cecilia Vasilescu

 

Săptămâna „Școala altfel” la  Biblioteca Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Vaslui

 

În săptămâna „Școala altfel”, activitățile desfășurate în Biblioteca Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Vaslui, au fost numeroase și diversificate: ”Zilele Pascale”, ”Ziua Internațională a cărtii și a bibliotecarului”.

Sub genericul ”Biblioteca o lume a cărților”, activitatea elevilor de la clasa a IV-a A, sub îndrumarea doamnei învățătoare, Delia Păduraru și a doamnei bibliotecar Elena Alexa s-a desfășurat în două etape:

1. Prezentare PPT cu un scurt istoric a primelor biblioteci din România și o ierarhizare actuală a bibliotecilor din țară.

2. Scurtă popularizare a cărții citită și preferată de fiecare elev din clasă.

Elevii claselor IA și IB, au dorit să aducă un omagiu cărții prin activitatea ”În lumea poveștilor”. Fiecare copil a citit un fragment din povestea preferată demonstrând astfel, că au învățat cu toții să citească.

”Ziua Internațională a cărții”, a mai fost marcată la biblioteca școlii noastre printr-o activitate practică de recondiționare de carte, cu elevi de la clasa a III-a C și a IV-a D.

 

Bibliotecar, Elena Alexa

 

 

“Ziua Internațională a Cărții” și “Ziua Bibliotecarului”


Pornind de la un citat celebru “Cărțile îți deschid şi îți lărgesc mintea: te fac mai puternic decât altceva” (William Feather), în cadrul manifestărilor “Ziua Internațională a Cărții” și “Ziua Bibliotecarului” , joi, 21 aprilie a.c. la biblioteca Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi a avut loc activitatea cu genericul “Bibliotecarii şi “comorile“ lor. Arta cărții – cărțile de artă”, organizată de bibliotecar Angelica Marcela Marcu, la care au participat elevii clasei a X-a ecolog, coordonați de prof. diriginte Anca Adriana Ghiurțu, activitate înscrisă şi în programul  “Școala altfel”.

Dintre momentele activității, amintim prezentari ppt Biblioteci celebre din țară şi din lume,  prezentarea unui material, ”Rolul lecturii in dezvoltarea creativitații elevilor”, expoziție bibliofilă –  carte veche, carte cu autograf, maxime şi citate celebre adunate de către elevi, prezentarea  ultimelor achiziții din biblioteca, un moment artistic, discuți libere cu elevii despre cum ar dori ei să fie biblioteca, bibliotecarul, ce reprezintă lectura pentru fiecare dintre ei, de ce citesc? de ce nu citesc? La finalul activității, toți elevii au împrumutat câte o carte cu promisiunea că vor reveni cât mai curând şi mai des la bibliotecă.

Astfel de activități au menirea de a-i atrage pe elevi la bibliotecă, spre lectură, spre universul vast al cunoaşterii. Doar prin lectură se vor îmbogăți spiritual, iar când vor ieşi din băncile şcolii vor putea fi pregătiți pentru provocările vieții.

La mulți ani “ Cărților”!

La mulți ani celor care iubesc şi slujesc Cărțile!

 

Angelica Marcela Marcu

 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ  A CĂRŢII, ZIUA BIBLIOTECARULUI şi

NOCTURNA BIBLIOTECILOR

 

Fiind pe 23 aprilie 2016 ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII, ZIUA BIBLIOTECARULUI şi NOCTURNA BIBLIOTECILOR, Şcoala Gimnazială “ALEXANDRU IOAN CUZA” Vaslui a organizat în cadrul bibliotecii şcolii activităţi specifice acestei zile, una dintre ele fiind “O vizită  în lumea magică a cărţii” la care au participat elevii de la clasa pregătitoare conduşi de doamna învăţătoare Mariana Apur.

Activitatea a avut drept scop atragerea elevilor către bibliotecă şi către lectură.
Această activitate a fost apreciată de elevi, cadrele didactice şi directorii școlii.

Bibliotecar: Corina Lăcrămioara Rădescu

 

COLEGIUL TEHNIC “MARCEL GUGUIANU”  ZORLENI

CENTRUL DE DOCUMTENTARE ŞI INFORMARE “ION MURGEANU”

 

Activităţi desfăşurate cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Cărţii şi Ziua Bibliotecarului

Luni 18 aprilie 2016: “Educație prin cultură și pentru cultură – Ce înseamnă să fii un om cultivat?”

Scopul acestei activităţi a fost de implementa în rândul tinerilor a interesului pentru cultură, de a conştientiza importanţa acesteia, creşterea contribuţiei culturii la coeziunea şi incluziunea socială, activitatea a fost coordonată de bibliotecar Luminiţa LudmilaZuran.

De la bun început s-a făcut o mențiune, impunându-se câteva explicații prealabile în ceea ce privește termenul de “valoare”, pentru ca elevii, să nu–şi însuşească informaţiile, ci să le interiorizeze, pentru înţelegerea temei şi favorizarea participării la dezbatere. S-a subliniat interdependenţa dintre cultura-civilizaţie, atât în plan social cât şi individual, astfel că, omul şi societatea nu sunt doar producători, ci si consumatori de cultură. Acest lucru totuşi nu asigură recunoaşterea imediată şi fără dificultăţi a valorilor de către oameni, în sprijinul acestor afirmaţii li s-au dat câteva exemple (Giordano Bruno, Ludwig Boltymann, pictori, scriitori care au fost recunoscuţi dupa moartea acestora). Din această primă parte a activităţii, elevii au înţeles că valorile nu se impun întotdeauna cu uşurinţă. Pentru a sublinia opoziţia dintre acceptarea-promovarea culturii şi indiferenţă-respingerea acesteia am lansat întrebarea: “Mai avem astăzi nevoie de cultură?”, deschizând astfel cel de-al doilea punct al temei. Jocul “Etichetele” şi jocul de rol realizat de coordonatorul activităţii au antrenat în discuţii elevii, fiecare susţinându-şi opinia cu argument pro şi contra. Concluzia a fost că nu trebuie să riscăm să devenim doar nişte agenţi ai producţiei şi să uităm că menirea noastră este de a deveni oameni în sensul superior, creator al cuvântului.

 

Marti 19 aprilie 2016: “Pledoarie pentru bibliotecar – carte – biblioteca”

 

Obiectivele acestei activităţi au fost de conştientizarea elevilor a  faptului că prin lectură se deschide calea spre cultură, civilizaţie, spre desăvârşirea propriei personalităţi, se dezvoltă capacitatea  de comunicare, capacitatea de exprimare liberă şi interrelaţionare umană, dezvoltă creativitatea şi imaginaţia. De asemenea, s-a urmărit realizarea unui feedback în ceea ce priveşte imaginea bibliotecarului şi a bibliotecii din şcoală. Coordonatorul activităţii a fost bibliotecar Luminița Zuran, la activitate au participat un număr de 30 de elevi însoţiţi de profesori.

Activitatea a început prin a prezenta ce reprezintă cartea-lectura, care este un mijloc de relaxare a minţii, de acumulare de informaţii şi de îmbogăţire cultural şi spiritual.

Prin atingerea unei cărţi se începe călătoria în lumea lecturii, activând simţul tactil, apoi ochii care văd literele şi semnalul a fost transmis creierului. Din acest moment se deschid porţile sufletului, a minţii, ne invadează numeroase sentimente care ies la iveală, proiectezi imagini şi începi să înţelegi. Întelegi împreună cu personajele, participi alături de ele la fericirea sau dezamăgirea lor, te bucuri sau te întristezi, aşteptând deznodământul. Crezi că ar fi o pierdere pentru tine, adolescentule, să-ţi refuzi călătoria pe tărâmul imaginaţiei şi să te laşi copleşit de vâltoarea de sentimente? Au urmat discuţii pentru susţinerea lecturii, a cărţii, a bibliotecii. Cărţile înseamnă mai mult decât informaţie, înseamnă dezvoltarea capacităţii de comunicare, a vocabularului şi a culturii în general, a creativităţii, a spiritului critic, a empatiei, reprezintă o formă de învăţare şi dezvoltare spirituală. Contribuţia lor este incontestabilă la dezvoltarea, la conturarea personalităţii noastre, o carte citită este o nouă experienţă din care învăţăm ce înseamnă înţelepciunea, dragostea, morala, credinţa, adevărul, bunătatea, ne ridică stima şi respectul de sine.

Îndrumarea elevilor spre lectură este important. Este important să găsim metode, mijloace, tertipuri să-i ademenim dacă este necesar, să-i determinăm să citească. S-au dat exemple de elevi care iniţial refuzau să deschidă o carte ca apoi să devină cititori fideli, povestind primele vizite la bibliotecă.

Pentru ca elevii să îndrăgească lectura, mai ales într-o lume în care tehnologia cunoaște o dezvoltare fără precedent, bibliotecarul are misiunea de a avea răbdare cu elevii şi o atitudine pozitivă, trebuie să se apropie ca prieten, ca apoi, cu perseverenţă să-i atragă, formându-le această dorinţă şi imagine favorabilă despre carte în special şi bibliotecă în general. Bibliotecarul devine un educator şi formator de suflete dacă va şti cum să stârnească curiozitatea celor care-i trec pragul bibliotecii. Atitudinea bibliotecarului, ca primă imagine care-l întâmpină pe elev, o abordare creativă şi  flexibilă în relaţia cu aceştia, apropierea sufletească faţă de nevoile lor conduce spre atragerea lor, fără să simtă forma de obligativitate sau impunere. Competent, tolerant, creativ, dorință de informare continuă și transmiterea de informații către public, dragoste de oameni și dorinţa de a încerca să schimbi ceva în modul lor de gândire, în viața lor, demn de încredere şi cu atitudine pozitivă acesta este profilul bibliotecarului şcolar care consideră profesia de bibliotecar o vocaţie. Cei care au dorit şi-au spus opiniile despre aşteptările pe care le au în ceea ce priveşte o bibliotecă şi bibliotecarul din şcoală şi dacă se reflectă în realitate. Părerile tuturor celor care au luat cuvântul  au fost că ceea ce şi-ar dori au deja.

O parte dintre elevii au rămas pentru o scurtă lectură în spațiul destinat “lecturii de plăcere” şi pentru a cânta împreună cu domnul profesor Bogdan Chitic.

Vizionare de film

Marți 19 aprilie


“Bibliotecarul: Comoara din spatele cărților”- un film de aventuri din 2004, regizat de Peter Winther și avându-l pe Noah Wyle în rolul principal. Filmul a fost urmărit de un grup de elevi, ca apoi să se împărtăşească impresiile despre acţiunea şi concluziile pe care le-au înţeles în urma vizionării acestuia.

 

Vineri 22 aprilie: Porțile Centrului de Documentare si Informare “Ion Murgeanu” sunt permanent deschise pentru toți vizitatorii, cu atât mai mult pentru colegii noștri, de la Școala Gimnazială nr 1. Zorleni.

 

,,Nocturna Bibliotecilor” la Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Vaslui

Sub genericul ,,Nocturna Bibliotecilor”, Școala Gimnazialî ,,Mihail Sadoveanu” Vaslui, a organizat in cadrul bibliotecii școlii, în săptămâna 18-23 aprilie 2016, activitatea intitulată Cartea – o provocare pentru fiecare, având ca invitați un grup de copii, de la clasele I-IV. Elevii au pregătit câteva momente în care au evidențiat rolul cărții și al lecturii, discuții interactive cu micii cititori. Activitatea s-a bucurat de un real succes, fiind apreciată de cadre didactice, elevi și părinți.

Bibliotecar, Murgulet Katalina

 

ZIUA BIBLIOTECARULUI Șl NOAPTEA BIBLIOTECILOR ROMÂNEŞTI

Școala Gimnazială “Mihai David” Negrești a marcat “Ziua Bibliotecarului din România”, “Noaptea Bibliotecilor Românești” prin următoarele activități:

–  informare asupra semnificației acestor date importante – un scurt istoric, urmat de prezentarea unor citate despre biblioteci și bibliotecar;

– elevii talentați au citit propriile lor creații literare, creații care se regăsesc în revista școlii noastre, intitulată ,,Curcubeu de vorbe”;

– elevi din ciclul gimnazial și din cel primar au citit timp de o oră fragmente din cărțile lor preferate, promovând astfel lectura în biblioteci a cărților tipărite.

Aceste activități au avut loc în biblioteca școlii noastre și au participat elevii claselor a IV-a A,  învățător Cornelia Birzu, a VII-a C-diriginte, prof. Laura Casian, prof. lsaic Gruia-Puiu, fundația World Vision lnternational-Negrești, reprezentant  Lidia Biza.

Bibliotecar, Andrei Mihaela

 

23 APRILIE

ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  CĂRŢII  ŞI  A  DREPTULUI  DE  AUTOR

ZIUA  BIBLIOTECARULUI  DIN  ROMÂNIA

BIBLIOTECARUL CĂLĂUZA  UTILIZATORULUI

 

Activitatea se va desfășura în parteneriat cu Centrul Mihai Eminescu Bârlad, având ca scop dezvoltarea de bune practici între biblioteca şcolară şi alte structuri infodocumentare, în scopul diversificării ofertei de servicii în beneficiul utilizatorilor.

Obiectivul principal fiind stimularea lecturii prin toate formele de educaţie şi promovarea imaginii bibliotecilor în rândul generaţiilor actuale de cititori şi a importanţei bibliotecii în formarea personalităţii umane.

 

AGENDA DE ACTIVITATE

MARŢI 19 APRILIE


10:00   Întâlnire la CENTRUL MIHAI EMINESCU BARLAD;

10:15   Primirea participanţilor; Cuvânt de deschidere;

10:30   Prezentarea materialelor pregătite: Eminescu bibliotecar, Biblioteca din antichitate.

11:00   Vizionarea filmului artistic  UN BULGĂRE DE HUMĂ

12:30   Cuvânt de încheiere, evalurea activităţii, discuţii libere.

Participanți:

Elevii claselor (IX-a T;X-a C; XI-a H), prof. Plopeanu Mariana, prof. Ghetrone Ana, prof. Neculai Adriana, bibliotecar Ciobotaru Daniela.

Bibliotecar, Ciobotaru Daniela

Bibliotecar, Modiga Geta


,,CARTEA FĂCLIA LUMII”

În ziua de 20 aprilie 2016, la Școala Gimnazială “Stroe S. Belloescu” Bârlad, cu titlul ,,CARTEA FĂCLIA LUMII”, a fost marcată “Ziua Internațională a Cărții”.

Au participat elevii clasei a IV-a coordonați de  p.i.p. Florea Violeta și elevii clasei I coordonați de p.i.p. Oprea Mihaela.

Programul a cuprins: argument ,,Prietena mea, cartea” – prezentat de bibliotecar Lungu Luminița, poezii despre carte, rebus, sceneta ,,Crocodilul care plânge”, sceneta ,,Ion și cucoana”, sceneta ,,Zița și Mița”, ghicitori despre povești.

Bibliotecar, Lungu Luminița

 

Activități de “Ziua cărții” la Școala Muntenii de Sus

PROGRAM:

19.04. 2016 – Parada personajelor literare (V-VIII)

20.04. 2016 – Concurs de ghicitori (V)

20.04. 2016 – Concurs de caligrame (VII-VIII)

21-22.04. 2016

– Scrisoare-fluviu (desen: scene din opere literare citite lucrate pe o ”bandă” continuă. Fiecare elev a avut propriul desen (40 de secvențe la clasele I-VIII);

22.04.2016

– 100 de cărți într-o oră (lectură în grup – fiecare elev a citit dintr-o carte preferată sau a început una nouă, pe care o va termina de citit ulterior). Activitate în colaborare cu Biblioteca comunală Muntenii de Sus, în spațiul bibliotecii școlii, clasele V-VIII.

Profesor, Georgeta Șalgău