Luna aprilie – luna cărților, a bibliotecilor și a dreptului de autor la Suceava

În luna aprilie a acestui an, eforturile bibliotecarilor din județul Suceava (școlari, universitari, publici) s-au materializat în cel mai fericit mod. Acești profesioniști ai cărții au avut la dispoziție o lună în care prin modalități mai eficiente de explorare a intereselor elevilor, prin diversificarea tipurilor de activităţi pe care aceştia le preferă și prin implicarea unor parteneri sociali să inițieze activități în scopul promovării educaţiei dincolo de predarea în manieră tradiţională, la clasă.

 

Așa se face că după Ziua Internațională a Cărții pentru Copiii și Tineret (2 aprilie), a urmat în calendarul de activități al bibliotecilor școlare și cea universitară suceveană, seria de activități extraordinar de atractive, de exemplu open space (jocuri de mimă și pantomimă, concursuri literare, bibliotecar pentru o oră, spectacole de teatru, muzică, dans, poezie, ateliere de pictură, origami și restaurare, expoziții, video-proiecții, vizite documentare, întâlniri cu oameni de seamă ai culturii locale, lansări de carte) dedicate celei de-a cincea ediții a programului „Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun 2016” ce s-a desfășurat în perioada 18 – 22 aprilie.

A urmat Întâlnirea de suflet între generaţii sub genericul Omul şi cartea la Universitatea „Ştefan cel Mare”- Suceava  aflată la cea de-a doua ediție (20 aprilie 2016, ora 10), dedicată anul acesta doamnei prof. Rodica Iordache, cea care a pus bazele bibliotecii universitare sucevene.

Pe data de 22 aprilie 2016, ora 10.00 s-a desfășurat un alt eveniment mult așteptat de comunitatea biblioteconomică suceveană: Simpozionul Interjudețean, ediția a cincea cu tema Biblioteca între imagine și realitate organizat de Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava și Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea Ștefan cel Mare” Suceava și Asociația Bibliotecarilor din România.

Simpozionul s-a desfășurat în Aula Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava. S-au înscris 73 de participanți din 6 județe (Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Alba și Timișoara). Invitat special: prof. Valentina Lupu, președinte ABR Vaslui.

Din program:

10.00 ALOCUȚIUNI

prof. Constantin Mărgineanu, director Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

prof. Corneliu Romașcu, Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava

insp. de specialitate – prof. Angela Sehlanec, ISJ Suceava

prof. Daniela Argatu, bibl. Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

prof. Valentina Lupu, președinte ABR Vaslui

bibl. Adina Lahman, bibl. Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava

10.30 PREZENTĂRI PP ALE LUCRĂRILOR

· prof. Angela Sehlanec, inspector de specialitate ISJ Suceava – Cartea din suflet;
· prof. Daniela Argatu, bibl. CCD ”George Tofan” Suceava – Imaginea bibliotecii în mediul preuniversitar: strategii de  optimizare;
· bibl. Anișoara Budui, Biblioteca Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava – Cunoașterea spirituală prin puterea cuvântului în scrierile I.P.S.-lui Valeriu Anania;
· bibl. Adriana Gherasim, Biblioteca Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava – Consorțiul de bibliotecă – achiziție de resurse electronice internaționale prin proiectul Anelis Plus;
· bibl. Adina Lahman, Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava – Lectura de plăcere într-o societate invadată de tehnologie;
· prof. Adriana Busuioc, Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava – Cititul – o plăcere sau o obligație?
· prof. docum. Mattyllena Boicu, Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni – Strategii de promovare a imaginii Centrului de Documentare şi Informare în şcoală şi în comunitate;
· bibl. Andrei Lăcrămioara, Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Suceava – Bibliotecarul – versuri;
· bibl. Luminiţa Violeta Ulian, Şcoala Gimnazială ”Ion Barbir” Capu Cîmpului – Biblioteca – imaginea culturii;
· bibl. Aurica Hriţcu, CSEI ”Sf. Andrei” Gura Humorului – Explozia informaţională şi mijloacele de comunicare;
· bibl. Angela Mateescu, Şcoala Gimnazială Păltinoasa şi Şcoala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Capu Codrului – Cartea – mesager al civilizaţiei;
· bibl. Liliana Moroşan, Şcoala Gimnazială Stulpicani – Motivarea lecturii elevilor în cadrul bibliotecii şcolare;
· bibl. Lidia Seserman, Liceul Tehnologic Pîrteştii de Jos – Motivarea lecturii elevilor în cadrul bibliotecii şcolare;
· bibl. Mariana Mironiuc, Școala Gimnazială Bucșoaia – Biblioteca şcolară – cunoașterea și valoarea bibliotecilor din ziua de azi;
· prof. Maria Ghiţă, bibl. Colegiul Naţional ”Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc – Rolul și importanța comunicării în activitatea bibliotecarului;
· bibl. Lăcrămioara Lupăescu, Școala Gimnazială Berchişești – Strategii de comunicare a activității în CDI și biblioteci;
· bibl. Rodica Mîţan, Liceul Tehnologic Cajvana – Promovarea imaginii bibliotecii în comunitate;
· prof. Ramona Chiricheș, Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava – Frânturi din lumina cuvintelor;
· bibl. Iuliana Artemizia Chibici, Şcoala Creştină ”Filadelfia” Suceava – Biblioteca – păstrătoare de valori și noile tehnologii;
· bibl. Mihail Gabriel Chiricheş, Liceul cu Program Sportiv Suceava – Frânturi din lumina cuvintelor;
· bibl. Roxana Chiriac, Colegiul Naţional de Informatică ”Spiru Haret” Suceava – Lectura poate fi o artă!;
· labor. Colegiul Naţional de Informatică ”Spiru Haret” Suceava – Cartea – formă grafică;
· prof cons. Gabriela Vasiliu, Colegiul Naţional de Informatică ”Spiru Haret” Suceava – Oamenii și cărțile;
· prof. Magda Iacoban, Colegiul Naţional de Informatică ”Spiru Haret” Suceava – Cartea nu va muri!;
· bibl. Mihaela Ungureanu, Şcoala Gimnazială Nr. 8 și Nr. 4 Suceava – Biblioteca între deziderat și realitate;
· prof. Oana Savin, Colegiul Naţional de Informatică ”Spiru Haret” Suceava – Biblioteci mănăstirești;
· prof. Tiberiu Ionuț Harceag, Colegiul Naţional de Informatică ”Spiru Haret” Suceava – Răsfoind prin bibliotecă – despre Ciprian Porumbescu;
· prof. Tatiana Matei, Colegiul Naţional de Informatică ”Spiru Haret” Suceava – Incursiune în lumea
bibliotecilor
;
· prof. Valentina Lupu, ABR Vaslui – Depărtările nu pot fi scrise în agenda uitării. Eugen Enciu din nou la Vaslui;
· bibl. Cornelia Geantă, Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui – Biblioteca publică şi şcoala: interferenţe;
· bibl. Cecilia Vasilescu, Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Vaslui – Bibliotecarul – între tradiţie
şi modernitate
;
· bibl. Olga Grijincu, Școala Gimnazială ”Constantin Parfene” Vaslui – Bibliotecarul – între tradiţie şi modernitate;
· bibl. Natalia Costinela Ciobanu, Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Huşi – Apariţia şi dezvoltarea bibliotecilor româneşti;
· bibl. Maria Leonte, Școala Gimnazială Puşcaşi Vaslui – Apariţia şi dezvoltarea bibliotecilor româneşti;
· prof. Emilia Dascalu, Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui – Biblioteca, matca minților luminate;
· bibl. Viorica Genţiana Onişoru, Casa Corpului Didactic Alba – Promovarea colecţiilor bibliotecii Casei
Corpului Didactic Alba prin proiectul „Ce este biblioteca CCD si ce vă oferă ea”
;
· prof. Oana Lavinia Dica, Liceul de Arte ”Victor Brauner” Piatra Neamț – Biblioteca – refugiu informațional sau depozit inert?;
· bibl. Corina Dominte, Colegiul Naţional ”Ştefan cel Mare” Suceava – Organizarea și funcționarea serviciului-marketing în biblioteca școlară;
· bibl. Marcela Pavăl, Școala Gimnazială Bogdănești – Biblioteca școlară – centrul comunității;
· bibl. Beatris Doriana Stan, Şcoala Gimnazială ”Al.I.” Cuza și Şcoala Gimnazială ”M. Sadoveanu” Fălticeni – Biblioteca vie;
· bibl. Mihaela Stoica, Școala Gimnazială ”Ion Irimescu” Fălticeni – Optimizarea imaginii – preocupare permanentă a bibliotecii școlare;
· bibl. Geanina Bernicu, Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava – Lectura între pasiune şi necesitate;
· prof. Luminiţa Martiniuc, Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava – Cartea noastră cea de toate zilele;
· secretar-şef Nicoleta Butnaru, Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava – Cartea electronică în biblioteca actuală;
· prof. Violeta Dumistrăcel, documentarist CSEI Suceava – Marketingul în biblioteci și centre de documentare;
· bibl. Mărioara Bahnean, Grupul Școlar ”Ion Nistor” Vicovu de Sus – Bibliotecile astăzi;
· prof. Angelo Cătălin Bărbuţă, Grupul Școlar ”Ion Nistor” Vicovu de Sus – Informatizarea – un mijloc modern de informare în bibliotecă;
· bibl. Mona Cojchiceanu, Şcoala Gimnazială Ipoteşti – Biblioteca – spațiul învățării active;
· bibl. Mariana Barbă, Şcoala Gimnazială Bosanci – În fiecare carte, un suflet de copil;
· prof. Mariana Dumitru, Liceul Teoretic “Miron Costin” Iași – De ce nu citesc copiii?;
· prof. Genovica Vulpoi Liceul Teoretic “Miron Costin” Iași – O carte – un copil – o școală;
· bibl. Ancuța Dura, Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava – Strategii de promovare a imaginii bibliotecii școlare;
· prof. Nadia Aglaia Ichim, Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava – Rolul bibliotecii în procesul instructiv-educativ;
· prof. Monica Amariei, Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava – Rolul bibliotecii în procesul instructiv-educativ;
· prof. Rodica Rîpan, Școala Gimnazială ”Iraclie Porumbescu” Frătăuții-Noi, structura Școala Gimnazială ”Samuil Isopescu” Costișa – Biblioteca școlară – centru de documentare a comunității;
· bibl. Mihaela-Maria Kocsis,  Colegiul de Silvicultură și Agricultură „Casa Verde” Timişoara – Proiect de îmbunătăţire a imaginii bibliotecii Colegiului de Silvicultură și Agricultură „Casa Verde” Timişoara și creştere a numărului de utilizatori – Model de campanie PR;
· inf. Cătălin Laslău, CCD ”George Tofan” Suceava – Cartea și noile tehnologii informaționale;
· prof. Cristina-Diana Păcuraru, Școala Gimnazială nr. 1 Puscași
· prof. Veronica-Liliana Visu, Școala Gimnazială ”Constantin Parfene” Vaslui

11.40 MOMENT ARTISTIC
Susținut de elevii din Trupa de teatru EcoArt – Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava

12.10. LANSARE DE CARTE
Daniela Argatu, Cristinel Petru Întorsură – Proceduri operaționale în biblioteca școlară,vol. I și II, Ed. George Tofan Suceava

12.30 CAFENEAUA PUBLICĂ
12.50 ÎNCHEIEREA SIMPOZIONULUI ŞI ÎNMÂNAREA DIPLOMELOR

 

De la ora 16.00, în aceeași zi, în bibliotecile școlare din Suceava s-a desfășurat evenimentul aflat la a IV-a ediție, Noaptea Bibliotecilor Româneşti. Activitățile atractive, stimulative, distractive, neconvenţionale, interactive, organizate de bibliotecarii școlari vor fi aduse la cunoştinţa publicului prin site-urile școlilor și al asociaţiei ca exemple de bună practică.

Toate aceste activităţi dedicate cărții și oamenilor care le mânuiesc au devenit un prilej deosebit pentru a marca pe de o parte, importanţa bibliotecilor în comunitatea suceveană și de a aduce un omagiu profesiei de bibliotecar, iar pe de altă parte pentru dezvoltarea personală și acumularea de noi cunoştinţe, abilităţi și atitudini de către copiii, studențiii, utilizatoriii noștri.

Prof. Daniela Argatu, bibliotecar CCD ”George Tofan” Suceava

Președinte Filiala Suceava a Asociației Bibliotecarilor din România