Lucrare prezentată în cadrul Secțiunii Catalogare, clasificare, indexare-septembrie 2019