Lansare de carte-Ghidul profesorului documentarist

În data de 31 ianuarie 2018, la Casa Corpului Didactic ,,Simion Mehedinți” Vrancea, a avut loc lansarea de carte ,,Ghidul profesorului documentarist pentru examenul de titularizare, definitivat și gradul didactic II”, autor Anamaria-Florina Zaharia-profesor documentarist la Liceul Tehnologic ,,Eremia Grigorescu” din Mărășești.

Activitatea s-a bucurat de prezența doamnei director a CCD Vrancea, profesor Aurelia Neagu, a doamnei inspector de limba și literatura română-profesor Teodora Bentz, precum și a numeroși bibliotecari, profesori documentariști și cadre didactice din județul Vrancea.

Au vorbit despre lucrare Stela Stănoiu – bibliotecar-documentarist la Casa Corpului Didactic ,,Simion Mehedinți” Vrancea; Oana Holbe Corina – profesor metodist al ISJ Vrancea, Daniela Iacob – directorul Liceului Tehnologic ,,Eremia Grigorescu” din Mărășești, precum și alți colegi din biblioteci școlare și CDI-uri.

Autoarea a precizat: ,,Îmi doresc ca Ghidul profesorului documentarist să clarifice mediului educațional și publicului larg cine este profesorul documentarist, ce competențe și abilități îi sunt necesare acestuia…”

Lucrarea a fost apreciată de către cei care lucrează în structurile infodocumentare, deoarece adună laolaltă material bibliografic necesar pregătirii titularizării și gradelor didactice, precum și pentru uzul intern, nemaifiind nevoit să scotocești prin mai multe lucrări, pentru a găsi informația de care ai nevoie. De asemenea, este un instrument de lucru pentru toți cei care iși desfășoară activitatea în biblioteci sau CDI-uri, dar și pentru cine realizează o cercetare documentară. Ghidul este structurat în 12 capitole, în care au fost trecute în revistă toate subiectele programelor de titularizare, definitivat și gradul didactic II, iar la sfârșit există o amplă bibliografie, demnă de luat în seamă și care se poate constitui într-un model pentru alte lucrări.

Doamna Anamaria-Florina Zaharia fiind o bună cunoscătoare a instrumentelor IT și-a tehnoredactat lucrarea și a machetat-o la standarde ridicate. Corectura a fost facută de colega noastră de la Casa Corpului Didactic Iași, profesor documentarist-Laura Pascariu. Tot Laura a mediat și tipărirea lucrării la Editura ,,Spiru Haret” de la Casa Corpului Didactic din Iași.

La sfârșitul evenimentului, publicul a avut ocazia de a participa la o sesiune de autografe din partea autoarei.

Cartea va fi pusă la dispoziție (pe baza de comandă fermă) de către Casa Corpului Didactic Iași.

Președinte Filiala ABR Vrancea,

Stela Stănoiu