INVITAȚIE CONFERINȚĂ BUZIAȘ

Stimați Colegi și Colaboratori,

Suntem onoraţi să vă lansăm propunerea de vă afla alături de noi în 29 noiembrie 2017 la Buziaș, la cea de-a VIII-a ediţie a Conferinţei Naţionale „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare”, organizată de Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, prin specializarea ştiinţe ale informării şi documentării, Liceul Teoretic Buziaş, prin Centrul de Documentare şi Informare, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Casa Corpului Didactic Timiş, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiş.

Tematică generală a lucrărilor: Cultura informației; Formarea competențelor de documentare științifică de la școala gimnazială la cea doctorală; Promovarea lecturii în rândul copiilor și adulților; Educaţie non-formală; Tehnici şi metode interactive de instruire a copiilor şi adolescenţilor; Servicii şi proiecte inovative de incluziune socială în comunitate, iniţiate de/sau în parteneriat cu instituții info-documentare (biblioteci, centre de documentare, arhive, muzee); Schimb de bune practici şi parteneriate între instituțiile de învățământ și structurile info-documentare și culturale; Activităţi de marketing, promovare şi animaţie culturală; Social-media în sprijinul educației,  promovării instituționale; Comunicare şi educaţie interculturală.

La conferință sunt așteptați să participe (cu sau fără lucrare): specialiști ale căror arii de interes se suprapun tematicii propuse, cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar, bibliotecari, documentarişti, doctoranzi, studenţi etc.

Publicare:

Mapa conferinței va include volumul în format electronic pe CD, cu ISBN acordat de Editura Acces – Editura Casei Corpului Didactic Timiș.

Termene limită :

10.11.2017  Înscrierea participanţilor şi trimiterea  abstractelor (în limba română)

15.01.2018 Trimiterea lucrărilor in-extenso pentru CD (5-10 pagini, redactate după recomandările organizatorilor).

15.03.2018 Finalizarea CD-ului.

Contact:

Cei interesați sunt invitaţi să contacteze comitetul de organizare pentru orice informaţii, neclarităţi sau dacă ar dori să propună teme sau alte contribuţii suplimentare la adresa: conferintabuzias@gmail.com sau telefonic (Maria MICLE, UVT, tel.0721084242; Veronica BRATU, CDI Buziaş, tel. 0740 603 997; Dana MIHĂILĂ, CCD Timişoara, tel. 0742354690).

 

Vă aşteptăm cu drag!

 FORMULAR DE ÎNREGISTRARE