Întrunirea Secțiunii Cultura informației

Stimate colege și stimați colegi,

Vă invităm să participați la lucrările Secțiunii Cultura informației a Asociației Bibliotecarilor din România care se vor desfășura la Brașov, în ziua de 22 iunie (10.00-14.00).

Întrunirea secțiunii va fi găzduită de Casa Corpului Didactic Brașov (Str. Iuliu Maniu nr. 52). Tema propusă spre dezbatere este Cultura informației la locul de muncă.

În societatea de azi, în care informația ocupă un loc esențial în orice profesie sau domeniu de activitate, cultura informației trebuie să se afle în atenția angajaților și angajatorilor, în mod egal, ca o condiție a performanței la locul de muncă, a eficienței și competitivității unei organizații. Una dintre mizele profesioniștilor în informare și documentare va fi, în viitorul apropiat, să contribuie la conștientizarea angajatorilor cu privire la valoarea pe care o are o forță de muncă alfabetizată informațional și să-i determine să investească în dezvoltarea abilităților acesteia de regăsire, analiză, utilizare și diseminare a informațiilor. Dezbaterea noastră își propune să abordeze teme precum valoarea și impactul culturii informației la locul de muncă, rolul culturii informației în dezvoltarea profesională sau importanța culturii informației pentru angajatori.

 

Președinte, Prof. univ. dr. Angela Repanovici – Universitatea „Transilvania” din Brașov

Secretar, Lector univ. dr. Robert Coravu – Universitatea din București