Întrunirea diviziunii Biblioteci școlare – Conferința Națională, Sibiu, 2011