întâlnirii Secţiunii biblioteci şcolare şi CCD-uri

Încheiat astăzi 25.04.2012, în cadrul întâlnirii  Secţiunii biblioteci şcolare şi CCD-uri.

Activitatea s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor MECTS – Oana Badea şi Kiraly Andras Gyorgy- secretari de stat în minister.

Au rostit alocuţiuni reprezentanţii ministerului, precum şi Elena Târziman – director general al  Bibliotecii Naţionale a României – gazda activităţii, Carmen Pesantez – directorul Bibliotecii Pedagogice  Naţionale ,,I.C. Petrescu”, Mircea Regneală – preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

La lucrările întâlniri au participat bibliotecari şcolari din toate colţurile ţării. Este adevărat că nu au fost reprezentanţi din toate judeţele, dar din judeţele participante a fost prezent un număr semnificativ de bibliotecari.

Programul a inclus un dialog privind politica şi programele de educaţie formală şi non formală pe care le are în vedere Biblioteca Naţională a României, ,,Un portret al Bibliotecii Pedagogice Naţionale ,,I.C. Petrescu”;  prezentarea activităţilor Filialei Omnia-Craiova a Bibliotecii Naţionale a României etc..

În prezenţa preşedintelui Asociaţiei Bibliotecarilor din România –dl. prof. Mircea Regneală s-au discutat probleme legate de ,,Ghidul bibliotecilor şcolare din România”, care va fi, atât în format electronic, cât şi tipărit, precum şi de tema Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ce va avea loc la sfârşitul lunii august la Galaţi

Doamna Daniela Argatu a prezentat modelul Fişei de prezentare a bibliotecii sau CDI-ului şi a fost aprobată în totalitate, urmând a fi trimisă şi completată de către toţi bibliotecarii şi profesorii documentarişti.

Nu lipsită de interes a fost discuţia pe tema  acordării sporului  de praf bibliotecarilor. Aici, domnul profesor a făcut precizările legate de paşii care trebuiesc urmaţi de fiecare bibliotecar pentru acordarea acestui spor.

Doamna Lupu Valentina a distribuit ,,Barometrul lecturii” pentru fiecare Casă a Corpului Didactic şi pentru  toţi cei prezenţi.