Întâlniri profesionale 2019

În vederea unei bune desfășurări a întâlnirilor profesionale din perioada următoare, vă rugăm să folosiți tabelul de prezență și cererea de finanțare atașate. 

Precizăm că actele justificative pentru suma alocată (programul întâlnirii, lista participanţilor, bonuri fiscale, facturi, chitanțe etc.) se vor trimite scanate la adresele de email:

cristina_ungur@yahoo.com și infoabr@gmail.com.

Bonurile fiscale, facturile, chitanțele se vor trimite în original la adresa:

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

(Pentru ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA (ABR) – F3M06)

Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, București, cod 030833

În atenţia doamnei Emilia Vodea

Telefon: 0765515033