Întâlnirea Secţiunilor reunite „Tehnici pedagogice în Biblioteca Școlară şi CDI” şi „Carte veche. Conservare. Restaurare”

Proces-verbal al Secţiunilor reunite

„Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI”

şi „Carte Veche. Conservare. Restaurare”

 

Încheiat astăzi, 13 mai 2019, cu prilejul Conferinţei Naţionale „Rolul bibliotecilor şcolare/CDI-urilor în educaţia unei generaţii creative şi inovative şi al întâlnirii profesionale „Colecţii de patrimoniu în bibliotecile din România”. Cele două evenimente au reprezentat sesiunea din primăvară a secţiunilor reunite „Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI” şi „Carte Veche. Conservare. Restaurare” din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR). Evenimentul s-a desfăşurat în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti (Calea Victoriei, nr. 88, Sector 1). Organizatorii evenimentului au fost Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR) şi Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

Reprezentând activitate de formare profesională continuă, evenimentul a reunit aproximativ 200 de participanţi – bibliotecari din toate tipurile de biblioteci, metodişti, profesori documentarişti, reprezentanţi ai caselor corpului didactic, manageri de bibliotecă, specialişti în domeniul ştiinţelor informării şi documentării, actori educaţionali şi studenţi de la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti – Catedra Ştiinţele Informării şi Documentării, precum şi reprezentanţi ai Asociaţiei Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR).

Invitaţi: Conf. univ. dr. Carmen Mireille Rădoi, Secretar General al Comisiei Naţionale a Bibliotecilor din România şi Director General al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”; Conf. univ. dr. Cristina Popescu, Prodecan al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti; Dr. Doina Hendre Biro, conservator în cadrul Bibliotecii Naţionale a României. Filiala Batthyaneum, Alba-Iulia; Pr. Ion-Andrei Ţârlescu, cercetător ştiinţific – Academia Română. Institutul de Istorie a Artei „G. Oprescu”; Dr. Silviu-Constantin Nedelcu – Biblioteca Academiei Române; Prof. Cristinel Popa – Director al Casei Corpului Didactic Vaslui; Ioana Crihană – Director executiv al ANBPR; Dr. Gabriela Băran – Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti; Prof. Valentina Lupu – Membru de onoare al ABR; Dr. Adriana-Elena Borună – Preşedinte al Filialei ABR Bucureşti; Laura Rudeanu – Vicepreşedinte al Filialei ABR Bucureşti şi Coordonator biblioteci şcolare şi centre de documentare şi informare din partea Casei Corpului Didactic Bucureşti; Horiana Arghira Petrescu, Casa Corpului Didactic Ilfov şi Preşedinte al Filialei ABR Ilfov.

Moderatori: Petruţa Mihaela Voicu, Preşedintele Secţiunii „Carte Veche. Conservare. Restaurare” şi Dr. Carmen-Leocadia Pesantez-Pozo, Preşedintele Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI”.

Ordinea de zi a reuniunii a cuprins:

 • Alocuţiuni din partea invitaţilor;
 • Prezentarea lucrărilor celor două secţiuni profesionale;
 • Concluzii şi înmânarea diplomelor de participare.

Au fost susţinute 13 lucrări (a se vedea Anexa) care au evidenţiat ofertele bogate ale bibliotecilor şi centrelor de documentare şi informare în produse şi servicii de calitate, rolul acestora în promovarea lecturii şi în educaţia creativă şi inovativă a noilor generaţii de utilizatori şi importanţa parteneriatelor şcoală-bibliotecă-comunitate în dezvoltarea proiectelor educaţionale şi culturale pe termen lung, pe de o parte; şi preocupările actuale ale cercetătorilor în domeniul valorificării colecţiilor de patrimoniu din biblioteci şi a memoriei colective, pe de altă parte. Bibliotecile şi centrele de documentare şi informare reprezintă spaţii dinamice de stimulare a inovaţiei, de difuzare a bunelor practici şi de promovare a tuturor formelor de cunoaştere.

În mesajul transmis de ANBPR, s-a pus accent pe importanţa colaborării pe termen lung dintre asociaţiile profesionale în vederea potenţării rolului bibliotecilor în dezvoltarea educaţiei pe tot parcursul vieţii şi a valorificării experienţei profesionale, precum şi pentru eficienţa şi sustenabilitatea acestor structuri infodocumentare în continuă schimbare.

La finalul evenimentului, participanţilor li s-au înmânat diplome şi adeverinţe de participare. Cei interesaţi au avut oportunitatea de a vizita instituţia gazdă – B.C.U. „Carol I”, iar seara, de a participa la deschiderea celei de-a X-a ediţii a Festivalului Internaţional de Poezie (13-19 mai 2019).

Organizatorii au mulţumit tuturor participanţilor şi colaboratorilor pentru interesul manifestat faţă de tematica întrunirilor, pentru profesionalism şi implicare, precum şi pentru calitatea lucrărilor prezentate, pentru ţinuta înaltă a evenimentului şi emulaţia creată.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 Întocmit:

Petruţa Voicu – Preşedinte al Secţiunii ABR „Carte veche. Conservare. Restaurare”

Carmen Pesantez – Preşedinte al Secţiunii ABR „Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI”

 

 

 

ANEXĂ

Secțiunile reunite „TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECĂ” şi „Carte Veche. Conservare. Restaurare”, 13  mai 2019                              

Alocuţiuni:

 1. Conf. univ. dr. Carmen Mireille RĂDOI, Secretar General al Comisiei Naţionale a Bibliotecilor din România; Director General – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”;
 2. Petruţa Mihaela VOICU, Secretar General al ABR; Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”;
 3. Conf. univ. dr. Cristina POPESCU, Prodecan – Facultatea de Litere. Universitatea din Bucureşti;
 4. Dr. Adriana-Elena BORUNĂ, Preşedinte al Filialei ABR Bucureşti; Biblioteca Naţională a României;
 5. Ioana CRIHANĂ, Director Executiv – Mesajul Asociaţiei Bibliotecarilor şi a Bibliotecilor Publice din România (ANBPR);
 6. Prof. Cristinel POPA, Director – Casa Corpului Didactic Vaslui;
 7. Prof. Valentina LUPU, Membru de Onoare al ABR;
 8. Laura RUDEANU, Vicepreşedinte al Filialei ABR Bucureşti; Coordonator biblioteci şcolare şi centre de documentare şi informare – Casa Corpului Didactic Bucureşti.
 9. Horiana Arghira PETRESCU, Casa Corpului Didactic Ilfov; Preşedinte al Filialei ABR Ilfov;
 10. Amelia COSTOIU, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

 

Lucrările Secţiunii „Carte Veche. Conservare. Restaurare”:

 1. Pr. dr. Aurel-Florin ŢUSCANU, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului – „Cazania Mitropolitului Varlaam în Biblioteca Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului”;
 2. Dr. Doina HENDRE BIRO, conservator, Biblioteca Naţională a României. Filiala Batthyaneum, Alba-Iulia – „Starea de conservare a cărților Bibliotecii Batthyaneum legate în fragmente de manuscrise medievale pe pergament;
 3. Pr. Ion-Andrei ŢÂRLESCU, cercetător ştiinţific, Academia Română. Institutul de Istorie a Artei „G. Oprescu” – „Catalogarea manuscriselor – date codicologice noi”;
 4. Dr. Silviu-Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române – „Donaţia Bibliotecii «Petre Gârboviceanu» către Biblioteca Academiei Române”.

Lucrările Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Biblioteca şcolară şi CDI”:

 1. Prof. Cristinel POPA, Director, Casa Corpului Didactic Vaslui; Luminiţa-Ludmila ZURAN, bibliotecar, Liceul Teoretic „Marcel Guguianu” Zorleni, Vaslui – „Rolul bibliotecii în implementarea proiectelor Erasmus+;
 2. Horiana Arghira PETRESCU, Casa Corpului Didactic Ilfov; Preşedinte al Filialei ABR Ilfov – „Valenţele formatoare ale lecturii. Citim pentru a înţelege, a crea, a inova;
 3. Viorica Genţiana ONIȘORU, Casa Corpului Didactic Alba – „Comoara din bibliotecă – un proiect al bibliotecarilor din județul Alba”;
 4. Lucreţia BÎRZ, Colegiul „Horia, Cloşca şi Crişan”, Alba – Proiect de parteneriat  educaţional „Alba – o istorie în imagini”;
 5. Valentina LIURCĂ, profesor documentarist, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, Bucureşti – Proiectul  educaţional municipal „Fii diferit, citeşte!”;
 6. Liliana GRAMA, profesor documentarist, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui – „«Cărţile pe faţă» – Cum să creşti un cititor pasionat”;
 7. Maria-Andreia FANEA, bibliotecar, Biblioteca Centrală Universitară „CarolI”, Bucureşti – „Rolul bibliotecii în formarea şi instruirea elevilor”;
 8. Lică BALTAG, bibliotecar, Şcoala Gimnazială nr. 27, Bucureşti – „Iepuraşul, puişorii şi ouăle roşii” (metaforă);
 9. Victoria Fătu NALAȚIU, bibliotecar, scriitoare şi artist plastic, Bistriţa – „Educarea unei generaţii creative şi inovatoare deschide orizonturi nebănuite bibliotecarului şcolar”.