Întâlnirea Secțiunii Educație și formare, mai 2019

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 10 mai 2019, cu ocazia întrunirii Secțiunii Educație și formare (Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională) a Asociaţiei Bibliotecarilor din România

În data de 10 mai 2019, la sediul Bibliotecii Naționale a României, în Cabinetul Bibliologic “Dan Simonescu”, a avut loc întrunirea de primăvară a secțiunii Educație și formare/Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), cu următoarea temă: Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) – Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Doamna Mihaela Vazzolla, președinte al Secțiunii Educație și formare, a deschis lucrările cu un scurt istoric al zilei de 10 mai.

În cadrul secțiunii, a fost prezentată lucrarea GDPR în biblioteci: Probleme întâmpinate în Biblioteca Națională a României la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/769, autor Tabita Chiriţă (DPO), Biblioteca Națională a României.

După prezentarea lucrării, s-au purtat discuții având ca subiect cazuri particulare identificate în Biblioteca Națională a României și soluționarea lor.

Întocmit de

Adriana Boruna

Secretar al Secțiunii Educație și formare