Întâlnirea Secțiunii Cultura informației

La Casa Corpului Didactic Brașov s-au desfășurat în ziua de 22 iunie 2017 lucrările secțiunii Cultura informației a ABR. Au fost prezenți 41 de membri ABR.

Tema propusă pentru această întrunire a fost „Cultura informatiei la locul de muncă”.
Au fost prezentate comunicările  Nevoia de abilități în cultura informației (prof. univ. dr. Angela Repanovici) și  Rolul bibliotecilor în era postadevărului (lector univ. dr. Robert Coravu).
Din discuții a rezultat necesitatea consultării membrilor ABR cu privire la nevoile lor de formare în domeniul culturii informației. În acest scop, în perioada următoare va fi elaborat un chestionar pe baza căruia se va stabili ce curs/cursuri de perfecționare și ce materiale suport (ghiduri, tutoriale, modele de proiecte pedagogice etc.) în domeniul culturii informației vor fi livrate membrilor asociației.
 
Secretar secțiunea Cultura informației, Robert Coravu