Intâlnirea Secțiunii Comunicare și Împrumut Interbibliotecar

Încă de la început, trebuie menţionate condiţiile perturbatoare care au determinat o frecvenţă sub aşteptări la această şedinţă :

  1. Plasarea Conferinţei într-o perioadă foarte propice pentru bibliotecile şcolare (participare masivă la această Conferinţă) dar foarte proastă pentru bibliotecile universitare iar interesul pentru această secţiune este preponderent către al doilea segment;
  2. Plasarea locului de desfăşurare a şedinţei secţiunii într-un spaţiu în care s-a desfăşurat înainte o şedinţă a bibliotecilor şcolare care nu şi-au respectat timpul alocat. Nici cu insistenţe prelungite nu am reușit să eliberăm sala iar organizatorii nu au avut un alt spaţiu. Au fost persoane care au renunţat la participarea la şedinţă după o aşteptare destul de lungă.
  3. Modificarea structurii planificate dinainte de către preşedinte şi de participanţii la şedinţa de lucru de la Oradea prin eliminarea din program a unei lucrări de interes pentru Imprumutul Interbibliotecar dar şi pentru circulaţia documentelor.
  4. Deşi şedinţa a început cu o întârziere de peste o oră, nu s-au putut folosi mijloacele electronice de prezentare a lucrărilor. Remedierea situaţiei a luat timp şi au fost persoane care au părăsit sala pentru că doreau să nu întârzie la alte lucrări.

Deschiderea Secţiunii Comunicarea Documentelor şi Împrumut Interbibliotecar, pe tema: Circulaţia şi Împrumutul Interbibliotecar – tradiţie şi inovaţie a fost făcută de preşedinta secţiunii, dna. Camelia Boca (BCU Iaşi) prin prezentarea programului stabilit încă de la şedinţa de lucru care a avut loc la Biblioteca Universităţii Oradea subliniind şi ideea că deşi solicitările de Imprumut Interbibliotecar sunt din ce în ce mai multe, uneori depăşind posibilitatea de răspuns, la această şedinţă prezenţa este neaşteptat de redusă. Cei din sală au amintit faptul că multe persoane care au aşteptat la uşă au plecat pentru a nu întârzia la o altă întâlnire.

La secţiune, au participat 10 de membri A.B.R. (din Iaşi, Galaţi, Craiova, Galaţi, Oradea).

După rezolvarea problemelor apărute, cu o întârziere de peste o oră, s-a trecut la desfăşurarea propriu-zisă:

Prezentarea lucrărilor

  1. Elena Zanet, biblioteca Judeţeană Iaşi: Împrumutul intrebibliotecar, un imperativ al prezentului (în lipsa autoarei, lucrarea a fost lecturată de dna. Mariana Ianuş)
  2. Prof. Ionela Burz, bilbiotecar Achiziţie-Evidenţă, Biblioteca Universităţii din Oradea, preşedinte A. B. R., Filiala Bihor: Împrumutul bibliotecar fără frontiere

După prezentarea fiecărei lucrări au avut loc dezbateri pe tema lucrărilor, luând cuvântul în ordine, Mariana Ianuş, Cristina Rusu, dr. Vasile Deac, Camelia Boca, Ionela Burz. Pentru că discuţia s-a îndreptat către lucrarea dl. Dr. Vasile Deac, mutată la altă secţiune, dar interesantă pentru secţiunea noastră, autorul a prezentat într-o formă succintă dar susţinută cu multe exemple şi conţinutul acesteia. S-au discutat probleme legate de circulaţia la nivel naţional şi internaţional a documentelor contaminate şi posibilităţi de rezolvare a acestei probleme.

S-a amintit încă o dată satisfacţia celor care lucreză la Împrumutul interbibliotecar de a oferi un  serviciu prompt şi de calitate clienţilor bibliotecilor noastre.

Dna. Luminiţa Daniş a ridicat o problemă cu care se confruntă Departamentul de Periodice  pe care-l conduce în BCU Iaşi: înlocuirea numerelor şi paginilor lipsă din periodice. Participanţii au subliniat faptul că prin Împrumutul intrebibliotecar nu se poate rezolva această problemă. Ar trebui ridicată la şedinţa secţiunii specializate.

Dna Camelia Boca a reluat rugămintea (susţinută în plenul mai multor conferinţe anterioare) ca invitaţii din bibliotecile din străinătate care participă la fiecare conferinţă în parte să participe şi la şedinţa secţiunii de Circulaţie şi Împrumut interbibluiotecar.

În finalul şedinţei, s-a conturat un plan de lucru pentru perioada următoare care urmează a fi nuanţat prin consultarea membrilor care nu au putut fi prezenţi la şedinţă. S-a decis şi stabilirea şedinţei următoare tot prin aceeaşi metodă, datorită slabei participări la această întâlnire. În principiu, s-a propus şi o probă practică de decontaminare a unor documente primite prin Împrumutul interbibliotecar.

 

Cuvântul de încheiere a fost făcut de d-na Camelia Boca, B. C. U. Mihai Eminescu, Iaşi, care mulţumeşte gazdelor şi persoanelor prezente pentru utilul schimb de idei.

A consemnat,

Camelia Boca