Admitere la Științele Informării și Documentării

Au mai rămas locuri libere in sesiunea Iulie pentru cei care doresc să studieze pentru a deveni bibliotecari, arhiviști, profesori documentariști. 

Detalii despre oferta completă de studii pentru programul Științele Informării și Documentării la facultățile de profil din București, Cluj, Sibiu și Timișoara:

http://admitere.unibuc.ro/facultatea-de-litere-specializari-admitere-2017/

http://hiphi.ubbcluj.ro/studii/licenta/biblioteconomie.html

http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/litere/

https://pfc.uvt.ro/