Cursuri de calificare pentru bibliotecarii cu studii medii

STIMAŢI COLEGI,

1. Asociaţia Bibliotecarilor din România ( ABR)  – cu sprjinul Catedrei  de specialitate din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti – organizează Curs de Calificare pentru bibliotecarii cu studii medii, conform Autorizaţiei  nr. 0003585 din 21.07. 2010, eliberată de CNFPA.  

Certificatele de absolvire sunt recunoscute de  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

La acest curs se pot înscrie persoanele cu studii medii din biblioteci şi din afara acestora.

Dosarul pentru  înscriere va cuprinde copii legalizate după:

– diploma de bacalaureat,

– certificatul de naştere si căsătorie.

Dosarul se depune în prima zi de curs.

Lectori vor fi reputaţi specialişti din ABR şi Universitatea din Bucureşti.

2. Cursul  va avea loc  în perioada martie – iulie  2011.

Durata:  trei convocări.

Prima convocare  va fi în intervalul 19 – 26 martie 2011 şi se va desfăşura  în clădirea Bibliotecii Facultăţii de Medicină Veterinară, Strada Splaiul Independenţei nr. 105, sect. 5, Bucureşti.  (Punct de reper: clădirea principală a Facultăţii de Medicina Veterinara , vis a vis de Opera Română). Mijloace de transport în comun:  Maşina   nr. 123,  statia Fac. de Medicina Veterinara, Metrou,  staţia Eroilor.

Întâlnirea va avea loc pe 19 Martie 2011 la ora 9.00

Taxa cursului:

– pentru bibliotecarii nemembri ABR şi alte persoane  – 1200 lei;

– pentru bibliotecarii membri ABR – 1000 lei;

– pentru bibliotecarii membri ABR  din  instituţiile membre ABR cu taxa la zi – 800 lei.

 

Achitarea taxei se poate face astfel:

–  integral la înscriere, sau

–  50% din taxă  în prima zi a primului modul de curs, urmând ca cealaltă parte de 50% să se plătească în prima zi a modului al doilea.

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. la acest curs precum şi opţiunea pentru cazare la d-na Amelia Costoiu până la data de 10 martie  2011, la următoarea adresă de e-mail: costoiu@bcub.ro

 

Director curs,

Prof.univ.dr. Mircea Regneala, Preşedinte ABR

Secretar curs, Amelia Costoiu, Preşedinte Filiala Bucuresti a ABR