2008 PV lucrările Secţiunii Informatizare Timișoara

Lucrările Secţiunii Informatizare a A.B.R. au avut loc, la Timişoara, în perioada 5 – 6 iunie 2008.

Dintre membrii secţiunii au participat:
Doina Ostafe, preşedinte, B. C. U. “Eugen Todoran”, Timişoara
Gabriela Mailat, secretar, B.U. “Transilvania”, Braşov
membrii comitetului permanent:
Olimpia Curta, B.C.U. „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca,
Delia Pârşan, B.C.U. “Eugen Todoran”, Timişoara
Angela Abrudan B.C.U. „Lucian Blaga”, Cluj,
Luminiţa Gruia, Biblioteca Naţională a României, Bucureşti
Măriuca Stanciu, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti
Sergiu Obreja, B.U. “Dunărea de Jos”, Galaţi,
Carmen Predescu, B.U. “Politehnica”, Bucureşti

Au mai participat:

Carmen Bitir Istrate, Consilier superior, M.E.C.T.
prof.univ.dr. Vasile Ţâra, Director general B.C.U. „Eugen Todoran”, Timişoara
Alina Frantiuc, B. C. U. „Carol I”, Bucureşti
Ileana Şerbănescu, Biblioteca Metropolitană Bucureşti
Georgeta Pădureanu, Mihaela Gavrilescu, B.U. Craiova
Ioan Irinel Visa, B.U. „Lucian Blaga”, Sibiu
Zenovia Percek, B.U. “Transilvania”, Braşov
Erica Oteşteanu, director, Marcela Vişan, Doina Silvestru şi alţi colegi din B.U. Politehnica, Timişoara
Zaira Cărpinişan, director, Biblioteca Filialei din Timişoara a Academiei Române
Mihaela Cristea, Valentina Ardelean, Henrieta Muntyan, Livia Simionca şi alţi colegi din B. C. U. “Eugen Todoran”, Timişoara.

 În total au fost peste 60 de participanţi.

Pentru 2008 au fost propuse următoarele activităţi ale secţiunii:

1. Întocmirea unui caiet de sarcini privind achiziţia de echipamente informatice şi software-uri de bibliotecă având în vedere faptul că licitaţiile trebuie să se desfăşoare conform cerinţelor internaţionale.
2. O informare asupra avantajelor şi dezavantajelor utilizării sistemului de securizare Radio Frequency Identification – RFID.
3. Proiect de digitizare în scopul integrării într-un program naţional de digitizare.
4. Chestionar privind situaţia informatizării bibliotecilor.
5. Continuarea parametrizării ROLINEST.

Lucrările au fost deschise de dl. director al B.C.U. „Eugen Todoran” din Timişoara, prof.univ.dr. Vasile D. Ţâra.

Joi 5 iunie

Prima lucrare, prezentată de către Olimpia Curta, dir. gen adj. B.C.U. „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, Digitizarea documentelor la B.C.U. „Lucian Blaga” Cluj Napoca, a abordat experienţa de digitizare din cadrul acestei biblioteci şi problemele întâlnite în acest demers precum: formatul fişierelor, rezoluţia, denumirea fişierelor, stocarea documentelor digitizate, inventarierea DVD-urilor pe care se salvează, accesul la aceste documente electronice.

Doamna Carmen Predescu, de la Universitatea Politehnica Bucureşti a susţinut o comunicare cu tema: ROMDOC – platformă centrală de publicaţii pentru literatura gri din universităţile româneşti. Au fost menţionate problemele cu privire la obţinerea acceptului autorului privind accesul la textele electronice. Acceptul presupune completarea unui formular în care autorul semnează dacă este sau nu de acord cu publicarea electronică a tezei. S-a făcut un pas înainte deoarece, în prezent, când doctorandul îşi predă teza trebuie să o predea şi în format electronic. S-a pus problema ca pe formularul de angajament să se stabilească un număr de ani după care autorul ar fi de acord cu accesul. Astfel, peste un anumit număr de ani, nu va mai fi necesară căutarea autorului în vederea obţinerii acceptului. Prin proiect s-au digitizat 400 de teze de doctorat.

Pentru că una din activităţile Secţiunii era „Proiect de digitizare în scopul integrării într-un program naţional de digitizare”, s-a luat în discuţie informaţia cu privire la „Comisia de Coordonare a Modulului Patrimoniu Cultural Scris din cadrul Politicii publice privind digitizarea resurselor culturale naţionale”. Pentru că nu se ştia aproape nimic despre această Comisie, d-na Măriuca Stanciu, membră a comisiei, a făcut o prezentare a acesteia şi a problemelor luate în discuţie. S-a remarcat modul netransparent prin care au fost numiţi membrii comisiei, neţinându-se seama de experienţele în problemele digitizării pe care le au unele dintre biblioteci, ca de exemplu BCU Cluj sau Biblioteca Metropolitană.

Ca urmare a existenţei acestei Comisii şi a preocupărilor BN cu privire la digitizarea la nivel naţional, s-a decis ca activitatea cu privire la proiectul de digitizare să nu mai intre în preocupările secţiunii decât dacă va fi solicitată de către Comisia mai sus menţionată.

În următoarea lucrare, „Sistemul RFID în BCUT”, Doina Ostafe a prezentat facilităţile oferite de acest sistem, problemele pe care le-a întâmpinat biblioteca şi specificaţiile tehnice ce au fost avute în vedere la realizarea caietului de sarcini.

Lucrările au continuat cu demonstraţii practice ale utilizării echipamentelor RFID 3M şi integrarea acestor echipamente cu sistemul de bibliotecă aleph500. Demonstraţiile au fost efectuate de către d-na Carla Suhaida, BCUT şi au constat în utilizarea staţiilor de lucru pentru bibliotecari la conversia etichetelor barcod în etichete RFID, împrumutul şi activarea etichetelor, restituirea şi dezactivarea etichetelor. Apoi s-a trecut la utilizarea self-check-ului prezentând împrumutul, respectiv restituirea documentelor de către cititor şi primirea chitanţelor aferente, fără ajutorul bibliotecarului. S-a făcut un test cu Digital Library Assistant – cititorul mobil de etichete, util în inventarierea, căutarea şi regăsirea documentelor la raft. S-au testat porţile RFID.

S-a discutat problema menţinerii etichetelor barcod în paralel cu cele RFID, pentru cazul filialelor care nu sunt dotate cu RFID.

În încheierea prezentărilor de dimineaţă, domnul Ioan Vişa de la Biblioteca Universităţii din Sibiu a prezentat lucrarea „Evoluţia informatizării bibliotecii universitare sibiene”, de la automatizarea bibliotecii la integrarea în ROLiNeST şi la achiziţionarea echipamentelor RFID care se implementează în prezent.

În sesiunea de după-amiază, domnul Agoston Nemeth, de la firma Ex-Lh Ltd a prezentat un soft dedicat bibliotecilor digitale – DigiTool care este o soluţie instituţională pentru managementul şi arhivarea colecţiilor digitale în biblioteci şi medii academice. Au fost prezentate modalităţi de regăsire a documentelor, de descriere, de încărcare a acestora în magazie, de gestionare a drepturilor de acces.

Vineri 6 iunie

Doamna Adriana Popa, BCUT a prezentat lucrarea „Caiet de sarcini privind achiziţia de echipamente, prezentare generală”, realizată împreună cu doamna Delia Pârşan, BCUT. Au fost prezentate câteva din etapele esenţiale în derularea procedurilor de achiziţie şi problemele întâlnite. Concluzia acestei prezentări a fost că stabilirea caietului de sarcini în vederea achiziţiei de echipamente este un proces extrem de complicat. Domnul prof.univ.dr. Ţâra a precizat că, autoarele acestui articol au fost la un curs de specializare în acest domeniu şi dacă o altă bibliotecă din ţară are nevoie, Biblioteca Universităţii din Timişoara oferă consultanţă.

A urmat prezentarea unui nou şi modern produs PRIMO, al firmei Ex Libris, de către d-nul Agoston Nemeth. Primo este o soluţie – one-stop solution – unitară pentru descoperirea şi furnizarea informaţiei din resurse locale sau din reţea – de la distanţă, din cărţi articole de reviste şi obiecte digitale şi care vine în întâmpinarea nevoilor cititorilor, a aşteptărilor lor în regăsirea informaţiei, făcând o punte între interfeţele sistemelor de bibliotecă, care sunt considerate destul de greoaie, complicate şi modul de căutare în Internet. Primo permite bibliotecilor să-şi expună colecţiile bogate atrăgând cititorii cu tehnicile noi, adaptate la cerinţele de ultimă oră, în descoperirea şi livrarea informaţiilor.

O altă problemă abordată a fost luarea în discuţie a situaţiei informatizării bibliotecilor, a chestionarelor realizate de către CNB şi a eventualelor răspunsuri primite despre care, din păcate, nu se prea ştie nimic.

Ultima parte a întâlnirii s-a axat pe problemele cu privire la situaţia actuală a ROLINEST şi propunerile privind dezvoltarea portalului. S-a precizat că trebuie rezolvată de urgenţă plata întreţinerii Metalib şi a serverului găzduit de Universitatea Politehnica Bucureşti. S-a propus ca să se găsească o modalitate de plată a serviciilor către aceasta. D-na consilier Bitir Istrate a precizat că fără un cadru legal nu se pot plăti per total, aceste taxe de către MECT, dar BCU-urile ar putea fi sprijinite în acest sens.

Pentru a stabili un cuantum pentru fiecare bibliotecă ar trebui convocată o întâlnire cu factorii de decizie ai bibliotecilor participante:
1. B.C.U. Bucureşti
2. B.C.U. Cluj
3. B.C.U. Iaşi
4. B.C.U. Timişoara
5. Bib. Univ. Politehnica Bucureşti
6. Bib. Institut. Naţional de Informare şi Documentare
7. Biblioteca Judeţeană Mureş
8. Bib. Institut. Naţional de Fizică Nucleară Horia Hulubei
9. Bib. Academiei Române Bucureşti
10. Bib.Univ. Tehnica Cluj-Napoca
11. Bib. Univ. Politehnica Timişoara
12. Bib. Univ. Lucian Blaga Sibiu
13. U. Tehnică. Gh. Asachi Iaşi

Concluzii:

În cadrul secţiunii s-au hotărât ca până la sf. lunii august:

1. Să se întocmească modele de caiete de sarcini pentru achiziţia de echipamente RFID şi soft de bibliotecă – participă B. C. U. “Eugen Todoran”, Bib. Univ. Lucian Blaga Sibiu, B.U. Craiova, Biblioteca Metropolitană Bucureşti pentru RFID şi B. C. U. “Eugen Todoran”, Biblioteca Metropolitană Bucureşti pentru RFID, pentru soft de bibliotecă – este binevenit sprijinul oricărei alte biblioteci.
2. Să se realizeze o informare asupra avantajelor şi dezavantajelor utilizării sistemului de securizare Radio Frequency Identification – RFID – participă B. C. U. “Eugen Todoran”, Bib. Univ. Lucian Blaga Sibiu, B.U. Craiova, Biblioteca Metropolitană Bucureşti
3. Cu privire la Proiectul de digitizare secţiunea nu va mai avea preocupări în acest sens, pentru a nu lucra în paralel cu Comisia de digitizare.
4. În funcţie de lămurirea situaţiei Chestionarului privind situaţia informatizării bibliotecilor transmis de către C.N.B. se va lua în discuţie oportunitatea realizării şi transmiterii de noi chestionare.
5. În ceea ce priveşte Continuarea parametrizării ROLINEST se vor face demersuri oficiale şi propuneri către C.N.B. şi U. Politehnica Bucureşti, pentru a provoca o întâlnire cu reprezentanţii decizionali ai bibliotecilor participante, în vederea luării de decizii şi măsuri pentru întreţinerea şi dezvoltarea acestui portal cu funcţie şi de catalog virtual partajat, singurul funcţional la nivel naţional.

Programul şi lucrările secţiunii sunt accesibile pe site-ul de la adresa: http://www.bcut.ro/abrinfo/abrinfo.htm.

Doina Ostafe
Preşedintele Secţiunii Informatizare