Informare cu privire la desemnarea reprezentantului Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR) în Comisia Naţională a Bibliotecilor (CNB)

Ca urmare a solicitării Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (MICN), cu privire la desemnarea reprezentantului ABR în CNB, cu nr. de înregistrare 8664/15.11.2017, dar trimisă şi primită pe adresa de email a asociaţiei şi a preşedintelui ABR în data de 22.11.2017, Consiliul Director al ABR a decis, datorită faptului că nu era posibilă convocarea Adunării Generale în termenul de urgenţă impus pentru răspuns, să desemneze reprezentantul ABR prin votul electronic al membrilor Consiliului Director care conform art. 22. (1) din Statutul ABRexercită conducerea Asociaţiei în perioada dintre sesiunile Adunării Generale a ABR şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa Adunării Generale.”

În conformitate cu prevederile Legii 334/2002, actualizată, art. 60, alin. 1, lit. d, Consiliul Director al Asociaţiei a hotărât ca pentru asigurarea transparentei şi obiectivităţii în desemnarea unui reprezentant în CNB, fiecare dintre membrii Consiliului Director al ABR să propună şi să voteze (prin completarea unui formular online) persoana pe care o consideră potrivită pentru a reprezenta Asociaţia în Comisia Naţională a Bibliotecilor.

Opiniile şi voturile au fost centralizate, iar rezultatul s-a concretizat într-o decizie prin care doamna Adriana Szekely, persoana care a întrunit cel mai mare număr de voturi, a fost desemnată ca reprezentant al Asociaţiei Bibliotecarilor din România în Comisia Naţională a Bibliotecilor.

În consecinţă, Consiliul Director a acţionat conform Statutului ABR şi îşi asumă alegerea făcută.

Decizia de desemnare a reprezentantului ABR în CNB, înregistrată sub numărul 178 din data de 24 noiembrie 2017, a fost transmisă Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, ca răspuns la solicitare. 

Comunicarea către membrii Asociaţiei va fi transmisă public, imediat ce Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Ministerul Educaţiei Naţionale vor emite Ordinul comun  pentru înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Bibliotecilor.

 

Consiliul Director al ABR