George Anca – personalitate reprezentativă pentru cultura română

S-a stins fulgerător, din viață, pe o stradă din București, George Anca (n. 12 aprilie 1944 la Ruda-Budești, județul Vâlcea), scriitor polivalent (poet, prozator, dramaturg și traducător), specialist recunoscut în indianistică, un spirit ales, de o eleganță desăvârșită în relațiile confraterne, un cărturar proteic unic în felul său. Cu zece zile înainte de clipa fatidică trecuse la cele veșnice iubita lui soție, Rodica. Iată cât de neașteptat se manifestă forțele implacabile ale destinului! Modelul spiritual al lui George Anca a fost Mircea Eliade.

„Scrisă în patru limbi (română, engleză, hindi, sanscrită), opera literară (și general-culturală) a lui George Anca se remarcă printr-o neobișnuită diversitate tematică și stilistică în care se experimentează formule („viziuni”) și limbaje menite să surprindă cu orice preț”( Dicționarul General al Literaturii Române, literele A,B, Editura Univers Enciclopedic, București, 2004, p.159).

Lumea culturală românească este de astăzi mai săracă. Îi vom păstra o vie amintire celui care a înnobilat spiritul românesc printr-o operă literară de prim rang.

Teodor Pracsiu

 Valentina Lupu și colectivul de bibliotecari școlari din județul Vaslui

Una din cele mai reprezentative personalități ale culturii noastre, George Anca, avea să-și încheie existența pământeană la vârsta de 75 de ani (născut la 12 aprilie 1944) în plină activitate creatoare. Scriitor, eseist, dramaturg, poet, indianist, antropolog, traducător, George Anca a excelat în toate domeniile cu aceiași dăruire, lăsând în urma sa o operă impresionantă, bună parte aflată și în biblioteca Congresului American, vestita ”The Library of American Congress”.

Fire extrem de activă, cu un condei alert și prolific, a abordat o paletă largă în domeniul culturii împlinind prin vocație și scris moștenirea primită de la Mircea Eliade și Constantin Noica pe care i-a avut ca maeștri. Au devenit celebre prin străduința sa „Colocviile de marți” ținute la Centrul socio-cultural „Jean Louis Calderon”, prin care numeroase asociații și societăți culturale ce se întruneau aici, își prezentau activitatea în domeniul creației, activități de care noi din diferite zone ale țării luam cunoștință on-line.

Membru a numeroase societăți academice și culturale, profesor universitar, participant la numeroase congrese și manifestări culturale, conducător de instituții de cultură și bibliotecă – ultima funcție administrativă director al Bibliotecii Pedagogice „I.C. Petrescu” – va continua și după pensionare, cu aceiași dăruire și talent, activitatea căreia și-a dedicat toată viața, acela de creator de cultură și formator în domeniu.

Pentru Vaslui prezența sa în numeroase ocazii a fost un privilegiu, pentru că de fiecare dată a abordat problema eminesciană prin prisma unei adevărate științe – indoeminescologia, continuând viziunea lui Mircea Eliade, el însuși un indianist, cu contribuții substanțiale la dezvoltarea și promovarea ei.

Pentru lumea bibliotecarilor a fost un lider și un model prin exemplaritatea acțiunilor sale și mai ales prin scrierile sale în domeniul educației, parte dintre ele făcând deja parte din Biblioteca Uniunii Europene de la Bruxelles.

Volumul operei sale este copleșitor, zona în care a creat cu predilecție a fost zona multiculturalismului cu sorginte eminesciană și eladiană, așa încât îl vom găsi mereu între acești doi titani ai culturii noastre; Mihai Eminescu și Mircea Eliade, în tot ceea ce înseamnă ethos și etnos identitar românesc.

Valeriu și Valentina Lupu