Filiala Galați a ABR – Raportul activității în perioada 2011-2015

Filiala ABR Galați și-a desfășurat activitatea în perioada 2011-2015, în concordanță cu Legea bibliotecilor și cu Statutul  Asociației Bibliotecarilor din România.

 

În urma alegerilor organizate în luna iunie 2011, Consiliul de conducere al Filialei Galați a ABR a avut următoarea componență: președinte – Bălan Dorina (Biblioteca „V.A. Urechia”), vicepreședinte – Ursachi Lenuța (Biblioteca Universității „Dunărea de Jos”), secretar – Căluian Catrina (Biblioteca „V.A. Urechia”).

Activitatea Filialei în această perioadă a avut ca obiective:

  • atragerea de noi membri din rândul bibliotecarilor școlari
  • organizarea celei de-a 23-a ediții a Conferinței Naționale a ABR la Galați
  • întâlniri profesionale organizate semestrial de către Filiala Galați a ABR
  • participarea membrilor la întrunirile profesionale organizate anual de către diviziunile și secțiunile profesionale din cadrul ABR

În cei patru ani de activitate, cele patru mari obiective și-au găsit finalitatea în următoarele rezultate:

  • Până la sfârșitul anului 2012 s-a reușit atragerea a 27 de bibliotecari școlari, rămânând în prezent, din cauza cotizațiilor neplătite, un număr de 16
  • Ediția a 23-a a Conferinței Naționale a ABR organizată la Galați de Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” a fost apreciată de către cei prezenți (296 de participanți) ca fiind cea mai frumoasă conferință organizată de ABR
  • Filiala Galați a ABR a organizat opt întâlniri pentru dezbateri profesionale în perioada amintită
  • În fiecare an, în perioada amintită, membrii Filialei Galați a ABR au participat întotdeauna cu prezentări de lucrări atât la întrunirile profesionale ale diviziunilor și secțiunilor din cadrul ABR, cât și la conferințele naționale ale asociației. Munca bibliotecarilor gălățeni a fost mereu apreciată și chiar răsplătită cu premii acordate în plenul conferințelor naționale ale asociației.

Întâlnirile profesionale organizate de Filiala Galați în perioada mai sus amintită sunt reflectate în tabelul următor:

Nr. crt.

Data și locul desfășurării

Tipul manifestării

Denumirea manifestării

Detalii

Număr de bibliotecari participanți

1

11 nov. 2011, Biblioteca „V.A. Urechia”, Sala „Mihai Eminescu”

Atelier de lucru

Colaborări și parteneriate între bibliotecari și cadre didactice  în interesul utilizatorilor

Dezbateri pe marginea temei propuse în urma cărora s-au formulat următoarele idei: elaborarea unei metodologii pentru dezvoltarea parteneriatelor, găsirea de noi de modalități de atragere a utilizatorilor, voluntariatul în biblioteci, nevoia  implementării unui soft în bibliotecile școlare etc.

Aplicarea și analizarea chestionarului Cultura informației sau cum să-ți faci un mediu familiar în universul cunoașterii , care a avut în vedere parteneriatele dintre bibliotecar și cadrele didactice, portofoliile școlare, problemele bibliotecarilor.

35

Topul preferințelor în utilizarea bibliotecilor

Dezbateri care au avut ca punct de pornire percepția utilizatorilor privind rolul bibliotecii în comunitate.

2

 

29-31 august 2012, Galați, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și Biblioteca Universității „Dunărea de Jos”

 

 

Conferință națională

BibliotecaTradiție și inovare

Tematica abordată în cadrul celei de-a 23-a ediție a Conferinței Naționale a ABR organizată la Galați a atras participarea a 195 de bibliotecari, reprezentanți ai tuturor tipurilor de biblioteci din 35 de județe ale țării, 6 invitați din străinătate, 5 reprezentanți ai diferitelor instituții și firme de profil din țară și 90 de bibliotecari din județul și municipiul Galați.

Evenimentul, grație efortului colectiv al bibliotecarilor gălățeni și în mod special datorită dăruirii managerului Bibliotecii „V.A. Urechia”, dl. Prof. dr. Zanfir Ilie, a fost o mare reușită, bibliotecarii gălățeni reușind să ridice ștacheta „foarte, foarte sus”  în organizarea unor astfel de manifestări, așa cum aprecia o colegă de la Biblioteca Națională a României.

296

3

9 noiembrie 2012, Biblioteca „V.A. Urechia”, Sala „Mihai Eminescu”

Colocviu profesional

Bibliotecile în secolul XXI

Organizat în cadrul Zilelor Bibliotecii „V.A. Urechia”, colocviul a reunit bibliotecari gălățeni membri ai ABR.

S-au prezentat trei lucrări și s-a lansat cartea Intermediarul difuz. Biblioteca universitară între cultura tiparului și cultura digitală, lucrarea de doctorat a dl Robert Coravu, director la Departamentul Publicații – Resurse electronice din cadrul S.C. ROMDIDAC precum și revista de specialitate a Bibliotecii „V.A. Urechia”, Buletinul Fundației Urechia.

70

4

26 aprilie 2013, sediul Rectoratului Universității „Dunărea de Jos”

Întrunire profesională

Exemple de bune practici și legislație de

S-au înmânat trei diplome de merit și una de fidelitate membrilor ABR evidențiați profesional, Filiala Galați, un momemt emoționant și în premieră pentru această filială.

S-au susținut patru lucrări.

30

5

12 noiembrie 2013, Biblioteca „V.A. Urechia”, Sala „Mihai Eminescu”

Dezbatere profesională

Bibliotecarul în societatea informațională – Realități și perspective

Dezbaterile au avut ca punct de plecare prelegerea Proprietatea intelectuală și dreptul de autor, susținută de către dl prof. univ. dr. Mircea Regneală, președintele ABR.

S-au lansat trei publicații de real folos domeniului biblioteconomic.

S-au prezentat în Power Point cinci lucrări profesionale de către membrii ABR, Filiala Galați.

64

6

24 aprilie 2014, sediul Rectoratului Universității „Dunărea de Jos”

Întâlnire profesională

Cultura prin lectură: servicii și instrumente de informare

Premierea membrilor ABR, Filiala Galați prin acordarea a trei diplome de merit.

S-au prezentat șase lucrări interesante pentru cei prezenți prin noutatea și actualitatea subiectelor tratate.

30

7

11 noiembrie 2014, Biblioteca „V.A. Urechia”, Sala „Mihai Eminescu”

Sesiune de comunicări științifice

Biblioteconomia în secolul XXI și provocările sale

Evenimentul a avut ca invitat de onoare pe dl prov. univ. dr. Mircea Regneală, președintele ABR care a susținut o prelegere și a lansat al doilea volum din Tratatul de biblioteconomie: Managementul colecțiilor și serviciilor de bibliotecă.

48

8

22 aprilie 2015, Biblioteca „V.A. Urechia”, Sala „Mihai Eminescu”

Întâlnire profesională 

Asociația Bibliotecarilor din România, Filiala Galați – Realizări și perspective, întâlnire prilejuită de Ziua Bibliotecarului din România, Ziua Cărții și a Dreptului de Autor

S-a prezentat bilanțul activității Filialei Galați a ABR în perioada 2011-2015.

S-au premiat membri ABR, Filiala Galați.

A avut loc Ședința Adunării Generale a Filialei Galați a ABR pentru alegerea unui nou Consiliu de conducere

S-a prezentat o lucrare

Dezbateri

39

 

Întocmit,                                                                                                  Vizat,

Căluian Catrina, secretar                                                                         Bălan Dorina, președinte