Evenimente profesionale – decembrie 2008

Din cauza sfârşitului de an aglomerat, nu am reuşit să oferim la momentul respectiv informaţii privind două evenimente profesionale din luna decembrie. Cu întârziere, le semnalăm mai jos.

***

La propunerea Biroului Executiv al ABR, Secţiunea de Informatizare a asociaţiei a organizat pe data de 11 decembrie 2008, cu începere de la ora 9.00, la sediul ABR o întrunire de lucru cu tema „Premisele realizării Catalogului Naţional Partajat”.

Întrunirea a avut drept scop stabilirea unor principii de colaborare între biblioteci în vederea începerii catalogării publicaţiilor în mod partajat. Au fost invitaţi să participe directori de biblioteci, împreună cu câte un specialist IT şi un specialist în catalogare din cadrul bibliotecilor respective.

Au participat reprezentanţi ai următoarelor biblioteci: BCU ,,Carol I” Bucureşti, BCU ,,Mihai Eminescu” Iaşi, BCU ,,Lucian Blaga” Cluj, BCU ,,Eugen Todoran” Timişoara, Biblioteca Universităţii Politehnice Bucureşti, Biblioteca Universităţii Politehnice Timişoara, Biblioteca Universităţii Tehnice Iaşi, INID, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Universităţii din Sibiu, Biblioteca IFIN-HH, Biblioteca Metropolitană Bucureşti.

În încheierea discuţiilor, participanţii au decis să semneze o minută, convenind asupra următoarelor:
1. Asigurarea mentenanţei şi extinderea unor noi servicii ROLINEST prin abonament individual cu Universitatea Politehnica din Bucureşti, pe baza de contracte individuale ale unităţilor bibliotecare care fac parte în prezent din ROLINEST.
2. Actualizarea şi distribuirea minutei încheiate la Iaşi, în anul 2005, privind uniformizarea prelucrării documentelor în formatul UNIMARC.
3. Stabilirea tipurilor de autorităţi pentru activitatea naţională de catalogare.

***

Joi, 12 decembrie 2008, la sediul ABR a avut loc şedinţa trimestrială a Consiliului de conducere.

Au fost prezenţi 12 din cei 17 membri ai Consiliului: Mircea Regneală – preşedinte, Robert Coravu – secretar general, Lăcrămioara Blascioc – trezorier, Corina Apostoleanu, Valentina Lupu – vicepreşedinţi, Delia Pârşan, Ovidiu Călugărescu, Mihaela Dragu, Maria Colătău, Maria Drăghici, Ivona Olariu, Valerica Grigore – membri. De asemenea, la şedinţă a participat, în calitate de invitat, dl. Ion Stoica, preşedinte de onoare al ABR.

Dintre problemele abordate şi hotărârile luate, semnalăm:
– Preşedintele ABR, dl. Mircea Regneală, a prezentat câteva concluzii cu privire la desfăşurarea Conferinţei Naţionale de la Piteşti. La rândul său, preşedintele de onoare al ABR, dl. Ion Stoica, a propus ca aceste conferinţe să se finalizeze cu nişte rezoluţii şi cu o punere în temă a autorităţilor de care depinde funcţionarea bibliotecilor cu privire la problemele dezbătute în cadrul ABR.
– A fost prezentată situaţia cheltuielilor făcute cu prilejul Conferinţei Naţionale şi a conturilor asociaţiei
– A fost prezentată situaţia înscrierilor în ABR, semnalându-se intrarea în asociaţie a unor colegi de la Biblioteca Bruckenthal din Sibiu, Biblioteca Judeţeană “I.G. Bibicescu” Mehedinţi şi din cadrul bibliotecilor şcolare din judeţul Dâmboviţa. Asociaţia are în prezent 2547 membri.
– Nr. 3-4 (număr dublu)/2008 al Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării va apărea în luna ianuarie, având ca temă “Bibliotecile digitale de cercetare şi accesul la informaţie”. Abonamentul pe anul 2009 va fi de 60 de lei.
– Calendarul întrunirilor diviziunilor ABR din anul 2009 va fi stabilit în luna ianuarie.
– S-a propus editarea unui buletin electronic lunar care să fie distribuit prin e-mail tuturor membrilor asociaţiei. Legat de această propunere, în vederea îmbunătăţirii comunicării cu membrii asociaţiei şi a eficientizării activităţii secretariatului ABR, Consiliul a hotărât angajarea unui colaborator care va fi dedicat activităţilor de redactare şi tehnoredactare.