Ecouri ale Conferinței A.B.R.

 

In Tribuna Invățământului din 23-29 septembrie doamna Carmen Pesantez, director general al BPN “I.C. Petrescu”, publică un amplu raport asupra lucrărilor celei de-a XXIV-a Conferințe Naționale a A.B.R., Oradea, 4-6 septembrie. Informațiile comunicate în acest raport pot fi utilizate în cadrul întâlnirilor cu membrii A.B.R.
In numele  Consiliului ABR, îi mulțumesc pentru aceasta succinta analiza, în care sunt subliniate rolul și semnificația conferinței de la Oradea.
Mircea Regneală
președinte A.B.R.