Ecouri ale Conferinței ABR

Cea de-a XXII-a Conferință Naționala a ABR, Galați, 29-31 august 2012, este considerată de cei 296 de participanți, cel mai important eveniment biblioteconomic al anului. La această conferință, în plen și  în cele 5 diviziuni și  13 secțiuni profesionale au fost prezentate de către bibliotecarii români și străini, 47 de comunicări științifice (o mică IFLA). Conferința s-a constituit  într-un adevărat for de dezbateri profesionale. Temele predilecte ale comunicărilor au fost legate de accesul la informații în societatea digitală, proiecte biblioteconomice naționale și internaționale, educația în cultura informației, biblioteca digitală, prezervarea și conservarea colecțiilor, rolul și importanța CDI în învățământul preuniversitar, formarea profesională continuă și cooperarea între diferite rețele de biblioteci.

 

Vă prezentăm mai jos din mesajele  participanților expediate pe adresa președintelui ABR :

“Când  vara nu se poate decide să  plece, iar toamna nu se poate hotărî să vină, am fost oaspeţii d-voastră, noi, bibliotecarii… participanţi la  Conferinţa Naţională a A.B.R  29-31 august. Ne-aţi  primit  în palatele  cărţilor de la d-voastră în care predomină noul, îmbinat armonios  cu vechiul, care îi dă un anume mister. Bogăţia acestor palate este dată de colecţiile existente, după cum am aflat, dar şi de nobleţea oamenilor deosebiţi, care şi-au dedicat viaţa profesiei de bibliotecar. Ne-aţi dăruit simbolic o undă a Dunării să o ducem cu noi acasă, dar mai ales ne-aţi dăruit multă preţuire, iar noi v-am lăsat în Dunăre, ca semn al mulţumirii, o lacrimă. Am venit, am văzut şi am învăţat, am avut multe de învăţat de la d-voastră. Energia pozitivă primită  la această Conferinţă ne va fi de folos în munca nostră de slujitori ai cărţii. Mulțumim din suflet doamnelor bibliotecare de la Biblioteca  Judeţeană ,,V.A.Urechia” şi de la Biblioteca Universităţii ,,Dunărea de Jos”! Mii de mulţumiri domnului profesor Zanfir Ilie, Director al Bibliotecii Judeţene ,,V.A. Urechia“! Domnului prof. univ. dr.  Mircea Regneală, preşedintele A.B.R, mulţumirile noastre !”

Maria Colătău, bibliotecar şcolar, Filiala Buzău

 

Stimate domnule profesor Mircea Regneală,

Mă bucur ca am reușit să realizăm împreună conferința din acest an. Mulțumim pentru faptul că sunteți trup și suflet alături de colegii din asociație, ceea ce am spus la sfârșitul întâlnirii este adevărat, eu așa simt, ca este o asociație unită și că se realizează foarte mult prin intermediul ei. Noi toți vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră continuu, iar colegii mei va transmit cele mai bune gânduri.

Cu mult drag,
Mioara Voncilă

 

Stimate Domnule Profesor,

Vă mulțumim pentru ceea ce faceți pentru asociație și implicit pentru noi. Chiar am vorbit cu Victorița si am concluzionat ca fără dumneavoastră, asociația nu stiu dacă va mai merge la fel. Dumneavoastră sunteți sufletul, liantul, inima acestei organizații…  (Margareta Pop, Bistrița)

 

A XXIII-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, cu tema

“Biblioteca – Tradiţie şi Inovare”

 

Ultimele zile din august au risipit puţin câte puţin din arşiţa apăsătore a unei veri, ce a făcut parcă, în acest anotimp, să se topească cerul pe pământ, aerul a devenit deodată respirabil iar un pui de vânt a adiat mai tot timpul pe malul Dunării, la Galaţi, făcând să fie şi mai plăcută trăirea tuturor evenimentelor din acest minunat oraş din sudul Moldovei.

Nişte oameni minunaţi ai Bibliotecii Județene “V.A. Urechia” şi ai Universității “Dunărea de Jos” Galați, în frunte cu: Prof. Zanfir Ilie, Directorul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”, Dorina Bălan – preşedinte ABR, Filiala Galaţi, Lenuţa Ursache – vicepreşedinte ABR, Catrina Căluian – secretar ABR, Filiala Galaţi, Mioara Voncilă, conducătoarea bibliotecii universitare, Ligia Pâslaru, Violeta Moraru, Ciomaga Cătălina şi mulţi alţii pe care nu am avut cum să-i remarc dar a căror muncă nevăzută a fost la fel de importantă, au renunţat la concediul din aceasta vară, pentru a pregăti într-un mod ireproşabil cea de-a XXIII-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, cu tema “Biblioteca – Tradiţie şi Inovare”.

De asemeni trebuie amintită şi imensa muncă a colectivului din conducerea ABR de la Bucureşti şi din ţară sub directa coordonare a neobositului prof.univ.dr. Mircea Regneală, Preşedintele ABR, pentru asigurarea materialelor logistice şi structurale în atingerea obiectivelor propuse a fi atinse de Conferinţă.

Prima activitate a avut loc marţi 28 august, între orele 1800 – 2000, respectiv întrunirea Consiliului de Conducere al ABR la Hotel Centrum Galaţi, Sala Panoramic. Aici s-a discutat în detaliu buna desfășurare a Conferinței şi s-au stabilit listele cu distincţii şi diplome acordate de ABR. De sus, de la terasa etajului 9, oraşul se vede ca un imens parc multicolor spre verde din care cresc armonios clădiri, grijulii parcă ferindu-şi discret zidurile impunătoare de furnicarul de maşini ce le dă târcoale necontenit.

Deschiderea oficială a avut loc la Universitatea „Dunărea de Jos”, Facultatea de Mecanică, sala de festivităţi a Universității – „Aula Magna”, cu un cuvânt da salut la care au participat: Preacucernicul părinte dr. Lucian Petroaia, reprezentant al Eparhiei “Dunărea de Jos”, Prof. univ. dr. Nicolae Dobrovici Bacalbaşa, Președintele Consiliului Județean Galați, Ing. Marius Stan, Primarul municipiului Galaţi, Prof. univ. dr. Petre Alexe, Dr. Valerică-Cătălin Negoiță, Directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Galați, Florin-Costin Pâslaru, Secretar la Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor, Prof. drd. Zanfir Ilie, Directorul Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galaţi, prof. Mircea Regneală, Universitatea din București, Preşedinte ABR, Teodor Parapirus – scriitor şi Sterian Vicol – poet, membru a  Uniunii Scriitorilor din România. Atmosferă de-a dreptul emoţionantă, din tavan policandrele vrăjite-n frumuseţe dădeau sălii şi oamenilor ei un rang imperial, înalta ţinută a personalităţilor de mare prestigiu din Galaţi a încântat asistenţa şi a smuls ropote de aplauze. S-a dat startul unei călătorii pe tărâmul de basm, în lumea ideilor pentru următoarele zile petrecute în lumea cărţilor şi a slujitorilor ei.

Au urmat apoi lucrările în plen unde s-au prezentat referate de înaltă ţinută ştiinţifică reuşind să capteze auditoriul şi mai mult uneori să-l antreneze în dezbateri deschise. Au fost prezentate următoarele materiale: Two actual tendencies in Danish Public Libraries: Down Loan of Electronic Media and Oral Dissemination of Literature (Book Cafés and at Festivals of Literature), prof. Anders Ørom, Universitatea din Aalborg, Danemarca; Biblioteca publică și cerințele UE, prof. Mircea Regneală, Universitatea din București ; Biblioteca digitală locală, un proiect european, Sorina Stanca, Biblioteca Județeană Cluj-Napoca; Colecții de e-book-uri disponibile pe platforma EBSCOhost (dr. Robert Coravu, ROMDIDAC); Library and beyond: Ex Libris lAlma (Németh Ágoston, Ex Libris) precum şi prezentarea produselor de la firmele Qulto (Walter Brem) şi Unisystems.

Ca în fiecare an s-au acordat premii şi diplome pentru activitatea unor membri ABR. Premiul „Ioachim Crăciun” pentru biblioteci universitare a fost acordat dnei Jurubiţa Gabriela, preparator universitar la Fac. de Litere a Universităţii Bucureşti. Premiul „Spiru Haret”, pentru biblioteci şcolare a fost împărţit între Ibolya Negoiţă şi Lăcrămioara Onea. S-au mai dat două premii pentru întreaga activitate care au mers către două doamne care şi-au închinat întreaga carieră slujirii cărţii şi iubitorilor ei, Mia Băraru şi Niculina Niţu., ambele din Galaţi. Pe baza analizei activităţilor din teritoriu s-a constatat că din întreaga activitate a bibliotecarilor şi profesorilor documentariști la nivel naţional măcar o parte să fie răsplătiţi cu diplome prin care să li se recunoască efortul, drept pentru care se cuvine, să li se regăsească numele şi printre aceste rânduri: Zanfir Ilie, Catrina Căluian, Violeta Moraru, Dorina Bălan,  Lenuța Ursachi, Mioara Voncilă, Ligia Pîslaru, Ligia Caranfil, Policarp Chițulescu, Mihaela Cristea, Purici Stela, Daniel Nazare, Elena Olariu, Simona Clinciu, Maria Dinu, Maria Drăgoiescu, Vetuţa Ţigăieru, Laura Andrei, Creţu Marcela, Lăcrămioara Andrei, Mariana Crăciun, Viorica Genes, Cornelia Mihai, Gabriela Harea, Liliana Leonte, Carmen Leocadia Pesantes şi Marinela Covaci.

Lucrări  în cadrul Diviziunilor şi Secţiunilor

După masa de prânz cât şi în ziua următoare, timpul a fost alocat, conform unui riguros program, lucrărilor pe diviziuni şi secţiuni cât şi vizitării unor obiective turistice de un real interes ( a se consulta Programul Conferinței, cel mai bogat şi mai diversificat din întreaga istorie a ABR). Din păcate nu am putut participa la toate, drept pentru care am să fac referire numai la Diviziunea Biblioteci şcolare şi Secţiunea Profesori documentarişti. Activitatea diviziunii s-a desfăşurat în sala D11-Amfiteatrul “Prof. dr. ing. Mircea Manolache” şi a avut ca temă: Bibliotecarii din învăţământul preuniversitar și competenţele comunicaţionale; Moderator: Valentina Lupu,bibliotecar, Casa Corpului Didactic Vaslui. Au fost prezentate următoarele lucrări: Dezvoltarea competenţei de comunicare la bibliotecarii şcolari, Valentina Lupu, bibliotecar CCD Vaslui şi Daniela Argatu, profesor documentarist, CCD Suceava; Servicii şi produse documentare în sprijinul curricumului preuniversitar, dr. Gabriela Băran, Universitatea Bucureşti. Secțiunea profesori documentariști și-a desfășurat activitatea în sala D12 – Amfiteatrul “Prof. univ. ing. Constantin Năstase” având ca temă: Noi perspective în activitatea Centrului de Documentare şi Informare (CDI) Moderator: Corina Stănilă, profesor metodist, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Lucrările prezentate au fost: CDI- laboratorul de idei, Marinela Tatiana Rusu, bibliotecar şcolar, Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” Sibiu; Identitate şi imagine în comunitate, Ibolya Negoiţă, professor documentarist, Colegiul Economic Mangalia; CDI – oaza de lectură, Maria Popa, bibliotecar şcolar, responsabil CDI, Cisnădie; CDI în noul context educaţional, Corina Maria Stănilă. Voiam să cred la început că a fost o chestiune de inspiraţie să-şi lase Corina Stănilă, care este şi preşedinta secțiunii, lucrarea la sfârşitul programului, dar am constatat că a fost o foarte reușită acțiune de strategie.

Bine pregătită profesional, lucrând într-un mediu ce vibrează de legislaţie, a transformat lucrările într-o dezbatere interactivă lămurind multe din necunoscutele acestei noi îndeletniciri, statusul profesorului documentarist, activităţi în CDI şi sistemul relaţional, având în vedere că evoluţia CDI-urilor a avut o fluctuaţie neprevăzută, iar ritmul de implementare a acestei idei este încă foarte lent.

Adunarea Generală a ABR

Lucrările s-au desfăşurat în Sala de festivităţi a Universităţii – „Aula Magna” de la Facultatea de Mecanică şi a avut la ordinea de zi următoarele puncte:

  1. Raportul Preşedintelui ABR (2011-2012)
  2. Raportul trezorierului  şi al Comisiei de cenzori(septembrie 2011- august 2012
  3. Prezentarea planurilor de activitate ale secţiunilor şi diviziunilor ABR pentru perioada 2012-2013
  4. Închiderea lucrărilor

În această parte o foarte frumoasă pledoarie a făcut dl Prof. univ. dr Mircea Regneală, pentru uriaşul efort făcut de dna Daniela Argatu în vederea finalizării lucrării „Ghidul bibliotecilor şcolare şi al centrelor de informare şi documentare din învăţământul preuniversitar românesc” editată chiar dacă în ediţie provizorie, întrucât nu toţi cei implicaţi au înţeles să colaboreze, să completeze şi să trimită chestionarele solicitate. Spunea domnia sa: „o lucrare perfectibilă publicată este mai valoroasă decât o lucrare perfectă, dar niciodată realizabilă”

După ce s-au prezentat materialele a fost declarată închiderea lucrărilor.

 

 

 

 

 

Ioan Roman, președinte filiala ABR Harghita

 

 

Impresii după cea de-a XXIII-a Conferință Națională a ABR, 2012

 

Evenimentul organizat cu atâta dăruire de colegii noștri inimoși de la Galați au dovedit tăria caracterului și noblețea gestului de a ne dărui bucuria reîntâlnirii. Și regula conform căreia oamenii perseverenți sunt oamenii puternici, cu o inteligență emoționala ridicată, care știu să-și canalizeze forța interioară pentru a duce la bun sfârșit ceea ce își propun, s-a adeverit și cu această ocazie.

Cred că motivația de lungă durată dublată de imaginea unui obiectiv îndrăzneț, au susținut procesul de catharsis evident al acestor colegi entuziaști, care au reușit să depășească obstacolele neprevăzute, să nu se abată de la scopul propus sau să aibă îndoieli șubrezitoare, să depășească orice impas și cel mai important să aibă parte de binecuvântare aleasă.

Felicitări din toată inima Comitetului de organizare al Conferinţei: prof. Zanfir Ilie, Directorul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, prof. univ. dr. Mircea Regneală, președinte al Asociației Bibliotecarilor din România, prof. dr. ing. Iulian Bîrsan, rector al Universității „Dunărea de Jos” Galați, conf. univ. dr. Andy Puşcă, rector al Universității „Danubius” Galați, doamnei Dorina Bălan, președinte al ABR Galați, doamnei Lenuţa Ursache – vicepreşedinte al ABR, Filiala Galaţi, Catrina Căluian – secretar ABR, Mioara Voncilă, Ligia Pâslaru, Violeta Moraru, și Ciomaga Cătălina!

prof. Daniela Argatu,

președinte Filiala Suceava a ABR

 

Biblioteca – Tradiţie şi Inovare

A XXIII-a Conferinţă a Asociaţiei Bibliotecarilor din România

Motto-ul Conferinţei:

„Fără biblioteci, ce ne-ar mai rămâne?

N-am mai avea nici trecut şi nici viitor”. (Ray Bradbury)

 

La sfârşit de vară incendiară (29-31 august), Galaţiul, frumosul oraş de pe malul nordic al Dunării, a fost gazda celei de-a XXIII-a Conferinţe a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu titlul „Biblioteca – Tradiţie şi Inovare. Bibliotecari, documentarişti, profesori, manageri de bibliotecă, studenți, editori, oameni ai profesiei au venit din toate colţurile ţării, alături de invitaţi de seamă din străinătate pentru întâlnirea anuală a breaslei.

Organizatorii acestui important eveniment au fost Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Consiliul Judeţean Galaţi şi Asociaţia Bibliotecarilor din România, în parteneriat cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Muzeul de Artă Vizuală şi Muzeul de Istorie din Galaţi. Evenimentul s-a realizat cu sprijinul S.C. Romdidac S.A., Unisystems, Ex-Lh Kft, Cultware S.R.L., Softlink Central Europe S.R.L, Navrom şi al Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, cu concursul unor parteneri culturali şi media.

Deschiderea oficială a Conferinţei a avut loc în Sala de Festivităţi „Aula Magna” a Universității „Dunărea de Jos”. Ceremonia de deschidere a început cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Eparhiei „Dunărea de Jos” care a apreciat evenimentul drept „o sărbătoare a cărţii şi o zi istorică deopotrivă”, când „liturghia cuvântului se armonizează cu liturghia euharistică”. Părintele delegat Petroaia a rostit cuvinte de laudă la adresa organizatorilor care au transformat pentru trei zile Galaţiul în „capitala cărţii româneşti”, o întâlnire, ca un arc peste timp, cu cei care i-au scris şi ne-au făcut istoria, un omagiu adus cărţii între tradiţie şi modernitate.

După ce a urat bun venit distinşilor oaspeţi, domnul inginer Marius Stan, primarul Municipiului Galaţi, a vorbit despre importanţa cărţii, a slujitorilor ei şi a culturii pentru dezvoltarea societăţii. La rândul domniei sale, Florin-Costin Pâslaru, secretarul Comisiei de Cultură a Camerei Deputaţilor, a ţinut să sublinieze onoarea pe care o are oraşul Galaţi de a găzdui o manifestare de o asemenea anvergură.

Prof. univ. dr. Nicolae Dobrovici Bacalbaşa, preşedintele Consiliului Judeţean, a rostit un discurs din perspectiva omului de cultură, vorbind despre Galaţiul ca oraş de negustori, despre bogăţia de publicaţii, despre Târgul Anual al Cărţii, dar şi despre pagini triste de istorie când fonduri valoroase au fost distruse din neglijenţa şi lipsa de respect a celor care n-au iubit cartea şi adevărurile descrise de acestea, care n-au ştiut să menţină aprinsă „flacăra culturii”. Dincolo însă de timp şi istorie „Cartea n-a murit!”. În acelaşi spirit şi-a rostit cuvântul său de salut prof. univ. dr. Cătălin Negoiţă, directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Galaţi, dorind oaspeţilor şedere plăcută.

Profesorul Ilie Zanfir, directorul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” – una dintre cele mai vechi biblioteci publice din România, a vorbit despre importanţa bibliotecii pentru comunitate, despre realizări în domeniu, dar şi despre greutăţile cu care se confruntă biblioteca în societatea actuală, despre emblema „Axis Libri” care reuneşte, sub acelaşi nume, revista, Festivalul Naţional de Carte, Salonul Literar, editura şi minilibăria şi care „a generat manifestări, pline de substanţă, stil şi valoare”, realizate de oameni iubitori de frumos şi adevăr, reuşind să prezinte „o imagine a actului cultural gălăţean”.

În discursul domniei sale, prof. univ. dr. Petre Alexe, de la  Universitatea „Dunărea de Jos”, a comparat biblioteca cu o catedrală unde omul rămâne singur în comunicarea sa cu cartea, şi a omagiat munca neobosită a slujitorilor cărţii.

Nu au lipsit de la manifestare scriitorii gălăţeni. Poetul Sterian Vicol a subliniat, cu mândrie, faptul că la Galaţi are loc o emulaţie culturală extraordinară, graţie unei profesii minunate, aproape zeiască, cândva îmbrăţişată de Eminescu, de Borges şi de mulţi alţi oameni de seamă ai culturii universale. Scriitorul Theodor Parapiru a arătat că „scrierea cărţilor a început cu semnul lui Dumnezeu făcut pe fruntea lui Cain, apoi în piatră, în calcarul piramidelor, în cuneiforme şi tot aşa…” şi le-a cerut bibliotecarilor „corifei ai cărţii” să nu uite, indiferent că sunt admiraţi sau dispreţuiţi, proverbul latin „Scripta manent”.

Prof. univ. dr. Mircea Regneală, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România, a evidenţiat, ca de fiecare dată, frumuseţea şi rolul profesiei de bibliotecar, importanţa formării continue, nevoia de solidaritate în cadrul breslei şi de o mai mare implicare a bibliotecii care reprezintă cartea de vizită a oricărei instituţii de învăţământ şi cultură, rolul cărţii pentru omenire, indiferent pe ce suport s-ar afla. Domnia sa a mulţumit autorităţilor locale pentru sprijinul acordat în realizarea unei manifestări de înaltă ţinută ştiinţifică, bibliotecilor organizatoare, managerilor şi bibliotecarilor pentru implicare şi profesionalism.

Comunicările ştiinţifice prezentate în plen, pe diviziuni şi secţiuni profesionale, precum şi dezbaterile rezultate din acestea s-au ridicat la nivelul aşteptărilor participanţilor, abordând teme de interes, probleme cu care se confruntă bibliotecile în condiţii de criză, exemple de bune practici şi modele demne de urmat, noi apariţii editoriale. Între acestea menţionăm: importanţa structurilor info-documentare în societatea cunoaşterii, premisele colaborării între principalele tipuri de bibliotecă, legi noi în activitatea bibliotecarului, împrumutul bibliotecar fără frontiere, dezvoltarea competenţei de comunicare, bibliotecile digitale, prezervarea digitală, tutoriale de cultura informaţiei, centrele de documentare şi informare (CDI) în noul context educaţional, serviciile de referinţă în bibliotecile contemporane, proiecte europene pentru creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă, procesul de peer-view în evaluarea publicaţiilor ştiinţifice, „Ghidul bibliotecilor şcolare şi al centrelor de informare şi documentare din învăţământul preuniversitar românesc” (autor Daniela Argatu).

Prof. univ. Anders Ørom, de la Universitatea din Aalborg (Danemarca), a prezentat tendinţele actuale ale bibliotecilor publice daneze în contextul tradiţiei şi inovării. Thalia Tsalkitzi, manager la Unit Unisystems S.A. Grecia, a semnalat mărcile RFID şi noile produse dedicate studenţilor care frecventează bibliotecile universitare, subliniind importanţa respectării standardelor internaţionale şi corelarea lor cu cele naţionale. Domnul Németh Ágoston, manager la Ex-Lh Kft, a vorbit despre resursele electronice ale bibliotecii, despre metodele de optimizare ale acestora, şi despre serviciile de nouă generaţie. Plecând de la un scurt istoric al colaborării firmei Cultware S.R.L. (Cluj) cu bibliotecile, managerul Walter Brem a oferit o imagine a sistemului integrat de bibliotecă Qulto.

Bibliotecile publice şi cerinţele Uniunii Europene au fost clar reliefate în prezentarea prof. univ. dr. Mircea Regneală: biblioteca ca partener-cheie în dezvoltarea societăţii şi parte integrantă a procesului de învăţământ şi a învăţării pe tot parcursul vieţii; rolul bibliotecii în deprinderea lecturii de la vârste fragede şi stimularea acesteia; importanţa educaţiei cetăţenilor pentru bibliotecă; prezervarea valorilor naţionale; importanţa accesului la valorile culturale naţionale şi universale şi promovarea dialogului cultural; stimularea creativităţii şi a diversităţii. De asemenea, a fost oferită o imagine obiectivă a bibliotecilor publice din România, din perspectiva UE.

Sorina Stanca, directorul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” din Cluj, a împărtăşit participanţilor experienţa şi realizările proiectului „Europeana” pentru promovarea valorilor bibliotecii şi a pus accent pe nevoia de partajare a resurselor. Dr. Robert Coravu, director al Departamentului Publicaţii-Resurse Electronice, S.C. Romdidac S.A., a prezentat colecţiile de e-bookuri disponibile pe platforma EBSCOhost, motoarele de căutare şi modalităţile de achiziţie pentru bibliotecile proprii, precum şi un scurt istoric al instituţiei care anul acesta împlineşte 50 de ani de activitate în slujba învăţământului.

Au fost acordate distincţiile ABR pentru realizările profesionale şi ştiinţifice în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România şi pentru contribuţia adusă în slujba învăţământului biblioteconomic, a instituţiei de bibliotecă şi a profesiei de bibliotecar.

Programul Conferinţei a cuprins vizite la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos”, Casa Corpului Didactic din Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală, Muzeul de Istorie, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii şi Casa Memorială „Al.I. Cuza”.

În seara primei zile, oaspeţii au fost primiţi de primarul Municipiului şi de preşedintele Consiliului Judeţean, în Sala „Panoramic” a Hotelului Galaţi Centrum, bucurându-se de priveliştea oraşului văzut de la înălţime şi de imaginea Dunării în depărtare, atingând parcă Munţii Dobrogei. Cina festivă s-a transformat într-o croazieră de neuitat pe vaporul ”Moldova” purtat, pe aripi de vals, pe valurile Dunării albastre. Natura însăşi s-a armonizat cu spiritul oamenilor, dăruindu-le cer senin, soare cald, ape line şi o noapte de poveşti, cu lună plină. Nicicând parcă nu s-a simţit mai intens căldura din sufletele oamenilor ce slujesc acelaşi ideal, dorinţa de a fi mai buni în ceea ce rostesc şi făptuiesc, mai toleranţi, modeşti, dar demni în rostul lor.

Dincolo de o reuniune ştiinţifică, a fost o întâlnire de suflet pentru cei care-şi iubesc şi respectă profesia, o conferinţă despre care se vor rosti multe cuvinte frumoase de-acum  înainte.

 

Carmen Pesantez, Director general

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, Bucureşti