EBLIDA 2021

EBLIDA, organizație profesională internațională de înalt profesionalism, la  care și ABR este membru, își desfășoară activitatea și prin intermediul unor organisme care gestionează activitatea la nivel regional, precum și pe diferite domenii ale  științelor informării, legislație de bibliotecă etc.
Recent, EBLIDA, s-a adresat membrilor săi, cu următoarele solicitări de colaborare:
– se solicită un expert pentru grupul LIBLEG care se ocupă de situația actuală  a legislației de bibliotecă  și de politica europeană în acest domeniu, revizuirea ghidurilor EBLIDA pentru legislația de bibliotecă și politicile europene în domeniu; creionarea unui raport final asupra legislației și politicilor europene în domeniul bibliotecilor. Este necesară cunoașterea limbii engleze și a legislației de bibliotecă,  la nivel național și european.
Termen exprimarea candidaturii: 16 ianuarie 2021
 se solicită un membru în comisia ELSIA Expert Group, de implementare a Agendei Dezvoltării Sustenabile 2030. Candidatul trebuie să știe, atât limba engleză, cât și experiență legată de implementarea Agendei 2030 și a utilizării fondurilor structurale pentru acest domeniu.
Termen pentru exprimarea candidaturii: 16 ianuarie 2021

– se solicită candidat pentru EGIL Expert Group, în probleme de legislatie de drepturi de autor, opere orfane, protecția datelor personale etc. Persoanele desemnate vor oferi suport informațional și legislativ asociațiilor. Este necesară cunoșaterea limbii engleze și a directivelor  UE în domeniu.
Termen depunere candidaturi: 16 ianuarie 2021.