DIN PREOCUPĂRILE FILIALEI COVASNA A ABR

PROCES VERBAL

Privind ziua metodică a bibliotecarilor şcolari/profesorilor documentarişti

din Judeţul Covasna

 

Încheiat azi, 16.05.2014, la biblioteca Liceului “Mikes Kelemen” din Sf. Gheorghe, cu ocazia zilei metodice sus-numite, organizate de Casa Corpului Didactic “Csutak Vilmos” şi Filiala ABR Covasna. Sunt prezenţi un număr de 27 de bibliotecari şcolari/profesori documentarişti din instituţiile de învăţământ de pe raza judeţului.

 

 

Ordinea de zi:

 1. Prezentarea softului de bibliotecă de la Liceul Teoretic ”Szekely Miko” Sf. Gheorghe
 2. Prezentare: Dezvoltarea competenţelor de lectură ale elevilor în biblioteca şcolară
 3. Concursul naţional BIBLIOTECA ANULUI 2014”
 4. Dezvoltarea competenţelor de lectură ale elevilor în biblioteca şcolară
 5. Prezentarea bibliotecii Liceului “Puskas Tivadar” Sf. Gheorghe
 6. Prezentarea catalogului electronic al Bibliotecii Liceului “Mikes” Sf. Gheorghe
 7. Diverse

 

 1. După ce gazda zilei metodice, domnul bibliotecar Kiss Laszlo, a salutat participanţii, activitatea a început cu prezentarea d-lui Marton Csaba, informatician la Liceul Teoretic “Szekely Miko” Sf. Gheorghe. Dânsul a făcut o prezentare detaliată a softului de bibliotecă, dezvoltat chiar de dumnealui.

Prezentarea a fost una foarte practică şi bine elaborată. După informaţiile relevante despre acest sistem informatic, au fost prezentate şi aplicaţii concrete aferente, astfel încât toţi să-şi poată crea o imagine amplă legată de aceasta. În urma prezentării, era posibil şi schimbul de opinii între cei interesaţi, cât şi de întrebări legate de această temă.

 

 1. Programul a continuat cu Workshop-ul d-nei profesor-bibliotecar Linda Ward de la Bryson Elementary School din Texas, dânsa a realizat o activitate interesantă despre “Dezvoltarea competenţelor de lectură ale elevilor în biblioteca şcolară”.

Prezentatoarea a specificat, pe scurt, caracteristicile esenţiale ale sistemului de învăţământ din America, şi ne-a dezvăluit câteva dintre metodele şi mijloacele folosite de dânsa pentru a-i motiva pe elevi, pentru a-i determina să citească.

Pe tot parcursul Workshop-ului a dominat interactivitatea, s-a creat o atmosferă captivantă, şi datorită faptului că prezentatoarea a împărţit celor prezenţi câteva “surprize”, daruri simbolice, cu care obişnuia să-i motiveze pe elevii ei. Dl. Kiss Laszlo, gazda noastră, a tradus cele prezentate pentru cei care au avut nevoie de acest “ajutor”.

 

 1. A treia prezentare a fost susţinută de către bibliotecarul CCD al judeţului Covasna, d-na Laszlo Emese, coordonator judeţean al proiectului, care a prezentat detaliat un proiect educaţional implementat recent în judeţ şi anume concursul naţional “BIBLIOTECA ANULUI 2014”, lansat de CCD “Spiru Haret” din Iaşi.

După cum s-a evidenţiat şi în prezentare, acest eveniment a avut o importanţă majoră pentru deoarece promova bibliotecile şcolare şi lectura în rândul elevilor, dar şi datorită faptului că este inclus în “Calendarul activităţilor educative naţionale pe anul şcolar 2013/2014”. Referitor la acest subiect, s-a prezentat concursul, în general, derularea etapei judeţene a acestuia, în special, cât şi câteva aspecte esenţiale legate de etapa naţională.

Această ultimă etapă era şi ea, la rândul ei, foarte importantă pentru noi, întrucât, în cadrul concursului, echipa de elevi a Şcolii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” din Întorsura Buzăului, jud. Covasna, coordonată de către d-na bibliotecar Bratosin Elena Maria, a reuşit marea performanţă de a obţine Premiul II la etapa naţională, fapt pentru care îi felicităm încă o dată.

De asemenea, trebuie evidenţiată şi buna performanţă a echipei de elevi a Liceului Szekely Miko” din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, coordonată de către d-na bibliotecar Forreiter Csilla. Această echipă, după ce a câştigat locul I la etapa judeţeană în categoria Liceu, se afla şi ea, cu puţin timp în urmă, între finalistele etapei naţionale a concursului menţionat.

La finalul prezentării au intervenit şi colegele bibliotecare implicate în concurs în calitate de coordonatori sau susţinători ai echipelor concurente şi s-au proiectat filmuleţele realizate de elevi în cadrul concursului menţionat, despre bibliotecile şcolare/ CDI-urile din judeţ.

Tot la finalul prezentării, au avut loc şi discuţii aferente şi s-a lansat invitaţia – în cazul în care în anul şcolar următor va avea loc o noua ediţie a concursului de succes “BIBLIOTECA ANULUI” – de a participa cu cât mai multe echipe de elevi la acesta.

 

 1. Următorul punct de pe ordinea de zi a întâlnirii metodice era iaraşi unul interesant. Acesta a constat, de fapt, într-o mini-videoconferinţă via Skype, susţinută de către d-na bibliotecar Carolyn Walters de la Cove Creek Elementary School din North Carolina, America.

D-na colega Walters din America ne-a împărtăşit şi ea, la rândul ei, din experienţa sa bogată, câteva metode şi mijloace interesante folosibile în educaţia pentru informaţie ale elevilor şi care într-adevăr dau rezultate bune în practica bibliotecii şcolare (ex. Redbox-Readbox etc.)

 

 1. După această a doua prezentare bilingvă (în limbile engleză şi română), a urmat d-na bibliotecar Torok Julianna de la Liceul “Puskas Tivadar” din Sf. Gheorghe, care a ţinut o valoroasă prezentare a bibliotecii din instituţia de învăţământ menţionată.

Dânsa a specificat aspectele importante ale istoriei şcolii, a realizat prezentarea bibliotecii şcolare actuale şi a modificărilor survenite în urma mutării şi a primirii unor cantităţi de cărţi, cât şi a unor activităţi remarcabile, derulate recent, organizate sau coordonate de către biblioteca instituţiei.

 

 1. Programul activităţii metodice a continuat cu o ultimă prezentare, cea a d-lui Kiss Laszlo. Dânsul a prezentat Catalogul electronic al bibliotecii Liceului Mikes Kelemen” din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, atât informaţii de bază, cât şi aplicaţii practice.

În cadrul activităţii au mai urmat probleme organizatorice şi discuţii diverse legate de legislaţia bibliotecilor şcolare şi de teme biblioteconomice.

De asemenea, s-au distribuit colegilor bibliotecari în cauză, Adeverinţele obţinute în urma participării la ultimul curs de formare în domeniul biblioteconomiei.

 

Drept pentru care am încheiat prezentul Proces verbal.

 

Laszlo Emese,

Bibliotecar CCD “Csutak Vilmos” a jud. Covasna