Din activitățile Filialei Bistrița-Năsăud

Filiala Bistrița-Năsăud , una dintre cele mai active filiale ale ABR (12 abonamente la Revista de biblioteconomie și Știința Informării, de exemplu) desfășoară multiple activități menite să sporească rolul bibliotecilor în școală . Una dintre acestea ne este prezentată de doamna Margareta Pop, președinta filialei

 

La inițiativa Inspectoratului Școlar Județean, Casa Corpului Didactic a realizat în perioada ianuarie – februarie 2014 o analiză a activității structurilor infodocumentare din unitățile de învățământ.

Această analiză a fost efectuată prin aplicarea unei fișe de monitorizare, de către o echipa a Casei Carpului Didactic prin implicarea directă a bibliotecarilor, documentariștilor și directorilor unităților de învățământ.

Perioada la care s-a făcut raportarea a fost anul școlar 2013-2014 .

Au fost luate în considerare următoarele repere:

  1. 1. Prezentarea bibliotecii, respectiv a CDI-ului;
  2. 2. Resursele. Amenajarea și bază materială;
  3. 3. Activitățile bibliotecii respectiv a CDI în anul școlar 2013-2014.

Indicatorii cantitativi înregistrați se referă la:

–       numărul de volume existente;

–       numărul cititorilor înscriși ;

–       număr elevilor și a cadrelor didactice din unitatea de învățământ;

–       număr volume intrate în bibliotecă în anul calendaristic 2013

Referitor la resurse s-au solicitat informații ce au vizat atât normarea și încadrarea cu personal (bibliotecar, documentarist, cadru didactic cu indemnizație, sau chiar voluntar) cât și la dotarea cu mobilier, echipamente, spațiul alocat și amenajarea bibliotecilor / CDI-urilor.

S-a mai urmarit:

Accesibilitatea la fondul documentar;

Gestionarea fondului de carte (informatizată sau nu);

Activitățile bibliotecii/CDI în anul școlar 2013-2014, urmărindu-se:

– numărul de activități proiectate și realizate semestrul I

– număr de activități proiectate pe semestrul II

– Justificarea activităților

– Modul în care au fost promovate activitățile realizate

– prin imagini

– apariții în presă

– radio/TV, Internet (site-ul şcolii, reţele de comunicare, alte site-uri)

– Formarea bibliotecarilor și participarea acestora la sesiune de referate și comunicări , simpozioane.

 

În urma analizei documentelor de raportare primite de la unitățile de învățământ, întocmite de bibliotecari și documentariști și asumate de directorii unității de învățământ s-au desprins câteva concluzii:

Bibliotecile școlare și centrele de documentare susțin implementarea politicilor educaționale, sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învățământului, asigurând resursele informaționale de care utilizatorii au nevoie.

Datele completate și care au putut fi centralizate au fost mai mult cantitative decât calitative. Informațiile privind justificarea activităților și a modului de promovare a acestora au fost tratate de către anumite unități de învățământ puțin superficial.

Bibliotecile incluse în CDI-uri, CDI-urile înființate ca urmare a implementării proiectului „Educație pentru informație”, proiect derulat în perioada 2002 – 2008, datorită și modului în care sunt dotate cu mobilier și a modului în care sunt amenajate, permit organizarea unor activități didactice cu implicarea personalului didactic și a membrilor comunității.

Acest aspect a cântărit cel mai mult atunci când pe baza criteriilor stabilite și enumerate mai sus și a punctajelor acordate s-a încercat o ierarhizare a acestor structuri.

Poate că este de dorit ca pe viitor și alte unități de învățământ să inițieze înființarea de centre de documentare, ceea ce presupune scrierea proiectului de amenajare și identificarea resurselor de finanțare. În acest sens CCD oferă sprijin atât prin organizarea de cursuri de formare, cât și consultanță în scrierea proiectului.

Deși multe unități meritau premiate, mai ales acolo unde există personal angajat și evidența fondului documentar este actualizată permanent, au fost evidențiate:

  1. Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița
  2. Școala Gimnazială Nr. 1 Rebra
  3. Liceul „Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului

Premiile au constat în 3 E-book Reader și au fost înmânate directorilor celor trei unități de învățământ, de către doamna inspector şcolar general, profesor Camelia Tabără.

 

Margareta Pop,

bibliotecar Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud