Curs de formare a formatorilor în cultura informației

În perioada 26-28 septembrie 2012, Asociația Bibliotecarilor din România, în cooperare cu Serviciul Cultural American, organizează un nou curs de formare a formatorilor în cultura informației pentru 15 bibliotecari atât cu studii medii şi cât şi cu studii universitare.

Cheltuielile de cazare, masă și transport vor fi suportate de organizatori.

Cei 15 bibliotecari  vor fi selectați de o comisie formată din reprezentanţii ABR si Serviciul Cultural American în funcţie de calităţile profesionale, ataşamentul  faţa de profesie, realizările în cadrul ABR etc.  Participanţii la curs vor avea de realizat:

–         o cercetare pe tematica domeniului în care activează, constând în identificarea surselor de informare, analiza critică a informației, elaborarea bibliografiei prin folosirea instrumentelor electronice;

–         prezentarea rezultatelor cercetării în format Power Point.

În scopul diseminării informațiilor, toate cele 15 lucrări vor fi puse la dispoziție în acces deschis ca exemple de bună practică, pe o platformă dedicată creată de ABR.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

1. Înscrieri pentru participare la curs: 8-22 august 2012. Candidații vor fi evaluați și selectați pe baza unei motivații de participare și a unui CV (în limba română) trimise sub formă de fișier atașat pe adresa de e-mail a ABR: infoabr@gmail.com. Bibliotecarii selectaţi vor veni cu   un laptop pentru activitățile practice.

2. Selectarea aplicațiilor primite: 23-27 august 2012.

3. Anunțarea numelor participanților: 5 septembrie 2012.

4. Desfășurarea cursului: 26-28 septembrie 2012.

5. Primirea proiectelor de finalizare a cursului: 15 octombrie 2012.

6. Publicarea proiectelor pe platforma ABR: 15 noiembrie 2012.

STRUCTURA CURSULUI

Concepte de bază în  cultura informației

Curs 1

–       Proprietatea intelectuală. Dreptul de autor. Legislație

–        Tehnologiile informației și comunicării

–        Cultura informației si ACTA

–        Cultura calculatorului , Cultura digitală

 

Curs 2

–        Sursele de informare tradiționale

–         Sursele de informare  electronice

–         Standarde naționale privind tehnica muncii intelectuale

–        Surse de informare în acces deschis

Aplicații practice: bune practici în identificarea, localizarea și căutarea surselor cheie și descoperirea intrumentelor de cercetare în domeniul ales

 

Tehnologii utilizate în educarea cititorilor

Curs 3

–        Stabilirea nevoii de informare, redefinirea și dezvoltarea unui subiect de cercetare;

–        Strategii de căutare a informației

–        Analiza critică a informației

–       Rolul şi căile de realizare a  bibliografiei

 

Aplicații practice: tutoriale video, strategii de căutare pe Internet

Managementul informației

Curs 4

–        Standarde internaționale privind educaţia în utilizarea  informației

–        Evaluarea surselor de cercetare. Gândirea critică, analiza informației, analiza citărilor

–        Managementul informației. Citarea surselor informaționale, Standarde de citare a referințelor

–        Prezentarea standardelor: MLA, APA, ISI 690, GOST, TURABIAN

Aplicații practice: Refferences din Microsoft Office 2007, Wikipedia, Google Scholar

Comunicarea informației

Curs 5

–        Etica utilizării informației.

–        Citările, plagiatul. Cum se scrie și cum se prezintă o lucrare

Aplicații practice: Software Plagiarism detector, prezentări în Power Point