Curs de cultura informației pentru bibliotecarii școlari

În perioada 22-25 noiembrie 2011, Asociația Bibliotecarilor din România, în cooperare cu Serviciul Cultural American, organizează un curs de formare a formatorilor în cultura informației pentru 15 bibliotecari școlari.

Cheltuielile de cazare, masă și transport vor fi suportate de organizatori.

Cei 15 bibliotecari care vor fi selectați să participe la curs vor avea de realizat:

–         o cercetare pe tematica domeniului în care activează, constând în identificarea surselor de informare, analiza critică a informației, elaborarea bibliografiei prin folosirea instrumentelor electronice;

–         prezentarea rezultatelor cercetării în format Power Point.

În scopul diseminării informațiilor, toate cele 15 lucrări vor fi puse la dispoziție în acces deschis ca exemple de bună practică, pe o platformă dedicată creată de ABR.

STRUCTURA CURSULUI

Concepte de bază în  cultura informației

Curs 1

–        Cultura informației

–        Cultura calculatorului

–        Cultura digitală

–        Tehnologiile informației și comunicării

Curs 2

–        Standarde internaționale privind cultura informației

–        Sursele de informare tradiționale și electronice

–        Surse de informare în acces deschis

–        Aplicații practice: bune practici în identificarea, localizarea și căutarea surselor cheie și descoperirea intrumentelor de cercetare în domeniul ales


Tehnologii utilizate în educarea cititorilor

Curs 3

–        Stabilirea nevoii de informații, redefinirea și dezvoltarea unui subiect de cercetare;

–        Strategii de căutare a informației

–        Analiza critică a informației

–        Aplicații practice: tutoriale video, strategii de căutare pe Internet

Managementul informației

Curs 4

–        Evaluarea surselor de cercetare. Gândirea critică, analiza informației, analiza citărilor

–        Managementul informației. Citarea surselor informaționale, Standarde de citare a referințelor

–        Prezentarea standardelor: MLA, APA, ISI 690, GOST, TURABIAN

–        Cum se scrie bibliografia

–        Aplicații practice: Refferences din Microsoft Office 2007, Wikipedia, Google Scholar

Comunicarea informației

Curs 5

–        Etica utilizării informației. Proprietatea intelectuală. Dreptul de autor. Legislație

–        Citările, plagiatul. Cum se scrie și cum se prezintă o lucrare

–        Aplicații practice: Software Plagiarism detector, prezentări în Power Point

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

1. Înscrieri pentru participare la curs: 19-25 septembrie 2011. Candidații vor fi evaluați și selectați pe baza unei motivații de participare și a unui CV (în limba română) trimise sub formă de fișier atașat pe adresa de e-mail a ABR:infoabr@gmail.com. Constituie un avantaj calitatea de membru al secțiunii Cultura informației și/sau de angajat într-o bibliotecă școlară care este membru instituțional al ABR. Condiția de participare la curs este de a avea un laptop pentru activitățile practice.

2. Selectarea aplicațiilor primite: 26 septembrie-15 octombrie 2011.

3. Anunțarea numelor participanților: 16 octombrie 2011.

4. Desfășurarea cursului: 22-25 noiembrie 2011.

5. Primirea proiectelor de finalizare a cursului: 8 decembrie 2011.

6. Publicarea proiectelor pe platforma ABR: 15 decembrie 2011.