Curs de calificare pentru bibliotecarii cu studii medii – 2012

ANUNŢ IMPORTANT!

Pentru a oferi posibilitatea cât mai multor persoane să participe la acest curs, perioada de înscrieri s-a prelungit până la sfârşitul lunii decembrie 2011.

Primul modul al cursului se va desfăşura în luna ianuarie, începând la o dată pe care o vom anunţa ulterior.


Stimaţi colegi,


Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR), cu sprjinul catedrei  de specialitate din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, organizează Curs de calificare pentru bibliotecarii cu studii medii, conform autorizaţiei nr. 0003585 din 21.07.2010, eliberată de CNFPA.

Certificatele de absolvire sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

La acest curs se pot înscrie persoanele cu  studii medii din  biblioteci şi din afara acestora.

Dosarul pentru  înscriere va cuprinde copii după următoarele acte:

– diploma de bacalaureat;

– certificatul de naştere și căsătorie;

– buletinul sau cartea de identitate.

Dosarul se depune în prima zi de curs.

Lectori vor fi reputaţi specialişti din ABR şi Universitatea din Bucureşti, cu titlul ştiinţific de doctor în biblioteconomie.


Infomații importante:

  • Cursul va avea loc în perioada ianuarie – iunie 2012.
  • Durata: trei convocări (trei module).
  • Cursurile se vor desfăşura în București. Pentru detalii vă rugăm trimiteți un e-mail la adresa infoabr@gmail.com
  • Taxe (plata se poate face eșalonat, în prima zi a fiecărui modul de curs):

–       pentru bibliotecarii nemembri ABR şi alte persoane – 1200 lei (400 lei/modul);

–       pentru bibliotecarii membri ABR – 1050 lei (350 lei/modul);

–       pentru bibliotecarii membri ABR din instituţiile membre ABR cu taxa la zi – 900 lei (300 lei/modul)


Pentru înscrieri și informații suplimentare, vă rugăm să contactați secretariatul ABR la următoarea adresă de e-mail: infoabr@gmail.com


Director curs,

Prof.univ.dr. Mircea Regneală

Președinte ABR