CĂTRE FILIALELE ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

Stimați colegi bibliotecari din învățâmânt

Vă prezentăm mai jos documentele legislative pe baza cărora MECTS a acordat multor biblioteci, recent, sporurile prevazute pentru condiții vătămătoare de muncă prevăzute de Legea bibliotecilor.

In cadrul Normelelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 apărute în MO 48/19.01.2010, Ordinul 42/2011, 77/2011, la capitolul II Stabilirea salariilor lunare brute in anul 2011, litera B se precizează:

Sporurile pentru condiţii de muncă stabilite în baza Legii-cadru nr. 330/2009 se acordă până la aprobarea regulamentelor prevăzute la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii de muncă.

Sporurile, compensaţiile, primele şi indemnizaţiile se vor acorda cu respectarea art. 22 din Legea-cadru nr. 284/2010.

Așadar, pana la aprobarea regulamentului MECTS, sporul se acorda in continuare celor care l-au avut.

Pe de alta parte, Legea 283/2011, art. 12 spune:

 

(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013.
(2) Sporurile pentru condiții de muncă prevăzute de Legea cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se acordă și personalului nou-încadrat și personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate în condițiile legii și care și-au reluat activitatea în anul 2012, numai în măsura în care acesta își desfașoară activitatea în aceleași condiții de munca cu ale personalului care beneficiază de aceste sporuri din instituția/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcțiile similare în plată.
(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2012, prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzator personalului încadrat și personalului care și-a reluat activitatea, în anii 2010 și 2011, cu respectarea art. 6 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

INSPECTORATELE ȘCOLARE, CONDUCERILE DE ȘCOLI SAU DIRECTORII DE BIBLIOTECA ÎNCALCĂ LEGILE DE MAI SUS, DACA NU ACORDĂ SPORURILE CUVENITE BIBLIOTECARILOR PENTRU CONDIȚII VĂTĂMĂTOARE DE MUNCĂ

Cu deosebită consideraţie,

Prof.univ.dr.Mircea Regneală