Convocarea Adunării Generale a ABR

În  data de 8 septembrie 2016, între orele 17.30 – 19, în AULA MAGNA a Universităţii de Vest Timişoara, va avea loc Adunarea Generală a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului ABR (2015 – 2016) – prezintă: Adriana Szekely, Preşedinte ABR
  2. Raportul Trezorierului (septembrie 2015 – august 2016) – prezintă: Cristina Ungur, Trezorier ABR
  3. Raportul Comisiei de cenzori (septembrie 2015 – august 2016) – prezintă: Alice Oprea, preşedinte Comisie de Cenzori ABR
  4. Prezentarea amendamentelor la STATUTUL ABR – prezintă: Dorina Bălan, Vicepreşedinte ABR
  5. Prezentarea  schiţei planurilor de activitate ale secţiunilor şi diviziunilor ABR pentru anul 2017 – prezintă: Petruţa Voicu, Secretar General ABR
  6. Prezentarea propunerilor de modificare a taxei de înscriere (emitere card de membru) şi a cotizaţiei anuale a membrilor ABR – prezintă: Cristina Ungur, Trezorier ABR
  7. Formularea concluziilor şi închiderea lucrărilor Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ediţia a XXVII-a, Timişoara

 

Consiliul Director al ABR