Convocarea Adunării Generale a ABR

Conform prevederilor art. 21, alin. 5 din Statutul Asociaţiei Bibliotecarilor din România, se convoacă, în  data de 13 septembrie 2018, între orele 17.30 – 19.30 în AULA Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Adunarea Generală a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului Director al ABR (2017 – 2018) – prezintă: dr. Adriana Szekely, Preşedinte ABR
  2. Raportul Trezorierului (septembrie 2017 – august 2018) – prezintă: ec. Cristina Ungur, Trezorier ABR
  3. Raportul Comisiei de cenzori (septembrie 2017 – august 2018) – prezintă: Alice Oprea, preşedinte Comisia de Cenzori ABR
  4. Prezentarea amendamentelor la STATUTUL ABR şi Metodologia pentru alegerile locale (filiale) şi generale (diviziuni, secţiuni şi conducerea operativă) în cadrul  ABR – prezintă: jr. Dorina Bălan, Vicepreşedinte ABR
  5. Prezentarea Planurilor de activitate pentru anul 2018-2019 – prezintă: prof. Petruţa Voicu, Secretar General ABR
  6. Formularea concluziilor şi închiderea lucrărilor Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), ediţia a XIX-a, Sibiu.
  7. Film de prezentare a viitoarei conferinţe ABR din anul 2019.

 

Consiliul Director al ABR

2015 – 2019