Conferinţa Naţionala Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare”

Stimați Colegi și Colaboratori,

Suntem onoraţi să vă lansăm propunerea de vă afla alături de noi între 21-22 noiembrie 2014 la Buziaș, la cea de-a V-a ediţie a Conferinţei Naţionale „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare”, organizată de Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, prin specializarea Ştiinţe ale Informării şi Documentării, Liceul Teoretic Buziaş, prin Centrul de Documentare şi Informare, şi Casa Corpului Didactic Timiş, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiş. Tematică generală a lucrărilor: Cultura informației; Formarea competențelor de documentare științifică de la școala gimnazială la cea doctorală; Promovarea lecturii în rândul copiilor și adulților; Educaţie non-formală; Tehnici şi metode interactive de instruire a copiilor şi adolescenţilor; Servicii şi proiecte inovative de incluziune socială în comunitate, iniţiate de/sau în parteneriat cu instituții info-documentare (biblioteci, centre de documentare, arhive, muzee); Schimb de bune practici şi parteneriate între instituțiile de învățământ și structurile info-documentare și culturale; Activităţi de marketing, promovare şi animaţie culturală; Social-media în sprijinul educației, promovării instituționale; Comunicare şi educaţie interculturală.

La conferință sunt așteptați să participe (cu sau fără lucrare): specialiști ale căror arii de interes se suprapun tematicii propuse, cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar, bibliotecari, documentarişti, doctoranzi, studenţi etc.

Publicare:
Mapa conferinței va include volumul în format electronic pe CD, cu ISBN acordat de Editura Acces – Editura Casei Corpului Didactic Timiș (conținând abstractele, biosurile, prezentările lucrărilor PowerPoint sau în formatul ales de autori).

Lucrările selectate (textele in-extenso) vor fi publicate în volum tipărit, în funcție de opțiunile autorilor și de selecția comitetului științific, în următoarele variante: ca număr special al Revistei Bibliotecii Naționale a României „Informare și documentare: activitate științifică și profesională”, indexat BDI și volum la Editura Universității de Vest din Timișoara.

Termene limită:

31.10.2014. Trimiterea abstractelor (în limba română) și achitarea taxei de participare (50 lei).

5.01.2014. Trimiterea lucrărilor in-extenso pentru volumul tipărit (5-10 pagini, redactate după recomandările Organizatorilor), achitarea taxei de publicare (150 lei).

Contact:
Cei interesați sunt invitaţi să contacteze comitetul de organizare pentru orice informaţii, neclarităţi sau dacă ar dori să propună teme sau alte contribuţii suplimentare la adresa: conferintabuzias@gmail.com sau telefonic (Veronica BRATU, CDI Buziaş, tel. 0740 603 997; Maria MICLE, UVT, tel.0721084242; Dana MIHĂILĂ, CCD Timişoara, tel. 0742354690).

Am ataşat şi programul complet al conferinţei alături de formularul de înregistrare.

Vă aşteptăm cu drag!