Conferinţa Naţională CDI – ediția a IV-a

Conferinţa Naţională CDI – ediția a IV-a

CDI, cadru pentru utilizarea resurselor informaționale

Sibiu, 24-25 noiembrie 2014

Avem plăcerea de a vă transmite informaţii cu privire la Conferinţa Naţională a CDI, organizată de CCD Sibiu, Biblioteca Astra Sibiu, ISJ Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte Sibiu, ARS CDI, Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR), Asociaţia EduMedia, Asociaţia ECCE Educaţia și susţinută de Institutul Francez din România și Asociaţia Membrilor Ordinului “Palmes Academiques” (AMOPA) din România și recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale.

La această acţiune, Secţiunea Profesori documentarişti/ABR este coorganizator, aceasta fiind parte a calendarului activităţilor propuse în cadrul Secţiunii “Profesori documentarişti” pentru anul şcolar 2014-2015.

Conferinţa Naţională, ediţia a IV-a, se intitulează “Centrul de Documentare și Informare, cadru pentru utilizarea resurselor informaţionale” şi se va desfăşura pe 24 şi 25 noiembrie 2014 la Sibiu.

Este pentru dvs. o acţiune de formare continuă, adaptată nevoilor de formare a responsabililor CDI, dar şi o ocazie de a participa la o întâlnire care reuneşte principalii actori preocupaţi de domeniul info-documentar în educaţie (instituţionali şi ai societăţii civile – asociaţii profesionale de profil).

Conferinţa se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (profesori documentariști, bibliotecari școlari, profesori-responsabili CDI și profesori, învăţători, educatori) din unităţi de învăţământ în care funcţionează CDI, directorilor CCD și profesorilor metodiști, formatorilor, reprezentanţilor asociaţiilor profesionale de profil,  precum și studenţilor din facultăţile de profil.

Acţiunea se va derula pe parcursul a două zile, în care sunt organizate conferinţe susţinute de invitaţi din mediul academic din România și Franţa, ateliere de lucru pe domenii specifice, prezentări de proiecte/activităţi didactice propuse de participanţi. Pentru conferinţele în limba franceză se va asigura traducere simultană.

Prezentările în plen și atelierele organizate în cadrul Conferinţei vor permite evidenţierea și dezbaterea aspectelor legate de utilizarea pedagogică a resurselor digitale și a TIC în activitatea CDI, din perspectiva participării CDI la dezvoltarea unei culturi a informaţiei a elevilor și asigurării egalităţii de șanse privind accesul la educaţie.

Sunteţi invitaţi să luaţi parte la această acţiune, în calitate de participant sau să susţineţi o lucrare în cadrul atelierelor tematice.

Detalii legate de organizarea evenimentului şi informaţii legate de înscriere găsiţi în documentele anexate şi pe site-ul CCD Sibiu, la adresa http://www.ccdsibiu.ro/index.php/noutati/192-conferinta-nationala-cdi-editia-a-iv-a.

Dacă doriţi să participaţi la această acţiune, vă rugăm să completaţi formularul on-line https://docs.google.com/forms/d/16j1v_V9oJnGKa1bbDGii8wA_XtMCv53mnBAAArwV51c/viewform până în data de 16 noiembrie 2014, inclusiv.

Vă stăm la dispoziţie cu informaţii suplimentare la adresa: cdi.edu.ro@gmail.com sau la telefon: 0269.230.259 și 0745.284.004.

În măsura în care aveţi posibilitatea de a transmite invitaţia la conferinţă şi altor colegi interesaţi, vă rugăm să o faceţi.

În speranţa că ne vom întâlni în curând, vă transmitem spor în activitatea dvs.

 

Comitetul de organizare