Conferinţa Bibliotecarilor din Republica Moldova

Conferinţa Bibliotecarilor din Republica Moldova

Chişinău, 5 noiembrie 2014

 

În data de 5 noiembrie sub titlul ,,Biblioteci puternice – comunităţi puternice” s-au desfăşurat lucrările Conferinţei Asociaţiei  Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Conferinţa a fost găzduită de  Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Invitat de onoare a fost Pam Sandlian – Smith, director biblioteca Anythnik SUA.

Ediţia din acest an a reunit peste 230 de bibliotecari din toate tipurile de biblioteci din Republica Moldova.

 

Şedinţa de deschidere a fost inaugurată prin mesaje de salut adresate de reprezentanţi ai: Ministerului Culturii, Ministerului Educatiei, Primăriei Oraşului Chişinău,  reprezentant program Novateca, vicepreşedintele ANBPR din România, reprezentant Consiliul ABR din România (subsemnata).

Punctul forte al acestei conferinţe l-a constituit intervenţia în plen a doamnei Pam Sandlian –Smith care a împărtăşit din experienţa personală si a bibliotecii domniei sale, despre învăţarea participativă şi implicarea utilizatorilor în schimbarea rolului bibliotecilor. Prezentarea s-a numit ,,Biblioteca corector comunitar”.

Partea a doua a lucrărilor a fost dedicată Panelurilor. Panel 1: ,,Cultura parteneriatelor instituţionale: proiecte şi iniţiative”,  Panel II:  ,,Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova – platforma de dezvoltare şi inovare” şi Panel III: Discuţii cu Pam Sandlian Smith, director, Biblioteca Anythink SUA.

Am avut deosebita plăcere să particip la Panel I, sub genericul ,,Cultura parteneriatelor instituţionale: proiecte şi iniţiative”. Aici am prezentat şi eu  lucrarea ,,Rolul parteneriatelor în constituirea unei comunităţi profesionale puternice”, am făcut referire la parteneriatul biblioteca publică- biblioteca şcolară şi la parteneriatele din cadrul proiectelor cu finanţare europeană.

În cadrul panelului au fost dezbătute teme de actualitate profesională cum ar fi despre ISBN, ISSN, ISMN, ISBN – A etc.

Nu au lipsit din agenda conferinţei discuţii legate de Declaraţia de la Lyon privind accesul la informare şi dezvoltare, precum şi alte subiecte de actualitate, extrem de interesante.

A existat o abordare complexă, ceea ce a dovedit că sunt adevăraţi profesionişti în domeniul biblioteconomic, că sunt o breaslă unită ca instituţie şi ca profesie pentru comunitatea pe care o deservesc.

Nu lipsită de interes mi s-a părut iniţiativa înfiinţării Centrului de Excelenţă pentru Bibliotecari, constituit ca un loc pentru formarea continuă a bibliotecarilor sub tutela asociaţiei; centru care îşi are sediu la Biblioteca Municipală ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chişinău. O bibliotecă puternică ce reuneşte peste 350 de bibliotecari, aşa cum spunea preşedinta Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova- Mariana Harjevschi.

A fost un schimb de experienţă şi de idei extrem de interesant care se poate constitui într-un parteneriat profesional benefic pentru ambele asociaţii.

Lipsa mijloacelor financiare este o mare problemă atât a bibliotecarilor, cât si a bibliotecilor din Republica Moldova. Salarii foarte mici, dotări insuficiente, deşi există interes crescut pentru cartea tipărită. Au arătat că fac eforturi financiare serioase pentru organizarea Conferinţei şi pentru susţinerea asociaţiei. Nu au sponsori, nu au membri cotizanţi suficienţi, dar au dovedit că se pot face lucruri interesante şi cu resurse financiare limitate. De aceste lucruri am aflat din discuţiile particulare, cele oficiale nu au abordat astfel de teme.

Ospitalitatea moldovenească şi-a spus cuvântul şi de această dată. Modeşti, dar extrem de atenţi cu invitaţii lor. A fost o şedere foarte frumoasă şi plină de emoţie pentru mine care am fost pentru prima dată la Chişinău şi pentru faptul că mi-au acordat atâta atenţie  şi respect.

Am trăit alături de colegele noastre, de prietenele noastre, momente emoţionante şi am stabilit legături de prietenie durabile.

Mulţumesc Asociaţiei Bibliotecarilor din România, preşedintelui acesteia, Consiliului de Conducere şi, nu în ultimul rând, membrilor pentru şansa oferită de a participa la o astfel de reuniune profesională.

 

Cu stima,

Stela Sebe – bibliotecar CCD Vrancea