Comunicat

 

 

Asociaţia Bibliotecarilor din România, care cuprinde peste 3000 de membrii  din toate tipurile de biblioteci – naționale, publice, universitare și specializate –  protestează , alături de  Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României, împotriva aplicării  H.G. nr.862/2013, care aduce  grave prejudicii  Bibliotecii Naționale a României, împiedicând îndeplinirea multiplelor ei sarcini  naționale și internaționale.

Prin ceea ce reprezintă ea prin funcţiile sale esenţiale patrimoniale şi documentare, precum şi prin rolul său metodologic în sistemul naţional de biblioteci, de coordonator  al întregii vieți   biblioteconomice românești, Biblioteca Naţională a României este prima bibliotecă a ţării.

Inaugurat în 2012, noul sediu al Bibliotecii Naţionale a creat rapid un cadru propice de desfăşurare pentru activităţile asociaţiilor profesionale naţionale, Asociaţia Bibliotecarilor din România şi Asociaţia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România  care au organizat, în acești doi ani,  singure sau împreună cu Biblioteca Naționale, multiple activități în sprijinul perfecționării bibliotecarilor din România ( secțiuni profesionale pe principalele teme din biblioteconomie – dezvoltarea colecțiilor, catalogare, indexare, informatizare, comunicarea colecțiilor etc.; conferințe, dezbateri, mese rotunde  lansări de carte) , în lipsa oricăror forme statuate de perfecționare profesională, aducându-se un serviciu inestimabil acestei profesii.

Emiterea H.G. nr.862/2013, care dispune „transmiterea doar a unei părţi din imobil” către Biblioteca Naţională a României, fără a ţine cont de destinaţia exclusivă a clădirii – aceea de „Bibliotecă Naţională”, pune Biblioteca Naţională în imposibilitatea de a-şi îndeplini funcţiile sale naţionale.

Prin divizarea arbitrară a sediului Bibliotecii Naţionale a României din B-dul Unirii nr. 22, acest act normativ se află în neconcordanţă cu toate celelalte acte normative şi documente care au stat la baza construirii acestei clădiri, constituind o încălcare gravă a angajamentelor luate de statul român la contractarea împrumutului pentru construirea bibliotecii.

Dat fiind această situaţie gravă, cerem intervenţia de urgenţă a guvernului , prin emiterea unui nou act legislativ, pentru a reda funcţionalitatea clădirii, prin transmiterea sa integrală în administrarea Bibliotecii Naţionale a României, aşa cum a fost finanţat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi aşa cum este numele proiectului  de  refacerea, reamenajarea şi punerea în funcţiune a întregului ansamblu Biblioteca Naţională a României.

În numele Consiliului de conducere al ABR,

Presedinte

Prof.univ.dr. Mircea Regneală